streda, 15 január 2020 22:18

O čom píše Zborník Gemersko-malohontského múzea v 15. ročníku Doporučený

Napísal(a) Mgr. Ľudmila Pulišová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vydalo Gemersko-malohontské múzeum (ďalej GMM) v uplynulom roku 2019 už 15. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005. Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 15. ročník zborníka obsahuje 17 odborných príspevkov, rozdelených do celkov: archeológia, história a etnológia.
Odbor archeológia zastupuje príspevok archeológa GMM Alexandra Botoša zachytávajúci výsledky záchranného archeologického výskumu realizovaného počas

rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v obci Rimavské Janovce. Trojica autorov – Alexander Botoš, Dušan Hutka a Tatiana Strelková, vo svojom príspevku prinášajú pohľad na históriu Meštianskeho domu na Námestí republiky v Jelšave, spolu s rozborom hnuteľných archeologických nálezov, získaných zberom počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Zaujímavé poznatky prinášajú tiež príspevky archeológov z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Václav Furmánek sa v svojej štúdii venuje popri typológii bronzových záveskov bližšiemu popisu rohatého bronzového závesku typu Včelince. Spomienke na historika, publicistu, scenáristu a spisovateľa Pavla Dvořáka je venovaný príspevok Vladimíra Mitáša.

Najviac príspevkov zborníka je z odboru história. Marek Tobolka sa venuje rozboru zakladajúcej listiny Mariánskej kongregácie Preblahoslavenej Nanebovzatej Panny Márie na jezuitskom gymnáziu v dnešnom Liptovskom Mikuláši, ktorá je súčasťou zbierkového fondu GMM. Latinské nápisy na budovách v Rimavskej Sobote vo svojom príspevku priblížil vysokoškolský profesor a historik Leon Sokolovský. Riaditeľka múzea, Oľga Bodorová, sa zaoberá históriou kaštieľa v Ožďanoch spolu s nálezom hrobky barónov Luzénszkych. Téme baníctva sa venuje Arpád Lőrincz vo svojom príspevku pojednávajúcom o začiatkoch ťažby železných rúd v Licinciach. Históriu železiarne Hrlica i jej súčasný stav vo svojej štúdii približuje Peter Cengel. Martin Pliešovský popisuje výstavbu robotníckeho domu v Hnúšti, spojenú s pôsobením tamojšieho robotníckeho hnutia. Snahám o vytvorenie spoločného archívu a múzea v kaštieli Betliar v 40. a 50. rokoch 20. storočia, je venovaný príspevok vysokoškolského profesora Pavla Tišliara.

Niekoľko príspevkov v odbore história je venovaných osobnostiam spätým s regiónom Gemer - Malohont, prípadne s mestom Rimavská Sobota. Historička GMM Éva Kerényi sa zaoberá duchovnou pozostalosťou profesora Istvána Hatvaniho v múzejných zbierkach. O životných osudoch hudobného umelca Erika Konečného pojednáva štúdia Eleonóry Blaškovej. Tomáš Stern sa vo svojom príspevku venuje osobnosti Samuela Hazaia (Kohna), ktorý bol uhorským ministrom obrany a generálplukovníkom rakúsko-uhorskej armády. Prehľad osobností, majúcich podiel na vysokej úrovni lesného hospodárstva regiónu Gemer-Malohont, prináša príspevok Viliama Stockmanna. V odbore história je zaradený aj článok Jána Aláča o zberateľovi Jozefovi Fodorovi a jeho fotografiách Rimavskej Soboty z augusta 1968.

FPU logo1 modre 1aEtnológia je v zborníku zastúpená príspevkom riaditeľky múzea Oľgy Bodorovej, ktorá sa venuje životu a tvorbe hrnčiarskeho majstra Jána Kártika (1903 – 1980) z Držkoviec.

Všetky príspevky sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou zborníka je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Mgr. Ľudmila Pulišová

 

rs obsah g m 1        rs obsah g m 2        rs zbornik 1

 

 

Čítať 924 krát Naposledy zmenené štvrtok, 16 január 2020 13:06

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.