utorok, 30 máj 2023 11:34

Pred 110 rokmi zomrel v Budapešti významný rožňavský rodák Miklós Lakatos Doporučený

Napísal(a) S. Holečková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Miklós Lakatos Miklós Lakatos Zdroj: Vasárnapi Ujság, 6. jún 1913

Rožňavský rodák Miklós Lakatos (1824 – 1913) bol právnikom a dôstojníkom 9. košického honvédskeho práporu (kassai vörössipkás 9. honvédzászlóalj főhadnagya) počas revolučných rokov 1848 – 1949.

Za účelom bádania naše múzeum v dňoch 17. – 19. mája 2023 navštívili prapravnuk Miklósa Lakatosa, novinár Miklós Horváth a historik Mihály Bartos z Budapešti. Cieľom návštevy boli informácie viažuce sa k osobnosti Miklósa Lakatosa získané výskumom kurátorky fondu História I, ktorá sa predmetnej téme venovala v rámci výskumnej úlohy zameranej na Mestské múzeum v Rožňave.

O pozostalosti Miklósa Lakatosa informuje na svojich stránkach miestna historická tlač Rozsnyói Híradó zo dňa 17. augusta 1913 v krátkom príspevku nazvanom Lakatos Miklós hagyatéka a múzeumban (Pozostalosť Miklósa Lakatosa v múzeu). Uvedené predmety v počte 33 kusov sú evidované v prírastkovej knihe Mestského múzea v Rožňave (A Rozsnyó Városi Múzeum leltára), ktorá je vzácnym prameňom poznania dejín rožňavského múzejníctva a jeho zbierkotvornej činnosti.

V zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave bol z týchto vzácností vlastným výskumom zistený jeden predmet – stuha na veniec vo farbách maďarskej trikolóry, na oboch koncoch s pozlátenými strapcami,  s textom písaným zlatou farbou v znení: Lakatos Miklósnak országgyűlési képviselő névnapjára Tisztelői 1889. dec. 6. Makray nővérek (Poslancovi parlamentu Miklósovi Lakatosovi z príležitosti menín Ctitelia 6. dec. 1889 Sestry Makray). Stuha je evidovaná v historickom fonde múzea. Fotografia Miklósa Lakatosa z jeho pozostalosti je viditeľná na zábere vitríny (umiestnená je vo vitríne dole v strede) z expozície Mestského múzea z roku 1931, ktorú fotograficky zdokumentoval Kálmán Tichy.

V rožňavskom archíve sa nachádza originál listiny v maďarskom jazyku z roku 1844, ktorou Ferdinand poveruje súdnu tabuľu, aby vydala potvrdenie Miklósovi Lakatosovi zastávať funkciu sudcu.

Uvedené zistenia boli poskytnuté bádateľom a veríme, že prispeli  k ďalšiemu spracovaniu a poznaniu životnej dráhy Miklósa Lakatosa.

Bádatelia zároveň v rámci výskumu navštívili mestský cintorín, kde pozornosť venovali náhrobníkom osobností mesta Rožňava, ktoré sa aktívne zúčastnili revolúcie v rokoch 1848/1849. Cintorínom sprevádzal Zoltán Beke.

Miklós Lakatos zomrel 30. mája 1913 v Budapešti. Pochovaný je na cintoríne Fiumei út (Fiumei úti sírkert), ktorý je najvýznamnejším cintorínom v Budapešti a v celom Maďarsku.

rv lakatos 1jpg   rv lakatos 2jpg    rv lakatos 3jpg
Pred Baníckym múzeom v Rožňave   So stuhou    Na stuhe v preklade: Poslancovi parlamentu Miklósovi Lakatosovi z príležitosti menín Ctitelia 6. dec. 1889 Sestry Makray
rv lakatos 4jpg   rv lakatos 5jpg   rv Miklós Lakatos a 
   

Na cintoríne v Budapesti. Zľava historik Mihály Bartos

z Budapešti, autorka príspevku a prapravnuk M. Lakatosa novinár Miklós Horváth. 

  Miklós Lakatos. Zdroj: Vasárnapi Ujság

 

 

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

Čítať 159 krát Naposledy zmenené utorok, 30 máj 2023 14:24

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!