sobota, 20 november 2021

ObFZ Rožňava oznamuje, že VOLEBNÁ KONFERENCIA ObFZ Rožňava sa uskutoční v piatok 26.11.2021 o 17:00 v spoločenskej miestnosti firmy Dovaj (Rožňavská Baňa 166, 1. poschodie). Pozvánka na VK bude zverejnená na stránke ObFZ Rožňava a bude zaslaná klubovým ISSF manažérom. Uznesenia z VV ObFZ Rožňava zo dňa 16.11.2021: – VV oznamuje, že VOLEBNÁ KONFERENCIA ObFZ Rožňava sa uskutoční v piatok 26.11.2021 o 17:00 v spoločenskej miestnosti firmy Dovaj (Rožňavská Baňa 166, 1. poschodie), – VV schválil rokovací a volebný poriadok VK 2021, – VV oznamuje, že plánuje organizáciu halových turnajov pre mládež aj dospelých v spolupráci s MFK Rožňava, – VV zobral na vedomie informatívnu správu o priebehu súťaží riadených ObFZ Rožňava v SR 2021/2022 (ŠTK, DK, KR), – VV schválil finančnú podporu pre mládež vo výške 200.- € pre družstvo FK Baník Drnava. ŠTK na základe odporúčania regionálnej protiepidemickej komisie okresu Rožňava

Zverejnené v Futbal