streda, 06 marec 2024

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej v spolupráci so ZO JDS v Muránskej Lehote zorganizovala 5.3.2024 „Tvorivé dielne k Veľkej noci“, na ktorých sa svojimi výrobkami prezentovali členovia jednotlivých ZO JDS revúckeho okresu. Samozrejme, že nechýbali ani členky ZO JDS v Revúckej Lehote, ktorých krásne výrobky oslovili mnohých prítomných. Boli to nádherné vajíčka, ušité sliepočky, kačičky, vyšité obrusy, ozdobené fľaše, práce z dreva, pri ktorých bola použitá rôzna technika. Ukázali aj recykláciu textilu na využitie ušitých tašiek, aby tak chránili životné prostredie od igelitiek.

ZO JDS v Revúckej Lehote prezentovali výrobky členiek:

A. Sitárová, I. Pavláková, E. Šeševičková, L. Gažúrová, M. Mladšia.

Zverejnené v Seniori

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia vernisáž výstavy a slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Uskutoční sa 8. marca 2024 o 16:30 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.
Súťaž Výtvarné spektrum je určená pre neprofesionálnych výtvarných tvorcov a jej cieľom je zmapovať a prezentovať súčasnú tvorbu v rôznych výtvarných technikách a žánroch. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. „Na výstave sa predstaví 9 autorov, ktorí do súťaže prihlásili spolu 34 diel v kategóriách kresba, grafika, maľba, insitná a priestorová tvorba. Z nich vybrala odborná porota pod vedením pedagogičky a výtvarníčky PaedDr. Gabriely Görgeyovej tie najkvalitnejšie práce, ktoré postúpia do krajského kola,“ informovala Anežka Kleinová z Gemerského osvetového strediska.

Zverejnené v Súťaže

Marec mesiac knihy už tradične patrí propagácii kníh, čítaniu a s tým súvisiacej vzdelanosti. Čítanie by ste mali zaradiť do svojich pravidelných aktivít aj kvôli zdraviu. A keďže schopnosť komunikácie mladých sa obmedzila na preposielanie fotiek a videí, v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave pripravili, v rámci Týždňa slovenských knižníc, podujatie o knihe a športe.

„V piatok 8.3.2024 o 16.30 sa uskutoční v našich priestoroch autorská beseda o knihe, ktorá je pre naše mesto jedinečná. Jej autor, Juraj Králik, zozbieral nesmierne vzácny materiál a koncom minulého roka vydal knihu Rožňava – 100 rokov telovýchovy a športu,“ prezradila riaditeľka knižnice Iveta Kyselová.

Zverejnené v Knižnice