msaZ Miestnych odborov Matice slovenskej v obciach rožňavského okresu som obdržal niekoľko pozvánok na valné zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch.
Podľa nich najprv v Štítniku dňa 12. marca 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov na Ochtinskej ulici č. 447 sa uskutoční zakladajúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej. Prípravný výbor zároveň očakáva prijímanie nových členov, záujemcovia o členstvo si prihlášku môžu vopred vyzdvihnúť u Mgr. Janky Vranovskej.
Zverejnené v Štítnik