Súťaže

Súťaže (97)

Vedomostná súťaž žiakov ZŠ z okresu Rimavská Sobota preverila vedomosti z histórie protifašistického odboja v rokoch 1938 až 1945

Dňa 6.5.2016 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil v centre voľného času RELAX v Rimavskej Sobote už V. ročník vedomostnej súťaže žiakov základných škôl z okresu Rimavská Sobota z histórie protifašistického odboja v rokoch 1938 až 1945. Súťaž tradične pripravuje Oblastný výbor SZPB v Rim. Sobote v spolupráci s Mestským úradom Rim. Sobota a Centrom voľného času RELAX v Rimavskej Sobote. 

V Kokave nad Rimavicou zorganizovali krajskú súťažnú prehliadku Detský hudobný festival

V piatok 6. mája 2016 Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko organizovalo v Kokave nad Rimavicou krajskú súťažnú prehliadku Detský hudobný festival. Za náš región z okresov Rimavská Sobota a Revúca nás reprezentovali v kategórii speváckych skupín DFS Hájik z Rimavskej Soboty, získali zlaté pásmo a DFS Zornička z Klenovca, získali návrh na postup na celoslovenskú súťaž do Habovky. V kategórii sólistov spevákov sa predstavili sólistky Barborka Ľutpáková z DFS Hájik z Rimavskej Soboty

Mladí tanečníci z Revúcej si z rumunského Aradu priviezli tri krásne ocenenia

Dňa 15.4.2016 – 18.4.2016 sa TŠ Happy Dance Revúca zúčastnilo Medzinárodnej súťaže hudby a tanca v Rumunskom Arade. Po príchode do Rumunského Nadlaku nás privítal primátor mesta Vasile Ciceac, prednosta Alexander Gros a Slavko Dušan. Osemtisícové mestečko plné zelene a milých ľudí nás prekvapilo krásnou slovenčinou, tak na Úrade ako i v meste. Nadlak sa nachádza v západnej časti Rumunska, v aradsko-banátskej oblasti, ide o mnohonárodnostné pohraničné mesto s Maďarskom. Takmer polovica obyvateľov ovláda slovenský jazyk, majú tu základnú školu, strednú školu, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

Držitelia GOSKAROV z Rožňavy sa predstavia aj v celoštátnej súťaži

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo v nedeľu 10. apríla 2016 už 20. ročník krajskej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2016. Do súťaže bolo prihlásených 31 filmov vo všetkých vekových skupinách aj žánrových kategóriách. Porota zložená z vysokoškolských pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici hodnotila ich technické spracovanie a umeleckú hodnotu.

Kto získa Goskara na krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016?

Gemerské osvetové stredisko spolu s filmovým klubom Gemerfilm organizuje už 20. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby. História súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom však trvá 24 rokov. Súťaž pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej.
Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných aj nesúťažných filmov pre verejnosť a vzdelávaciu časť tvorí rozborový seminár a konzultácie pre tvorcov s cieľom prispieť k skvalitneniu amatérskej filmovej tvorby na Slovensku.

Okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby – 49. ročník Vansovej Lomnička našlo ohlas medzi rožňavskými ženami

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – správa z podujatia) – Okresná  organizácia Únie žien Slovenska Rožňava v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, zorganizovali v priestoroch knižnice okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby – 49. ročník Vansovej Lomnička. 
Terézia Vansová, rod. Medvecká pochádzala zo šľachtického rodu Medveckých.

Strana 4 z 7