Súťaže

Súťaže (108)

Držitelia GOSKAROV z Rožňavy sa predstavia aj v celoštátnej súťaži

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo v nedeľu 10. apríla 2016 už 20. ročník krajskej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2016. Do súťaže bolo prihlásených 31 filmov vo všetkých vekových skupinách aj žánrových kategóriách. Porota zložená z vysokoškolských pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici hodnotila ich technické spracovanie a umeleckú hodnotu.

Kto získa Goskara na krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016?

Gemerské osvetové stredisko spolu s filmovým klubom Gemerfilm organizuje už 20. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby. História súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom však trvá 24 rokov. Súťaž pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej.
Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných aj nesúťažných filmov pre verejnosť a vzdelávaciu časť tvorí rozborový seminár a konzultácie pre tvorcov s cieľom prispieť k skvalitneniu amatérskej filmovej tvorby na Slovensku.

Okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby – 49. ročník Vansovej Lomnička našlo ohlas medzi rožňavskými ženami

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – správa z podujatia) – Okresná  organizácia Únie žien Slovenska Rožňava v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, zorganizovali v priestoroch knižnice okresné kolo umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby – 49. ročník Vansovej Lomnička. 
Terézia Vansová, rod. Medvecká pochádzala zo šľachtického rodu Medveckých.

Dvestošesťdesiatpäť detských výtvarných prác rimavsko-sobotského okresu obohatilo súťaž Vesmír očami detí

rs CIMG9480 1 aVýstava je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru. Pripravila ju Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, org. súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom.

Strana 5 z 8