DHZ

DHZ (130)

Silica zvládla taktické cvičenie dobrovoľných hasičov okresu Rožňava

Dobrovoľní hasiči okresu Rožňava sa nestretávajú iba na súťažných akciách, nielen na previerkach pripravenosti, ale aj na súčinnostných taktických cvičeniach (TC). Jedno také TC bolo naplánované na 7. júla 2018 v Silici, kde sa zhromaždili všetky povolané DHZO okresu Rožňava, zaradené v kategorizácii celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, a ktoré dostali aj hasičskú techniku. Plán a projekt TC nám pripravil pán Filip Revúcky (predseda Preventívno-výchovnej komisie pri Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Rožňave a zároveň veliteľ DHZ Slavošovce), ktorý si dal na tom záležať, aby všetko bolo správne vypočítané a naplánované. Ostatné potrebné k akcii sme dohodli a zabezpečili prostredníctvom ochotného pána starostu, zároveň

Zo ZŠ Sama Tomášika s MŠ v Lubeníku poďakovali DHZ v Jelšave za pomoc pri nedávnej povodni

Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM) Jelšava je v roku 2018 zaradený do kategórie A na základe celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku. Z toho dôvodu na vyzvanie Krajského operačného strediska v Banskej Bystrici sme povinní vykonať aj výjazd mimo mesta Jelšava. Tak to bolo aj 13. júna 2018, keď jednotka DHZM bola vyslaná do obce Lubeník, kde vykonali technické zásahy – odčerpávanie vody z priestorov autoservisu, zo Základnej školy Sama Tomášika s materskou školou a na Obecnom úrade. Zásah bol vykonaný na DA Mitsubishi v počte 1 + 2 a na CAS 15 IVECO DAILY v počte 1 + 7. Voda sa odčerpávala za použitia čerpadiel a zásahy spolu trvali 3 hodiny 28 minút. 

Na Klenovskej Rontouke sa jelšavskí hasiči prezentovali funkčným kočom z roku 1873

Mesto Jelšava prijalo pozvanie od Obce Klenovec na 40. ročník Klenovskej Rontouky prezentovať sa na Jelšavskom dvore. Účastníci z Jelšavy poňali toto pozvanie veľmi vážne a Jelšavský dvor navštívilo mnoho záujemcov. Varili sa gemerské gule, bola ukážka, ako sa vyrábajú gágoríky, nechýbal prezentačný stánok a samozrejme sa prezentovali aj dobrovoľní hasiči. Do Klenovca sme priviezli historický, no funkčný koč z roku 1873. Hasiči nezaostali, tiež sa prezliekli do replík historických uniforiem z roku 1930. Záujemcovia si mohli popozerať klenot jelšavských hasičov, ale mohli si aj vyskúšať, ako s ním hasili naši predchodcovia. Bol to krásne strávený deň. Bolo pre nás potešením, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia.

Ďalší kurz základnej prípravy hasičov absolvovali v Rakovnici

A znova sme ukončili ďalší kurz - základnú prípravu ČHJ DHZO, ktorú sme pripravili pre 32 absolventov v priestoroch denného stacionára v Rakovnici. Všetci frekventanti si svoje vedomosti poctivo nabrali, a v hasičskom odbore, čo je pre každého zaradeného dobrovoľného hasiča potrebné, získavali poznatky a chceli vedieť aj viac. Dávali otázky lektorom zo školy, prostredníctvom ktorej sme túto prípravu mohli absolvovať. Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine nám zabezpečila túto prípravu na výbornej úrovni, ako všetky doteraz realizované, lektormi boli veliteľ školy pán Stanislav Valko a lektor pán Miroslav Šoška. Obidvom ďakujem za dobrý prístup, za vzdelávací proces, ktorým ochotne vysvetlili všetky potrebné činnosti, či už v teoretickej, ale aj praktickej časti.

Školenie strojnej služby pre členov DHZO okresu Rožňava

Odborná škola DPO SR v Martine, prostredníctvom veliteľ pána Stanislava Valkaa lektora pána Ľubomíra, urobili školenie a špecializovanú prípravu strojnej služby a práce s elektrocentrálou. Členovia DHZO okresu Rožňava, tiež aj tí, ktorí dostali v nedávnom čase protipovodňové vozíky, absolvovali školenie, teoretické poznatky a praktické cvičenia, ktoré sa vykonali v hasičskej zbrojnici v Slavošovciach. Ďakujem za poskytnutie priestoru a technické vybavenie členom a vedeniu DHZ Slavošovce. Na uvedenom školení sa spolu zúčastnilo 51 členov. V úvode prítomných prišiel pozdraviť aj starosta obce Slavošovce Ing. Štefan Bašták. Veríme, že svoje skúsenosti budú naberať školení členovia vo svojich DHZ-tkách a pridelenú techniku využívať, nielen pri určených prácach, ale aj pri realizácii príjemných

Sto štyridsiate piate výročie založenia DHZ Jelšava a 15. ročník nočnej hasičskej súťaže

Mesto Jelšava si v tomto roku pripomína 775. výročie prvej písomnej zmienky o Jelšave a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Jelšava 145. výročie od jeho založenia. V dňoch 15. a 16. júna 2018 sa pri tejto príležitosti organizovali Dni mesta Jelšava. V sobotu 16. júna v predpoludňajších hodinách dobrovoľní hasiči, okrem asistenčnej hliadky, pripravili pre deti atrakciu – vozenie na autíčkach, deťom sa veľmi páčilo. V popoludňajších hodinách sa začali prípravy na nočnú hasičskú súťaž. Po 20-tej hodine sa začali zhromažďovať hasičské družstvá na prezentáciu a po 21. hodine začal slávnostný nástup. Po hymne a hlásení veliteľa Ing. Pavla Zapletala dostal čestný predseda DHZ Jelšava Ladislav Berki vyznamenanie „Za zásluhy". Pri príležitosti 145. výročia založenia DHZ bola venovaná zástava od Mesta Jelšava a stuhy od primátora

Protipovodňové vozíky dostali aj obce a DHZO okresu Rožňava

V areáli Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila 7.6.2018 odovzdávka protipovodňových vozíkov pre obce a DHZO, ktoré sú aktívne, vykonávajú činnosti a sú aj vybavené potrebným počtom členov, ktorých majú aj vyškolených. Hlavnou podmienkou je zaradenie do Kategorizácie celoplošného rozmiestenia síl a prostriedkov. Odovzdávanie sa uskutočnilo za prítomnosti a z rúk pani ministerky vnútra SR Ing. Denisy Sakovej, PhD., tiež sa zúčastnili prezident HaZZ generál JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., generálny sekretár generálny inšpektor pán Vendelín Horváth, riaditeľ OR HaZZ SNV a riaditeľ OR HaZZ Rožňava pplk. Ing. Martin Kaprála, tiež vedúci odd. prevádzkovo-technického mjr. Ing. Florián Albert, starší inšpektor predseda ÚzO

Rejdová zvládla Previerky pripravenosti DHZO v okrese Rožňava pre rok 2018

V Rejdovej sa dňa 2. júna 2018 na športovom ihrisku pri amfiteátri stretli dobrovoľní hasiči, kde si pre rok 2018 vyskúšali, resp. potvrdili svoju pripravenosť DHZO (previerky pripravenosti - PP) pre prípad zásahovej činnosti. Znova aj v tomto roku sa vedenie ÚzO DPO SR Rožňava rozhodlo pre uvedený spôsob čerpania vody priamo z vodného zdroja, a to prírodného - z potoka. Chlapci, členovia DHZ Rejdová tieto prípravy už týždeň vopred zrealizovali a terén podľa požiadavky pripravili, pri potoku urobili úpravu terénu. Vykosili, zrovnali zeminu a potok zahatili, aby bolo poriadne z čoho čerpať. No a začalo sa v sobotu 2.6.2018, kedy sme sa zišli spolu 17 DHZO okresu Rožňava. Na úvod sme začali nástupom, zaradením a pozdravmi predsedu ÚzO DPO SR Rožňava pána Mariana Kapustu, a pani starostky obce Rejdová Mgr. Slávky Krišťákovej.

V Štítniku dobrovoľní hasiči pripravili IX. ročník Memoriálu Kolomana Holéczyho a Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava

Dňa 26.5.2018 sa uskutočnil v Štítniku už po 9-ty raz Memoriál Kolomana Holéczyho, súťaž dobrovoľných hasičov, kde si spomíname na predchodcu a územného veliteľa pána Kolomana Holéczyho. Na začiatku nás privítal starosta obce pán Ladislav Belányi a predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán Marián Kapusta. Tento rok sme v rámci tejto súťaže urobili aj súťaž o Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava. Prípravy pre uskutočnenie súťaže boli v plnom prúde, pomáhal každý člen, za čo im ďakujeme. Občerstvenie pre súťažiacich, hostí, ale aj rozhodcov, pripravoval samotný syn pána Kolomana Holéczyho a niekdajší predseda vtedajšieho Okresného výboru DPO SR Rožňava pán Ladislav Holéczy. Obed bol chutný, všetci sme si pomaškrtili a boli spokojní.

Protipovodňové vozíky od ministerky vnútra SR Denisy Sakovej si prevzalo aj trinásť dobrovoľných hasičských zborov z okresu Revúca

Štvrtok 14. 06. 2018 bol radostným dňom pre dobrovoľných hasičov v Banskobystrickom kraji. V tento deň si z rúk ministerky vnútra Ing. Denisy Sakovej, PhD. prevzalo v Lučenci a Banskej Bystrici 121 dobrovoľných hasičských zborov protipovodňové vozíky. Okrem ministerky vnútra sa „odovzdávky“ zúčastnil aj generál JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka, Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR, riaditelia OR HaZZ z Rimavskej Soboty, Revúcej, Veľkého Krtíša a Lučenca a samozrejme primátori a starostovia. Do Lučenca viedla cesta aj trinástich dobrovoľných hasičských zborov z okresu Revúca, a to Gemer, Gemerská Ves, Hucín, Chyžné, Jelšava, Leváre, Lubeník, Muráň, Ratková, Ratkovské Bystré, Rákoš, Sirk a Šivetice.

Strana 9 z 10