štvrtok, 29 február 2024 12:17

Zreštaurované vzácne tlače z knižnice Gemersko-malohontského múzea – Predmet mesiaca marec 2024 Doporučený

Napísal(a) I. Krnáčová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Rimavská Sobota, 29. 02. 2024 – Predmetom mesiaca marec je päť len nedávno zreštaurovaných vzácnych tlačí z knižnice múzea. Reštaurovanie tlačí podporil Fond na podporu umenia. Knihy sú vystavené v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 1. do 31. marca 2024.  

Knižnica Gemersko-malohontského múzea prezentuje v marci ďalších päť nedávno zreštaurovaných vzácnych tlačí. Z nich pozoruhodné je historické knižné dielo autora pochádzajúceho z nášho regiónu: V mene Pána! Súhrnná zbierka kázní na všetky nedeľné a sviatočné dni v roku... Daniela Sartoriusa...: We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dny Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm Kázanjm, Ewangelickým y Episstolickým... od Danyele Sartoryus, někdy při Cýrkwi Ewangelické Bansko:Bistrycké Nácý Slowanské Slowa B. Kazatele. Nowé Wydánj. W Presspurku a Kossicech V Jana Michaľa Landerera. 1779. 

Daniel  S a r t o r i u s  (1704 – 1767), rodák zo Štítnika, evanjelický kňaz a autor nábožensko-popularizačných spisov, je významnou osobnosťou Gemera-Malohontu.

Navštevoval školu v Kameňanoch a v Ožďanoch, následne študoval na gymnáziu v Kežmarku a na univerzite vo Wittenbergu. Bol rektorom a neskôr kňazom. Pôsobil v Štítniku, Prešove, Kežmarku... Summownj Postylka, súhrnná zbierka kázní s výkladom evanjelií i apoštolských listov, bola jeho vrcholným dielom a prvýkrát bola vydaná  v roku 1746. Napísal ju v slovakizovanej češtine, v období, keď bol farárom evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici. V múzeu prezentovaná Summownj Postylka vyšla až po autorovej smrti, v ďalšom vydaní v roku 1779. Vytlačená bola na ručne vyrobenom papieri s použitím písma nazývaného švabach. Rozsiahla, viac než 1 200 stranová kniha mala značne poškodenú väzbu. Z pôvodnej neogotickej, celokoženej hnedej väzby, chránenej knižným kovaním a koženými remienkami, bola zachovaná len časť pokryvu na chrbáte knihy a zadnej knižnej doske s tromi  medenými  nárožnicami, stredovou puklicou a fragmentom jedného koženého prúžku. Kniha bola celkovo poškodená opotrebovaním, červotočom, plesňou a znečistením.

rs gmm Posylkat k

Ďalšou zreštaurovanou vzácnou slovacikálnou tlačou je vieroučné dielo: Päť kníh o pravom kresťanstve... Jána Arnda: O Prawém Křesťanstwj, Wysoce Oswjceného Požehnané Paměti Muže Jana Arnda Knjžetstwj Luneburgského... paterý Knihy..., z nichžto prwni čtwerý Knihy giž Léta Páně 1617. od bl. P. Kněze Michala Longolia z Německého Gazyka w Český gsau přetlumočené, za tjm Léta Páně 1715. y pátá Kniha skrze bl. P. Matěge Bél k njm připogená... Prvé štyri knihy evanjelického kňaza Jána Arnda preložil z nemčiny Michal Longolius ešte v roku 1617, piatu knihu preložil v roku 1715 slávny Matej Bel. Rozsiahle, viac ako 800 stranové dielo bolo súhrnne vydané v slovakizovanej češtine v roku 1783 v Bratislave. 

Zreštaurované boli tiež ďalšie knihy:  Dielo doktora teológie Johana Sleidana, vydané vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1672 v latinčine; dielo Franza Gräffera o Perzii, vydané v nemeckom jazyku v Pešti v roku 1823 (ilustrované 14 medirytinami) a Viedenský sekretár pre každodenné prípady od Samuela Riedla, vydaný v nemčine v roku 1788 vo Viedni.

Ďalšie zaujímavosti o zreštaurovaných tlačiach sa dozviete v múzeu.

FPU logo1 modre 1aVystavené tlače komplexne zreštauroval v rokoch 2023 – 2024 Štefan Kocka, banskobystrický reštaurátor historických písomností a knižných väzieb.

Zreštaurované vzácne tlače so sprievodnými reštaurátorskými dokumentáciami budú krátkodobo vystavené v priestoroch múzea v období od 1. do 31. marca 2024. Následne budú uchovávané v historickom knižnom fonde múzea a dostupné k štúdiu v knižnici múzea. Zreštaurovanie vzácnych tlačí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

 

Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka múzea

 

Čítať 173 krát Naposledy zmenené štvrtok, 29 február 2024 17:20

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!