sobota, 19 február 2011 17:26

Aktuálne výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu vo februári 2011

Napísal(a) admin
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Kaštieľ rodiny Gömöryovcov v Širkovciach. Fotografia je zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.Vedenie Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, jedného z najstarších na Slovensku, má trvalý záujem aj o to, aby o jeho činnosti vedelo čo najviac záujemcov. Preto vďaka tejto iniciatíve aj stránka Maj Gemer pravidelne informuje o plánoch jeho činnosti v jednotlivých mesiacoh roka. Aj teraz využilo múzeum moju stránku na to, aby ste o tom vedeli aj vy, ktorí ste pravidelne na tejto stránke a rozhodli ste sa pozrieť si jednotlivé expozície.
Aktuálnymi výstavami vo februári 2011 sú tieto:
Kresba a maľba. Trvá od 4. februára 2011 do 15. marca 2011. Kamil Kozub pôsobiaci v Kežmarku sa po štúdiách na Fakulte umení v

Košiciach (odbor maľba, prof. A. Szentpetéry akad. mal.) vyprofiloval ako predstaviteľ súčasnej maľby. Jeho tvorba je charakterizovaná expresívnym rukopisom a širokospektrálnym koloritom, ktorý na veľkých plochách pôsobí strhujúco. Široký tematický záber ho nedovoľuje začleniť do jednoznačného okruhu. Vystavené práce sú prierezom jeho tvorby v časovom rozpätí posledného desaťročia, kde od abstraktných foriem cez najnovšie portrétne prejavy nachádzame aj inšpiráciu krajinou. Na výstave je prvýkrát  vystavená séria jeho kresieb pod názvom Autoportrét I., II., III., IV., ktorá je silne sugestívna a má naratívny,  teda príbehový charakter.

Pozostalosť Gömöryovcov. 10. február 2011 – 30. apríl 2011. Rod Gömöry bol jednou z popredných gemerských šľachtických rodín 19. storočia, no dnes si na „gemerského Sindbáda“ - Olivéra Gömöryho, a „s hadmi sa rozprávajúcu  ženu“ – Margitu Maróthy–Gömöryovú, pamätajú už len najstarší obyvatelia z okolia Širkoviec. Ich rodinné sídlo, kaštieľ v Širkovciach dnes chátra a po jeho niekdajšej sláve už niet ani stopy. Výstava je preto venovaná Olivérovi Gömörymu a jeho manželke, herečke Margite Maróthyovej, ktorí boli poslednými majiteľmi kaštieľa. Cieľom výstavy je tiež sprístupniť verejnosti pozostalosť rodiny Gömöryovcov, ktorá sa počas ich života, ale hlavne po smrti Margity, dostala v roku 1955 do vtedajšieho Gemerského múzea. Ide predovšetkým o také zbierkové predmety, dokumenty a fotografie, ktoré zatiaľ neboli publikované, zverejnené ani inak sprístupnené. Vystavené predmety tvoria súčasť historického, výtvarného, etnologického, biologického a archívneho fondu Gemersko-malohontského múzea, a v takejto ucelenej podobe sú po prvý krát  prezentované verejnosti.

SLOVERIGE. 9. december 2010 – 25. február  2011. SLOVERIGE je výstavný projekt, ktorý predstavuje súčasnú slovenskú (SLOVENSKO) a švédsku (SVERIGE) remeselnú výrobu vychádzajúcu z tradičných techník a vzorov, ako aj samotnú tradíciu reprezentovanú múzejnými exponátmi. Výstava je originálna a objavná práve vo svojej konfrontačnej rovine dvoch kultúrne odlišných a predsa blízkych krajín. Presvedčí nás o tom, že aj keď sme každý iní, predsa sme si podobní. Uvidíte starostlivo vybrané diela spĺňajúce vysoké remeselné a estetické kritéria. Leitmotívom projektu SLOVERIGE je rodinka drevených koníkov. Modré a biele švédske koníky bok po boku – každý je iný a predsa sú podobné. Táto rodinka najlepšie vystihuje myšlienku našej spolupráce.

Stála expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte
Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku protifašistického odboja a SNP v regióne Gemera-Malohontu. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií sú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž, nemecká okupácia... Expozícia bola zrealizovaná v spolupráci Gemersko-malohontského múzea, Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Zväzu protifašistických  bojovníkov Slovenska. 

Stála vlastivedná expozícia
Stála vlastivedná expozícia poskytuje zaujímavý a komplexný pohľad na bohatstvo a rôznorodosť histórie a prírody regiónu Gemer-Malohont. Prezentované sú v nej napríklad:  súbory nálezov z významnej paleontologickej lokality – Kostná dolina pri obci Hajnáčka; zaujímavá kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov regiónu; mimoriadne cenné archeologické nálezy z Včeliniec, Kyjatíc, ale i zo samotnej Rimavskej Soboty a iných lokalít; zbierkové predmety dokladajúce hektické udalosti stavovských povstaní, obdobie existencie cechov, ľudové bývanie, ale i rôznosť a zručnosť tradičných remeselníkov - hrnčiarov, voštinárov, kováčov...

Všetkých srdečne pozývame na prehliadku predmetu mesiaca február, ako aj aktuálnych výstav a stálych  expozícií.

{jcomments on}

Čítať 2976 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:09

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!