piatok, 22 marec 2024

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR vyhlásili v školskom roku 2023/2024 už 21. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave. V tomto školskom roku to bolo na tému  „Hasiči a Vianoce“.  

Súťaž sa uskutočnila v troch vekových kategóriách:

1. kategória Materské školy,  2. kategória  1. – 4. ročník ZŠ a 3. kategória 8. – 9. ročník ZŠ

Celoslovenská súťaž je postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlasujú Územné organizácie DPO SR (ÚzO DPO). 

Územná organizácia DPO SR v Revúcej vyhlásila túto výtvarnú súťaž v okrese Revúca. Boli oslovené školy, mimoškolské zariadenia a Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ ) v okrese.

Zverejnené v DHZ