piatok, 04 január 2019 11:17

Rimavská Sobota si slávnostne pripomenula 74. výročie oslobodenia Doporučený

Napísal(a) J. Pupala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dňa 21. decembra 2018 sa pred pamätníkom osloboditeľom mesta Rimavská Sobota konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Rimavskej Soboty. Na pozvanie primátora mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Šimka sa pietneho aktu zúčastnil aj radca veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike pán Andrej Vladimirovič Šabanov. Po úvodnej básni prednesenej Mgr. Erikou Juhászovou, venovanej padlým mladým červenoarmejcom, hymne Slovenskej republiky, slávnostný príhovor predniesol primátor mesta JUDr. Jozef Šimko. Osobitne privítal zástupcu Ruského veľvyslanectva pána A. V. Šabanova, prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, predsedu Oblastného výboru SZPB v Rimavskej Sobote, študentov škôl mesta Rimavská Sobota,

ktorí sa spomienkového zhromaždenia zúčastnili. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov nemohol privítať posledných priamych žijúcich účastníkov protifašistického odboja p. Jozefa Špitála, Pavla Trochu, Ladislava Sládeka...

Vo svojom príhovore pán Šimko zdôraznil, že prvé slobodné vianočné sviatky obyvateľov mesta v roku 1944 boli síce slobodné, ale plné biedy, hladu, obáv o zajtrajšok. Veď v lesoch nad Rimavskou Sobotou, na Nižnej i Vyšnej Pokoradzi – Zacharovciach - a nad Pápčou prebiehali boje, ktoré si vzali svoje obete, ľudské životy.

O hrdinstve obyvateľov nášho regiónu svedčia aj skutky našich bývalých rodákov, napr. Ing. Bartu - gemerského Meresieva, ktorý bol gestapom prepustený práve na Štedrý deň 1944. Sudičky mu určili, že ako náš skromný hrdina skonal práve na Štedrý deň, či ppor. Júliusa Kalinčiaka, veliteľa prvej partizánslej roty 2. oddielu brigády Jánošík, ktorého guľometná dávka Nemcov pri prechode k Červenej armáde nad osadou Pápča ťažko zranila a bol nájdený až na tretí deň po prechode frontu v zimných podmienkach...

O hlade obyvateľov Rimavskej Soboty svedčí aj zápisnica vtedajšieho starostu mesta Imricha Vargu a jeho zástupcu, ako aj predstaviteľa Vojenského veliteľstva Červenej armády npor. L. S. Chyzňaka o odovzdaní 40 ton raže na zabezpečenie chudobného obyvateľstva z 30. januára 1944! 

Aj keď o samotné mesto padlo „len“ 6 vojakov Červenej armády a 30 vojakov rumunskej armády, maďarskí a nemeckí fašisti odvliekli z Rimavskej Soboty 670 obyvateľov tzv. “žido-boľševikov“!

Za oslobodenie celého dnešného okresu Rimavská Sobota položilo svoje životy 1.479 červenoarmejcov a 637 rumunských vojakov, 65 partizánov a 63 vojakov povstaleckej l. československej armády na Slovensku. Okupanti vďaka výhodným obranným líniám za využitia pahorkatín mali straty podstatne nižšie - padlo 634 Nemcov a 92 prisluhovačov Horthyho maďarskej armády.

V závere svojho príhovoru primátor Rimavskej Soboty poďakoval všetkým prítomným, najmä zástupcovi veľvyslanca RF v SR pánovi A. V. Šabanovi za jeho príhovor a návštevu na tomto podujatí.

V krátkom vystúpení radca - veľvyslanec RF v SR p. A. V. Šabanov vyslovil poďakovanie občanom Slovenska za úctu, ktorú preukazujú našim padlým predkom v boji proti fašizmu. Vyzdvihol stav, že na Slovensku zatiaľ nedochádza k búraniu pomníkov (až na výnimky dehonestácie pomníkov v Košiciach), ale naopak, občania miest a obcí prechovávajú úctu k svojim vlastencom a osloboditeľom, ktorí bojovali i položili svoje životy za našu dnešnú slobodu.

Po skončení oficiálnej časti pietneho zhromaždenia pozval primátor mesta p. JUDr. Jozef ŠIMKO pána A. V. Šabanova a predstaviteľov ObV SZPB na spoločný obed.

Na záver svojej návštevy v Rimavskej Sobote radca veľvyslanec RF v SR p. Andrej Vladimirovič Šabanov osobne navštívil „červenoarmejca“ plk. v. v. Ladislava Sládeka, priameho účastníka bojov 2. ukrajinského frontu, účastníka oslobodzovacích bojov od Rumunska - Maďarska, až po Nové Zámky.
JUDr. Jozef Pupala

 

Čítať 3595 krát Naposledy zmenené piatok, 04 január 2019 16:40

Galéria obrázkov

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!