Špeciálne základné školy

Špeciálne základné školy (7)

Členovia dobrovoľného hasičského zboru medzi jelšavskými žiakmi

Vďaka našej dopisovateľke pani Gabriele Jakubecovej z Jelšavy a jej príspevkoch o hasičoch v revúckom okrese zisťujeme, že činnosť týchto ochrancov našich príbytkov, osôb a iných zariadení je naozaj významná a veľmi pestrá. Svedčí o tom aj jej najnovší pohľad medzi hasičov a tých, ktorí sedia v školských laviciach a všeličo sa od nich i o nich dozvedajú. A j to, že aj teraz bola autorka pohotová. Napísala nám: "V pondelok 21. januára 2019 členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta (DHZM) Jelšava zavítali medzi deti do Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) v Jelšave. V rámci preventívno – výchovného zamestnania deťom počas jednej vyučovacej hodiny vysvetlili prácu hasičov, ukázali tiež výstroj hasiča. Naučili deti na aké čísla majú volať, keď spozorujú niečo nezvyčajné,

Finále slávnostného koncertu k 65. výročiu ZUŠ v Revúcej vlani v novembri.

Základná umelecká škola v Revúcej nadväzuje na najlepšie tradície miestnej Hudobnej školy, ktorá bola založená už v roku 1952. Vo svojom prvom desaťročí bola v meste jedinou kultúrnou inštitúciou a jej učitelia mali hlavný podiel na organizovaní a rozvoji kultúrnoosvetovej činnosti. Získavali pre to i svojich žiakov aj ďalších nadšencov z radov amatérskych hudobníkov a ochotníkov. Prvý riaditeľ školy založil sláčikový orchester a na scéne ochotníckeho divadla v mestskom dome Kohút uviedli dokonca operety Gejzu Dusíka či Mamzelle Nitouche. V ďalších dekádach rokov postupne pribudlo k hudobnému odboru vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom odbore. Počas celého účinkovania školy pedagógovia viedli žiakov

Jelšavské deti si 4. mája pripomenuli sviatok hasičov

Svätý Florián sa narodil v roku 250 v Zeiselmauer - Wolfpassing a zomrel 4. máj 304 v Lorch. Bol katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Narodil sa v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Zeiselmauer-Wolfpassing v Rakúsku. Roku 304 sa postavil na obranu v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo vodách Enns. Z tohto dôvodu je 4. máj aj sviatok hasičov.

Súkromná základná umelecká škola v Rimavskej Sobote organizuje po prvýkrát denný folklórny tábor

Súkromná základná umelecká škola v Rimavskej Sobote organizuje po prvýkrát denný folklórny tábor, zameraný na ľudový tanec. Tábor sa koná v príjemnom prostredí Salaša pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach od pondelka 11. júla do piatku 15. júla 2016. Je určený pre deti vo veku 7 až 12 rokov.