streda, 17 jún 2015 21:07

Eugen Krón v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Napísal(a) Zuzana Vašáryová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

ba kron 1aSlovenské národné múzeum 18. júna 2015 o 17.00 otvára výstavu Apoštol Eugen Krón a Košice, ktorá predstaví viac ako 100 diel jedného zo zakladateľov Košickej maliarskej moderny Eugena Króna a jeho žiakov. Približuje Krónove tvorivo najvýznamnejšie obdobie a históriu výtvarnej školy, z ktorej vzišli renomovaní výtvarní umelci svetového mena. Výstava sa koná v sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave a pre návštevníkov je sprístupnená od 19. júna do 4. októbra 2015.
Košická avantgarda 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia znamenala medzník vo vývine výtvarného smerovania na Slovensku. Poprevratové Košice sa vďaka historickým, spoločenským a politickým podmienkam stali takmer na desať rokov strediskom umeleckého života s medzinárodným významom, aký dovtedy v slovenských pomeroch nemal obdoby. Do formujúceho sa slovenského umenia s dedinskými námetmi a baladickosťou vniesli veľkomestský závan, sociálno-kritický a existenciálny tón.
Intelektuálny a umelecký ruch medzivojnových Košíc sa v rokoch 1919 – 1938 sústredil okolo Štátneho východoslovenského múzea a osobnosti jeho riaditeľa JUDr. Josefa Poláka

(1886 Praha – 1944 Auschwitz–Birkenau). Bývalý legionár, zanietený, činorodý a nápaditý pražský právnik židovského pôvodu využil predpoklady mesta s bohatým kultúrno-historickým zázemím a viacnárodnostným zložením, aby z Košíc vybudoval životaschopné umelecké centrum Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 

V priestoroch múzea zriadil školu, ktorej vedením poveril talentovaného Eugena Króna (1882 Sobrance – 1974 Gödöllő). Zo začiatku bola nazývaná múzejným kresliarskym kurzom, neskôr Krónovou umelecko-priemyselnou školou. Navštevovať ju mohli záujemcovia od 14. rokov a okrem možnosti bezplatného vzdelávania škola ponúkala aj možnosti štúdia na štipendium. Každý rok pravidelne poriadala výstavy pre svojich žiakov a najlepší z nich sa mohli predstaviť osobitne po boku svojho učiteľa a renomovaných výtvarníkov. Vo veľkoryso ponímanej činnosti múzea prevládali výstavy a prednášky (v priemere aspoň jedna výstava mesačne), ktoré šírili aktuálne informácie z oblasti európskeho a československého výtvarného umenia.
Výstava Apoštol Eugen Krón a Košice sa zameriava na autorove najplodnejšie obdobie, kedy našiel svoj štýl a témy, ktoré potom rozvíjal po celý život. Jeho „košický príbeh“ začal stretnutím s fenomenálnym riaditeľom Josefom Polákom a pôvodne náhodná zastávka v Košiciach sa zmenila na osemročný pobyt.
Z kresliarskej školy vzišli výtvarníci ako Koloman Sokol, Ľudovít Feld, Július Jakoby, Béla Nemessányi-Kontuly, Juraj Collinásy, Imrich Oravecz a Jozef Fabini. Na základe košickej prípravy Kolomana Sokola prijali na pražskú výtvarnú akadémiu, neskôr sa stal zakladateľom mexickej grafiky a po vojne vychoval niekoľko slovenských grafikov. Ďalší z Krónových žiakov – Béla Kontuly sa uplatnil na budapeštianskej Vysokej škole výtvarných umení, kde vplýval na svojich študentov.
06 18 apostolVýber diel na výstave kladie dôraz na ducha vtedajšej doby. Ukazuje prechod Eugena Króna od secesných intímnych a realisticko-kritických motívov ku kolektivistickým víziám budúceho harmonického sveta a cestu k slobodnému ľudstvu. Ukazuje autorov realistický, symbolistický, expresionistický, kubistický a konštruktivistický štýlový vývin. Súbor plagátov, dokladuje úsilie riaditeľa Poláka o zachytenie výstavného diania okolo Štátneho východoslovenského múzea, ako aj vysokú grafickú úroveň a politickú angažovanosť tvorcu.
Výstava Apoštol Eugen Krón a Košice v Slovenskom národnom múzeu je pripomenutím 95. výročia príchodu Eugena Króna – zakladateľa košickej moderny do Košíc, 30. výročia smrti jeho významného žiaka Júliusa Jakobyho a 75. výročia úmrtia JUDr. Josefa Poláka. Súčasne je prvou výstavou Króna v Bratislave po 52. rokoch a prvou po jeho smrti.
Zbierkové predmety na výstavu zapožičali: Múzeum Vojtecha Lőfflera, Považská galéria umenia v Žiline, Východoslovenská galéria Košice, Východoslovenské múzeumv Košiciach a súkromní zberatelia.

 

Čítať 2896 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:15

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!