pondelok, 03 november 2014 20:29

V nastávajúcich komunálnych voľbách na funkciu primátorov a starostov regiónu Gemera má ambíciu 611 kandidátov

Napísal(a) MG-OD
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Komunalne-volby-gemerNa Slovensku niet hádam občana, ktorý by nevedel, že v tomto mesiaci nás čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Zvykneme ich pomenovať aj ako komunálne voľby. Budú to už šieste voľby od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a tretie voľby uskutočnené v tomto roku. Predseda Národnej rady SR určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. V týchto dňoch prípravy na tento, pre nás všetkých dôležitý, deň vrcholia a všetko je už v štádiu ich dolaďovania. Z informácií poskytnutých Štatistickým úradom SR vyplýva, že voľby nových predstaviteľov sa uskutočnia v 2 926 obciach, mestách a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí. Právo voliť majú u nás vyše štyri milióny voličov. Tam, kde starosta či primátor nebudú zvolení, do dvoch týždňov budú nové voľby. Pripomeňme si, že právo voliť v komunálnych voľbách majú tí občania Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, alebo v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave či v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb

dovŕšia 18 rokov veku. Prekážkou vo výkone volebného práva je: a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, b) výkon trestu odňatia slobody a c) pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Podotýkame, že okrem Slovákov tentokrát volia aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Podľa ministerstva vnútra je ich u nás približne 61 500.

Najmä pre tých, ktorí možnosť voliť budú mať po prvýkrát, ale aj ostatným pre lepšiu orientáciu pripomíname, že volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním platným preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky a to: hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora -hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva. (Určité rozdiely sú v mestách Bratislava a Košice, čo sa voličov v našom regióne netýka). Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

V regióne Gemera, t.zn. v obciach zaradených do volebných obvodov Rimavskej Soboty a Rožňavy je zriadených spolu 211 volebných okrskov (VO Rimavská Sobota má 149 a VO Rožňava 62 okrskov). Na funkciu primátorov miest a starostov obcí v nich kandiduje na Gemeri spolu 611 kandidátov. Z nich 192 kandiduje v obvode Rožňava a 419 kandidátov je zapísaných v obvode Rimavská Sobota. Dnes na základe údajovo ŠÚ SR už vieme, že voliči do nových orgánov samospráv nášho Gemera zvolia 1241 poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev. Tam, kde tomu bude ináč, voľby sa do dvoch týždňov budú musieť zopakovať.

Zároveň uverejňujeme zoznam kandidátov na funkciu starostov a primátorov v regióne Gemera (VO Rožňava a VO Rimavská Sobota). 

Kandidáti z Gemera na primátorov a starostov

Spracoval Ondrej Doboš

 

Čítať 3014 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:58

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!