utorok, 18 október 2022

Tak môj, ako aj vek nás všetkých seniorov, nám dáva nielen možnosť, ale aj morálne právo na to, aby sme si mohli pripomenúť svoje detstvo, mladosť a svoj prežitý život až po dnešok. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že podľa odbornej literatúry, rozdeľujeme náš život na 12 vývinových období. U každého z nás (jednotlivca) začína rovnako, jeho narodením, tzv. novorodeneckým obdobím. Predposledné nad 70 rokov sa uvádza, žiaľ, ako staroba. Obidve nad 75 rokov, ešte väčší žiaľ – ako vysoká staroba. Posledné menované sa vzťahujú, či chceme alebo nie, práve na nás seniorov, kedy začíname pociťovať ubúdanie našich telesných i duševných síl. Tiež oslabenie činnosti našich orgánov, čo spôsobuje vznik rôznych onemocnení a potrebu medicínskej pomoci, s užívaním rôznych potrebných liekov.
Neodvrátiteľná skutočnosť nám umožňuje pripomenúť si, aj keď len vo veľmi skrátenej podobe, prežité cesty nášho života. Každý do takej miery, ako mu to napovie jeho pamäť a obnovené spomienky. U nikoho z nás však nebudú rovnaké, čiže totožné, ale úplne odlišné. Tie svoje sa pokúsim priblížiť v nasledujúcom texte.

Zverejnené v Seniori

V piatok 14. 10. 2022 v nočných hodinách sa do priestoru Hrádok zatúlali maloleté osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie nad obcou Kopráš – Magura. Maloleté nezvestné osoby nedbanlivosťou pri manipulácii s otvoreným ohňom (ohnisko) zapríčinili vznik požiaru opustením ohniska bez uhasenia. Zamestnanci hotela Hrádok spozorovali oheň v lese nad hotelom, na tiesňovú linku ohlásili požiar. K požiaru bola vyslaná jednotka DHZM Jelšava dňa 15. 10. 2022 o 8.40 hod. Vzhľadom na rozsah požiaru a zložitosť hasenia a zásoby vody, boli povolané dostupné sily a prostriedky z okresov Revúca a Rožňava.
Bolo vytvorených 7 stanovíšť:
1. stanovište: z parkoviska pred hotelom sa vytvorilo dopravné vedenie na hrebeň systémom čerpania z CAS do CAS
2. stanovište: na hrebeni od poslednej CAS sa vytvorilo niekoľko jazierkových systémov smerom na západ po hrebeni a etážami sa vytvorili útočné prúdy
3. stanovište: Hniezdo záchrany, v ktorom členovia Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža z Rožňavy, členovia DHZO Slavošovce a Plešivec ošetrili troch zranených, pohovorom vyriešili jednu rozrušenú pani z blízkej diskotéky, kde medzičasom tiež vznikol požiar

Zverejnené v DHZ