Chyžné

Chyžné (6)

Dočkali sa Hasičskej zbrojnice aj v obci Chyžné

Posledná júlová sobota (30. 07.) roku 2022 bola slávnostná hlavne pre dobrovoľných hasičov v obci Chyžné. Nastal deň, kedy sa slávnostne odovzdala Hasičská zbrojnica do používania.
Napriek tomu, že bol upršaný deň, po deviatej hodine sa začali schádzať pred Hasičskou zbrojnicou okrem hasičov aj obyvatelia z obce. Pred zbrojnicou si prítomní mohli prezrieť CAS 32 T 815 z Jelšavy.
Po hlásení veliteľa DHZ Petra Černáka starostovi obce Petrovi Medvecovi všetkých prítomných privítal Ing. Pavol Zapletal, MBA, tajomník ÚzO DPO SR v Revúcej a predseda KV DPO SR v Banskej Bystrici a odovzdal slovo starostovi obce, ktorý sa prihovoril k prítomným. Z príhovoru sme sa okrem iného dozvedeli, že hasičský spolok v Chyžnom bol založený v roku 1905. Pred pár rokmi obec odkúpila domček a začali riešiť, ako ho využiť. 

JUBILANTKA KATKA – amatérska výtvarníčka z Chyžného maľuje už polstoročie

V prvý augustový deň sa dožíva okrúhleho životného jubilea Katarína Molnárová. Mimoriadna žena, ktorá zasvätila svoj život deťom a ich výchove. Pracuje ako profesionálny rodič a za ostatných desať rokov poskytla domov viac ako desiatke detí.

Hoci sa narodila v Nových Zámkoch, súhrou životných náhod napokon zakotvila v Chyžnom. A tu, v malej gemerskej, historicky významnej dedinke, naplno rozvinula svoju druhú veľkú vášeň – lásku k výtvarnému umeniu. Maľuje od desiatich rokov a už takmer pred štyrmi desaťročiami vystavovala v rodnom meste ako členka spolku výtvarníkov Csemadoku. Pred 15 rokmi sa stala členkou klubu Plánka, čo je voľné združenie regionálnych amatérskych výtvarníkov pri Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. V tamojšom dome kultúry mala Katarína Molnárová doteraz tri individuálne výstavy a mnoho spoločných s výtvarníkmi zo Slovenska, Česka, Maďarska i Srbska...