utorok, 12 február 2019 11:29

Slovenské mäso je naozaj také výnimočné ?

Napísal(a)
Slovenské mäso je naozaj také výnimočné ?

Nie každý varí, nie každý obľubuje mäso a už vôbec nie každý sa v mäse aj vyzná. Laikovi by sa preto mohlo zdať, že je mäso ako mäso. Akéže už rozdiely v ňom môžu byť? Hneď na úvod preto treba povedať, že mäso je vlastne fyziologickými procesmi premenená svalovina zvierat a ako také je tvorené a ovplyvňované celou škálou procesov a faktorov. Práve naopak by sa dalo s určitou nadsázkou tvrdiť, že neexistujú dve rovnaké mäsá.

Ktoré mäso je slovenské?
V zásade by malo platiť, že slovenským mäsom možno nazvať iba to, ktoré pochádza zo zvieraťa narodeného, vychovaného, zabitého a spracovaného na Slovensku.

Program Darujte Vianoce podporil ešte viac príbehov ako vlani

Vianoce sú pre väčšinu z nás časom pokoja, radosti, hojnosti a lásky. Pre niektorých ľudí s ťažkým životným osudom sú však tieto prívlastky iba nesplneným snom. Grantový program Darujte Vianoce dal opäť príležitosť ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želanie ľudí v núdzi na skutočnosť. Do 17. ročníka grantového programu Darujte Vianoce prihlásili 590 príbehov. Nadácia Orange prerozdelila vybraným projektom celkovú sumu 50 000 eur a podporila tak ešte viac príbehov ako v minulom roku. Hodnotiaca komisia grantového programu Darujte Vianoce vybrala z 590 prihlásených projektov 321 príbehov, medzi ktoré rozdelila finančnú podporu v celkovej hodnote 50 000 eur. Najviac ľudí pomáhalo v Banskobystrickom kraji,

Prihláste ho do grantového programu (a) Darujte Vianoce

Nadácia Orange otvára už po sedemnásty raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý pomáha ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želania ľudí s ťažkým životným osudom na skutočnosť. Významným cieľom tohto ročníka je motivovať zapojenie sa do grantového programu najmä mladých ľudí a deti, a podporiť tak trend posledných ročníkov, ktoré poukázali práve na narastajúci počet žiadostí od tejto vekovej skupiny. Odborná komisia aj tento rok udelí špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste výnimočnému človeku, ktorý dlhodobo a nezištne podáva pomocnú ruku tým, ktorí si v zložitej životnej situácii nevedia poradiť sami.
Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a rozžiarených detských očí pod vianočným stromčekom.

Čistím, čistíš, dýchame - hlavné motto projektu „Gruntovačka“

Revúca 23. októbra 2018 - (Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer) - V októbri sa konalo veľké čistenie po turistickej sezóne v regiónoch cestovného ruchu na území Banskobystrického a sčasti aj Košického kraja. Zapojili sa oblastné organizácie cestovného ruchu s podporou Rozvojovej agentúry BBSK, školy aj dobrovoľníci. Upratovalo sa aj na Gemeri. Čistím, čistíš, dýchame sa stalo hlavným mottom projektu s názvom „Gruntovačka“, ktorého sa zúčastnili všetky oblastné organizácie patriace pod Banskobystrický kraj. Je to prvý ročník novozaloženej tradície pri ktorom sa kladie dôraz na čistotu v spojitosti s cestovným ruchom. Táto akcia sa bude konať každoročne na jar pred turistickou sezónou a na jeseň po turistickej sezóne.

Desať tipov ako rozoznať, že mäso je naozaj čerstvé

Asi sa to už niekedy stalo každému z vás: Stojíte pred pultom s čerstvým mäsom, pozeráte sa na ponúkané kusy, ale akosi ste si nie celkom istí, či sa pozeráte na úplne čerstvé mäso. Ako teda spoľahlivo rozoznať čerstvé mäso od staršieho, či dokonca skazeného mäsa? Portál masodomov.sk zostavil 10 jednoduchých rád, ako odhaliť staršie či skazené mäso.
Hneď na úvod však treba definovať, čo je to vlastne čerstvé mäso. Ak opomenieme definície, ktoré uvádzajú hygienické normy a učebnice technológie mäsa, mohli by sme čerstvé mäso definovať ako mäso, ktoré svojím vzhľadom, farbou,

Miestna akčná skupina Malohont udelila obci Muráň certifikát na Muránske buchty

V septembrovom čísle Muránskych novín som si všimol, že Miestna akčná skupina Malohont udelila dňa 6.9.2018 Obci Muráň certifikát na používanie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT na výrobok Muránske buchty. Nebolo by to nič zvláštne, keďže zmyslom a cieľom regionálnej značky je podporiť rozvoj územia Gemera-Malohontu s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Skôr príklad aj pre ostatné obce ako podporiť miestnych producentov a poskytovateľov služieb (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy, poskytovateľov služieb), ktorí na našom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody. O Muránskych buchtách som videl rôzne príspevky v rôznych médiách.

Váš starý mobil môže pomáhať pri skúmaní vesmíru či v zdravotníctve

Každý starý alebo nepotrebný mobil obsahuje množstvo znovu využiteľných materiálov. Vďaka tomu môžeme nepotrebným mobilom darovať nový život. Pomôžeme tak planéte a vďaka dlhodobej zbierke Orangeu aj ďalšej dobrej veci. Spúšťa totiž ďalšiu kampaň na zbieranie nepotrebných mobilov. V poradí už 18. kampaň na zbieranie mobilov potrvá od 1. októbra do 31. januára budúceho roka. Vrátením svojho starého či nepotrebného mobilu urobíte dobrý skutok hneď dvakrát – pomôžete životnému prostrediu a opäť aj neziskovej organizácii. Všetko, z čoho sú mobily vyrobené, sa dá recyklovať. 

pondelok, 24 september 2018 16:18

Po roku sa veľtrh práce vracia do Košíc

Napísal(a)
Po roku sa veľtrh práce vracia do Košíc

Druhý ročník veľtrhu práce, Profesia days Košice, je už takmer tu. Metropola východu bude žiť prácou 27. septembra 2018. Záujem zamestnávateľov sa po minulom roku ešte zvýšil. Firmy na Slovensku majú totiž na osobný kontakt s uchádzačmi na východe menej príležitostí ako inde. 5-tisíc. Presne toľko ľudí sa zúčastnilo minuloročného premiérového ročníka Profesia days Košice. Vystavovalo na ňom 70 zamestnávateľov, pričom záujem prevýšil pripravené kapacity. Aj z tohto dôvodu sa po roku vracajú Profesia days na východ opäť. Veľtrh spoločnosti Profesia sa koná už 27. septembra v Spoločenskom pavilóne od 9:00 do 19:30. Na ľudí bude čakať viac ako 100 vystavovateľov, inšpirujúce prednášky, užitočné testovanie

Pridali sa aj Sirkovanci a zorganizovali čistenie potoka Východný Turiec a jeho okolia

Občianske združenie Sirkovanci spoločne s Obcou Sirk dňa 21. apríla 2018 zorganizovalo čistenie potoka Východný Turiec a jeho okolia. Brigády sa zúčastnili členovia združenia, ako aj dobrovoľníci z obce Sirk. Koryto potoka, jeho priľahlé brehy a blízke okolie sme vyčistili od komunálneho odpadu, ktorý sme podľa možnosti aj separovali.  Nechceli sme sa len nečinne prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo nás. Ochrana prírody nie je úloha  len pre ekologické organizácie, ale aj povinnosťou každého z nás. Napriek nízkej účasti na brigáde sa vykonal kus osožnej práce pre prírodu a aj pre našu obec. Veríme, že v budúcnosti sa do tejto aktivity zapojí oveľa viac dobrovoľníkov a výsledky našej spoločnej práce budú ešte výraznejšie. 

"Jermok Velkorevúcky" nás spája aj inšpiruje

Jermok Velkorevúcky sa už tradične po piatykrát konal 14. – 16. marca 2018 v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia. Tradícia Turistického informačného centra sa tak stala živá, čo dokazuje nielen rastúci počet návštevníkov našej veľkonočnej predajnej výstavy, ale i veľký záujem predajcov z Revúcej aj okolia. Naši umelci a remeselníci vo svojej tvorbe s radosťou využívajú pôvodné techniky a vzory, ktoré dokážu s citom pretvoriť do súčasnej podoby s autentickým nádychom. Drevo, koža, keramika, medové sviečky, textilné doplnky, modrotlač a naša výzdoba dokonale podčiarkli veľkonočnú atmosféru a preniesli nás opäť do krajiny detstva a fantázie.

Strana 3 z 4