Besedy

Besedy (25)

Oblastná organizácia SZPB v Rožňave koncepciu vzdelávania napĺňa rôznorodými aktivitami

V mesiaci apríl, máj Komisia pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou pri Oblastnej organizácii SZPB v Rožňave svojou činnosťou sa zamerala na rôznorodé aktivity. S dôrazom na prácu s učiteľmi ZO SZPB v Revúcej dňa 7. apríla 2016 sa uskutočnil seminár s predmetovou komisiou dejepisu, hlavnou tematikou bola téma vedomostná súťaž "Medzníky II. svetovej vojny" a história odbojovej činnosti v Revúckom okrese.

O súčasnom vývoji vo svete, doma, objektivite informovanosti obyvateľov všeobecne s mesačníkom Zem a svet

Dňa 29. apríla 2016 od 16.00 hodine sa v Okresnej knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote uskutočnila prednáška a beseda so šéfredaktorom mesačníka ZEM a VEK Tiborom Eliotom Rostasom a redaktorom tohto mesačníka Marianom Benkom. Prednášky a besedy sú zúčastnila vyše päťdesiatka poslucháčov nie len z Rimavskej Soboty, ale aj širokého okolia. Prišli záujemci z Tornale, Hnčiarskych Zálužian, Čierneho Potoka a dokonca aj z Bratislavy, ktorí prišli tráviť víkend do nášho okresu a počas nákupov v Bille sa o prednáške dozvedeli.

Beseda so slovenským spisovateľom Petrom Glockom, rodákom z Muráňa

Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari, ale je i s knihami. V roku 1955 bol marec vyhlásený za mesiac knihy na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Podľa jednej z verzií sa vraj marec stal mesiacom knihy i z komerčných dôvodov.

Strana 2 z 2