Výstavy

Výstavy (324)

Opäť pripravujú výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, špecializujúce sa na dokumentáciu rómskej kultúry (od roku 1996), opäť pripravuje výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie detských prác sa uskutoční v stredu 17. mája 2017 o 13.00 hod. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Výstava Krásavice zahalené v dyme predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, z obdobia 17. až 20. storočia.

V sobotu, 20. mája 2017 o 18.00 hod. bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava „Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.“ Výstava predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, z obdobia 17. až 20. storočia. Výstava bude sprístupnená v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017 a potrvá do 31. júla 2017.

Obrazy umelca Zemplína Teodora Jozefa Moussona uvidíte na výstave v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí

Teodor Jozef Mousson bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu. Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja, pripravili v dňoch 16. mája až 30. septembra 2017 o tomto umelcovi v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí výstavu. Vernisáž sa uskutoční v spomínanom zariadení 16. mája 2017 o 16.30 hod.

„Umenie a život má rovnaký zmysel“ - Z vernisáže výstavy ŽIŤ

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa za účasti autoriek 4. mája 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Žiť. Podujatie otvorila Gabriella Badin. Následne jedna z vystavujúcich autoriek, Veronika Trnečková, prítomným odprezentovala samotný obsah výstavy. ŽIŤ je výstava troch mladých talentovaných výtvarníčok z nášho regiónu – Alexandry Selmeciovej, Veroniky Trnečkovej a Viktórii Zatrochovej, ktoré sa rozhodli žiť umeleckým životom, žiť tvorivo v neustálej inšpirácii.

Stručne o vernisáži výstavy Poézia kameniny v Nových Zámkoch

Vo štvrtok 4. mája 2017 sa vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave Poézia kameniny.
Výstava mala premiéru v roku 2015 v Rožňave. V Nových Zámkoch, kde bude inštalovaná do 5. augusta 2017, má piatu reprízu. Prinášame niekoľko fotozáberov z výstavy i z atmosféry vernisáže. 

Na výstave Maliar Lučenca predstavia život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Vo štvrtok, 11. mája 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy “Maliar Lučenca. Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)“. Ide o reprízu výstavy, ktorú usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Výstava je dvojjazyčná (v slovenskom a maďarskom jazyku) a potrvá do 31. júla 2017.

Výstava Poézia kameniny bude mať v Nových Zámkoch piatu reprízu

Výstavou Poézia kameniny sa bude prezentovať Banícke múzeum v Rožňave v Nitrianskom samosprávnom kraji. Putovná výstava, prezentujúca krásu a rozmanitosť výrobkov niekdajšej kameninovej manufaktúry v Rožňave, bude sprístupnená vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch v termíne od 5. mája do 5. augusta 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. mája o 16.oo hod. V Nových Zámkoch bude mať výstava piatu reprízu. Po úspešnej premiére v roku 2015 na domácej pôde bola výstava

Z vernisáže výstavy úspešných prác z regionálnych súťaží v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Vernisáž výstavy úspešných prác z regionálnych súťaží zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko 26. apríla 2017. Slávnostnú atmosféru spríjemnila hrou na akordeón jedna z výtvarníčok - pani Vlasta Bujnovská. Všetky výtvarné práce a fotografie inštalované na výstave postupujú do krajských súťaží. Niektoré aj s čestnými uznaniami a oceneniami v jednotlivých žánroch a kategóriách. Priaznivci výtvarného umenia a umeleckej fotografie majú možnosť vidieť vystavené diela do 12. mája 2017

Z vernisáže výstavy Šuster, drž sa svojho kopyta v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa 27. apríla 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach Šuster, drž sa svojho kopyta. Autormi výstavy sú PhDr. Dárius Gašaj a Mgr. Martin Jarinkovič, PhD. Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až do obdobia 20. storočia.
V Rožňave je doplnená o zbierkové predmety z historického fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažuce sa k obuvníckemu a čižmárskemu remeslu, ktoré mali v meste

Hodnoty Lindy Holodovej na výstave v Jelšave

Mestské múzeum Jelšava Vás pozýva na vernisáž výstavy HODNOTY autorky Mgr. Mgr. art. Lindy Holodovej 27.04.2017 od 17:00 hod. a následnú výstavu od 28.04.2017 do odvolania. 
Výstava Hodnoty je autorským diplomovým projektom umelkyne Mgr. et. Mgr. art. Lindy Holodovej (1987), absolventky katedry sochárstva a priestorovej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Svoje štúdium absolvovala pod vedením prof. Miroslava Brooša, akad. mal. v ateliéri AT.EX.T. - ateliér experimentálnej tvorby.

Strana 9 z 24