pondelok, 26 jún 2017 19:34

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Napísal(a)
Happy Dance a Dni mesta Revúca

Už každoročne sme neoddeliteľnou súčasťou vystúpení na Dňoch mesta Revúca. Aj tento rok 16.06.2017 sme sa postarali o zážitok z tanečného vystúpenia. Napriek upršanému dňu neodradilo deti vystupovať. S plným elánom a nasadením sa tešili na ich veľké vystúpenie. Pod vedením trénerov Júliusa Schvarcza a Dalmy Bekeovej sa menšie deti predstavili v štýle disko, ale aj v latinsko-ameriských tancoch Cha-cha, Jive. Staršie páry predvádzali ladné a dynamické pohyby v štýle latino, čo publikum ocenilo veľkým potleskom.

Prezentačný stánok mestského múzea na Čerešňovom dni v Jelšave

„Mestské múzeum Jelšava v minulých dňoch pozývalo širokú verejnosť na podujatie Čerešňový deň, ktoré sa uskutočnilo v piatok 23.6.2017 so začiatkom o 16.00 hod. Toto kultúrno-spoločenské podujatie vzniklo už v roku 2012 ako propagácia bohatej histórie Jelšavy. Vychádza zo založenia Čerešníckeho spolku - prvého na Gemeri a jedného z prvých v Uhorsku v 18. storočí. V rámci tohto podujatia si pripomíname a tým aj propagujeme významné výročia organizácii, ktorých činnosť súvisí s ovocinárskou problematikou.

Previerky pripravenosti DHZ/DHZO okresu Rožňava pre rok 2017 a 90. výročie založenia DHZ Čierna Lehota

Krásne sobotné ráno 10.06.2017. Na pripravenom ihrisku v Čiernej Lehote sme zahájili súťaž a zároveň Previerky pripravenosti DHZ/DHZO okresu Rožňava pre rok 2017, kde podľa vopred dohodnutých organizačných pokynov, sa zisťovalapripravenosť, a to vytiahnutím vody priamo z vodného zdroja - potoka. Každé súťažné hasičské družstvo si toto vyskúšalo a z uvedeného bolo vidieť, že v prípade potreby nemajú žiadne obavy, resp. problémy pri čerpaní vody, aj pre prípad zásahu na ostro.

Pripomenuli si 90. výročie vzniku ZO Slovenského zväzu včelárov v Jelšave

Včela je spoločenský hmyz, ktorý je dôležitou súčasťou životného prostredia. Včelárstvo je odvetvím poľnohospodárstva, ktorého hlavnými funkciami je udržiavanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania kultúrnych a voľne rastúcich rastlín, produkcia medu a ďalších včelích produktov. 
Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Pricus v roku 448.

Za históriou Gemera s krúžkom mladých hasičov Plameň z Jelšavy

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku sú dobrovoľní hasiči pripravení poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Jedným z cieľov dobrovoľných hasičov je výchova obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži. 

Happy Dance Revúca a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Vo februári 2016 sme využili šancu a napísali sme projekt pre naše tanečné štúdio Happy Dance Revúca, ktorý bol vyhlásený COOP Jednotou Slovensko, spotrebným družstvom pod názvom „Nech sa nám netúlajú“. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času. Finančný grant nadácie sa zameral na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže. Spomedzi 2 716 projektov, z ktorých bolo ocenených 287 projektov, sme sa stali i my oceneným projektom

Lukovišťský kalíščok má svojho šampióna. Je ňou slivovica od Jána Šimona z Vyšnej Pokoradze

Viac ako 260 vzoriek z 30 páleníc z Banskobystrického kraja a okolia hodnotilo 44 degustátorov. To je len niekoľko čísel z degustácie ovocných destilátov, ktorá sa konala v piatok 12. mája 2017 v Lukovištiach v rámci súťaže Lukovišťský kalíščok. Degustátori pod odborných dohľadom členov Slovenského Rádu rytierov destilátov anonymne hodnotili vzhľad, čistotu a intenzitu vône a chuti, ako aj vzájomnú vyváženosť chuti a vône páleniek. Spomedzi 6 súťažných kategórií - slivka, hruška, jablko, čerešňa/višňa, záhradná zmes a iné

Na návšteve u miestneho cukrára Ľuboša Garčára

Poznáte to, pozvú vás na svadbu, otecko – mamka má okrúhle výročie, vnučka prvý rôčik a vy stále v práci... Okrem darčeka, chcete prekvapiť aj sladkou tortou, či zákuskami. A čas tak letí... príbeh z dnešného života ako práve ten váš. Lomcujú nami emócie i zodpovednosť a navyše život je príliš krátky na to, aby sme si odopierali to, čo ho robí krajším a sladším. 

Jarné prázdniny s hlinou a priadzou ponúka Dom tradičnej kultúry Gemera

Gemerské osvetové stredisko opäť prichádza s ponukou, ktorou hravo, ale aj poučne vyplní voľné chvíle prázdninujúcich detí a ich rodinných príslušníkov. Zúčastniť sa môže každý vo veku od 9 – 99 rokov. Tvorivé dielne sa v Dome tradičnej kultúry Gemera sa tešia veľkému úspechu a záujmu.
„V priebehu roka ponúkame program školským zariadeniam, no teraz sme si povedali, že sa zameriame aj na rodiny, ktoré sa chcú zabaviť, ale aj niečo užitočné naučiť.

Súťaž a ochutnávka ovocných destilátov opäť v Lukovištiach

Chcete poznať kvalitu vášho ovocného destilátu? Nechajte si ju posúdiť degustátormi s medzinárodnými skúsenosťami. Prihláste svoje vzorky do súťaže Lukovišťský kalíščok najneskôr do 30. apríla 2017 a počas koštovky v júli sa dozviete výsledky.
„Po úspešnom 1. ročníku podujatia, ktoré sa konalo v roku 2014 pri príležitosti 80. výročia otvorenia obecnej pálenice v Lukovištiach, sa obec rozhodla pokračovať

Strana 2 z 7