Futbalové kluby 1. triedy ObFZ Rožňava v súťažnom ročníku 2003/2004 – dospelí – 2 . časť

Náš spolupracovník Ing. Štefan Tomášik napísal príspevok o súťažnom ročníku 2003 / 2004 kde komentuje situáciu v siedmich vybraných futbalových kluboch 1. triedy. Uvádza rôzne zmeny počas danej sezóny, vedenie klubu, prestupy a hosťovania apod. V závere príspevku autor uvádza tabuľky 1. triedy a aj meno najlepšieho strelca pre každé zo zvolených mužstiev. Text dopĺňa fotografia. Článok je pokračovaním jeho príspevku o tomto ročníku.

FK Brzotín
Výbor tvorili predseda Ladislav Gašpar, tajomník Róbert Dókuš a tréner Zoltán Gašpar. Po jeseni mužstvo zimovalo na 8. mieste. V zimnom prestupovom termíne odišli Lázok a Rencsok, naopak novým hráčom bol Demeter. Klub odohral dva prípravné zápasy.

Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja, in memoriam pre pani Helenu Mišurdovú prevzala z rúk predsedu Ing. Rastislava Trnku vnučka ocenenej MUDr. Helena Potocká

„Hodnota človeka sa nedá vyvážiť peniazmi. O skutočne hodnotných, šikovných a húževnatých ľudí nie je na východe núdza. Doma aj za hranicami ukazujú, že vytrvalosť prináša výsledky. Takýchto ľudí si váži aj Košický samosprávny kraj.“ Týmito slovami sa všetkým zúčastneným prihovoril predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka v sobotu 4. septembra 2021 v Štátnom divadle v Košiciach, kde sa konal slávnostný ceremoniál udeľovania najvyšších verejných ocenení Košického samosprávneho kraja za rok 2020. 

Spomedzi devätnástich ocenených osobností a dvoch kolektívov bola udelená Čestná cenu predsedu Košického samosprávneho kraja, in memoriam aj pani Helene Mišurdovej, obyvateľke obce Rakovnica. Medzi ďalšími ocenenými boli napríklad aj také osobnosti ako prof. MgA. Juraj Jakubisko, filmový režisér, scenárista, kameraman, alebo osobnosti späté s Gemerom a Rožňavou, ako Norbert Werner, astrofyzik, doc. Mgr. Jurina Rusnáková, romologička, pedagogička, či  prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., právnik a pedagóg.

Rodná obec bola pre Jána Bradáča srdcovou záležitosťou (11)

NÁBOŽENSTVO V RAKOVNICI

Náboženstvo nám dokumentujú 3 kostoly, ktoré sa zachovali ešte z minulých čias. Najstarším kostolom je kostol svätej Magdalény na Iváďove, ktorý je jediným dôkazom, že pôvodná obec sa nachádzala tam. Občania boli väčšinou ev. a. v. vyznania. Podľa zachovaných údajov, v roku 1928 žilo v obci 387 evanjelikov a 117 katolíkov. V roku 1991 to bolo 160 evanjelikov a 78 katolíkov. V roku 2001 bolo evanjelikov 215, rímsko-katolíkov 113, gréckokatolíkov 5, evanjelikov metodologickej cirkvi 6, reformovanej kresťanskej cirkvi 5, pravoslávny 1, náboženský spolok Jehova 1.

Kazatelia
1900 – 1916 Augustín TURCSANY

Malý jarmok remeselníkov z Košického kraja opäť v Obchodnom centre Optima v Košiciach

Obdivovatelia tradičného ľudového remesla sa môžu tešiť na Malý jarmok tradičných remesiel ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja. Uskutoční sa od 16. do 17. septembra 2021 pod hlavičkou Remeselníckeho inkubátora (RINK). Ten založil Košický samosprávny kraj a Gemerské osvetové stredisko v roku 2019. Po vlaňajšom úspechu sa bude malý jarmok konať opäť v Obchodnom centre Optima v Košiciach.
„Tak ako každé odvetvie, pandémia ochromila aj remeselníkov, preto ma veľmi teší, že opäť dostanú príležitosť prezentovať svoje produkty a ukázať, ako sa vďaka RINK-u zdokonalili. Široká verejnosť tak na jednom mieste spozná šikovných východniarov z celého Košického kraja, ktorých združuje prvý župný remeselnícky inkubátor. Verím, že epidemiologická situácia dovolí realizovať podobné prehliadky umeleckej tvorby a hlavne umožní usporadúvať pre nich ďalšie vzdelávacie workshopy,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Obr. 3 Mních píšuci stilusom na voskovú tabuľku, Deutsche Handschrift, 12. storočie  (podľa Sołtan – Kościelecka 2007)

V rámci prezentačnej aktivity predmet mesiaca vystavuje Gemersko-malohontské múzeum nezvyčajný drobný železný predmet – stilus – najstaršia písacia potreba. Stilus bol objavený počas archeologického výskumu na zaniknutom kláštore Pavlínov pri obci Slavec, v miestnej časti Gombasek. Stilus bude vystavený v priestoroch múzea od 2. do 30. septembra 2021.
Gemersko-malohontské múzeum v roku 2018 realizovalo v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti medzinárodný archeologický výskum na zaniknutom kláštore Pavlínov pri obci Slavec, v miestnej časti Gombasek. Kláštor bol založený v roku 1371 a zničený bol v roku 1566. Počas archeologického výskumu bolo objavených niekoľko významných archeologických nálezov, medzi ktorými si pozornosť zasluhuje nezvyčajný drobný železný predmet – stilus, ktorý bol objavený v blízkosti zaniknutého kláštorného kostola.

Súťaž Strom roka 2021 pre školy: Vyhrajte výsadbový materiál do vašej záhrady

V rámci ankety Strom roka 2021 organizuje Nadácia Ekopolis aj sprievodnú súťaž pre materské, základné a stredné školy. Jej cieľom je podporiť hlasovanie v ankete a motivovať žiakov i učiteľov, aby sa zaujímali o stromy vo svojom okolí a upriamiť ich pozornosť na životné prostredie. Súťaž potrvá od 2. do 30. septembra 2021.

Prvé tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov od svojich žiakov a študentov, získajú výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 500 eur – 1. miesto 250 eur, 2. miesto 150 eur a 3. miesto 100 eur. Tento rok bude odmenená aj jedna škola naviac, a to v špeciálnej kategórii, kde nerozhoduje počet hlasov, ale aktivity žiakov a študentov navyše. Pri výbere tejto školy budú rozhodovať členovia Nadácie Ekopolis, ktorí vyberú víťaza na základe ich iniciatívy, či práce navyše. Môže ísť napríklad o fotky z výučby v prírode pri stromoch, fotografie žiakov s finalistom, umelecké práce detí alebo video, ktoré si žiaci o stromoch pripravia. Fantázii sa medze nekladú.

V. ročník Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel TEMPUS ART od 16. septembra v Rožňave

V týchto dňoch sa objavujú najmä v okresnom meste Rožňava rôzne informačné plagáty, ktoré jeho obyvateľom i jeho návštevníkom pripomínajú rôzne podujatia. Medzi takými je aj plagát Mestského divadla ACTORES Rožňava, ktoré v spolupráci s Mestom Rožňava pozývajú na V. ročník Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel TEMPUS ART, ktorý sa uskutoční v termíne 16. – 19. septembra 2021 v Rožňave. Podľa toho zisťujeme, že Festival sa vracia do Rožňavy po dlhej 8 ročnej odmlke. Vďaka hlavným partnerom – z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA a MESTO ROŽŇAVA – mesto opäť ožije divadelným sviatkom. Festival tentoraz privíta divadlá zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Francúzska. Zaslúži si tiež pripomenúť, že Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Rožňava Michala Domika.

Simulovaný požiar v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva vo Vlachove

Okresné taktické cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO), okresu Rožňava sa v obci Vlachovo konalo dňa 4.9.2021. Námetom cvičenia bola likvidácia požiaru veľkokapacitného senníka s využitím kyvadlovej dopravy vody z vodného zdroja. Simulovaný požiar sa vytvoril v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva vo Vlachove. Cvičenia sa celkovo zúčastnilo 14 DHZO, ktoré sa zišli s cieľom prehlbovať schopnosti svojich veliteľov pri riadení síl, nasadzovaní hasičskej techniky a vecných prostriedkov pri zásahu. Týmto cvičením si tiež preverili pripravenosť a akcieschopnosť členov hasičských jednotiek, ako aj spoluprácu s ostatnými DHZO v okrese. Na celý priebeh cvičenia dohliadali aj príslušníci OR HaZZ Rožňava, ktorí v závere vyhodnotili prácu veliteľa zásahu, prácu úsekových veliteľov, ako aj činnosť výkonných hasičov.

Príďte v sobotu na Čarovnú studničku do Jelšavy. Uvidíte výstavu ľudového odevu, zanôtíte si, zatancujete i naučíte sa veľa zaujímavého

V sobotu 11. septembra 2021 vás Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, pozýva na Čarovná studničku do Jelšavy.

Na výstave ľudového odevu si budete môcť pozrieť kabanice, kožúšky, šuby, gubaňu z krojovne Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a Vesna, o. z., z Gemerskej Polomy.

Na tvorivých remeselných dielňach vám predstavíme výrobu košíkov, paličkovanie a tkanie cigánskych tkaničiek. Folklórny večer v programe Nôty z Gemera a Malohontu sa vám predstavia sólisti speváci Veronika Malatincová, Lucia Zvarová, Viktor Brádňanský, Ľubomír Zvara, Ivana Nemčoková, Ivan Nemčok, Folkórny súbor Dubina z Rožňavy, Folklórny súbor Vepor z Klenovca, Ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, Ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte. Slovom sprevádza Juraj Genčanský.

Na jelšavskú hasičskú zbrojnicu zavítali školáci

Dňa 6. septembra 2021 zavítali na Hasičskú zbrojnicu v Jelšave deti z tretieho a štvrtého ročníka zo Základnej školy v Jelšave. Hneď na úvod sme deti rozdelili na 2 skupiny a tak sme sa im venovali. Deti sa dozvedeli o činnosti dobrovoľných hasičov, ako používať telefónne čísla, vysvetlili sme im princíp horenia, ukázali výstroj hasičov a technické vybavenie v CAS 15 IVECO DAILY a CAS 32 T 815.

Deti si vyskúšali hasenie s džberovkou na horiaci dom a hádzali granátom. Na záver sa deťom ukázala ukážka hasenia z CAS 15 IVECO DAILY. Deťom bola prezentovaná aj činnosť hasičov počas pandémie a boli požiadané o zapojenie sa do výtvarnej súťaže. 
Bolo to príjemné predpoludnie, dúfame, že deti si od nás odniesli mnoho poznatkov.

Strana 2 z 534