Bábela František

Bábela František (36)

sobota, 25 jún 2016 10:21

František Bábela: Keď sa to stane

Napísal(a)
František Bábela: Keď sa to stane

Keď sa to dávno čakané
už naozaj stane
a smrtka ma schmatne svetu

a zotrú ma
ako v škole na tabuli
kriedou napísanú,
pre výklad už nepotrebnú
vetu,
neplašte sa, moji milí,
čo vám v tejto smutnej chvíli
pribudli formálne pohrebné
starosti,

Strana 1 z 3