Zocháči úspešne ukončili projekt finančnej gramotnosti pre MŠ

V deň, keď v celej našej krajine učitelia oslavujú, zavládla príjemná atmosféra aj v areáli našej Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej.
Tohtoročný projekt finančnej gramotnosti pre MŠ, s podtitulom „Darujme si chvíľku“, prešiel svoju cestu a jeho záverečnou zastávkou sa stal areál našej školy. Práve tento priestor sa totiž premenil na jedno veľké trhovisko. Žiaci našej školy sa zhostili úlohy predávajúcich výborne. Svojim zákazníkom sa prihovárali s úsmevom na tvári, vybavení boli aj veľkou dávkou ochoty vyjednávať, samozrejme k vzájomnej spokojnosti. Spokojnosť sa teda šírila akoby samovoľne vzduchom a neobišla ani kupujúcich predškolákov. Deti prechádzali pomedzi stánky a vyberali niečo, čo poteší nielen ich, ale často vyberali aj pre svojich blízkych.

Marec – mesiac kníh v ZŠ J. A. Komenského v znamení spolupráce s mestskou knižnicou

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh počúvame už od nepamäti. S týmto mesiacom sa knihy spájajú vďaka Matejovi Hrebendovi, ktorému tak vzdali úctu.
V spolupráci s knihovníčkou z Mestskej knižnice Samuela Reussa pani Meriačovou a našimi šikovnými žiakmi ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, sme si pripravili malú rozlúčku s mesiacom kníh. 26.3.2019 sme venovali naše čitateľské posedenie súčasnej spisovateľke Gabriele Futovej. Využili sme recitačné schopnosti žiakov, ktoré v pomyselnom rozhovore s autorkou priniesli mnohé informácie o jej živote.

Sladká chvíľka u Zocháčov so škôlkarmi

V mesiaci február a marec sme si v rámci nášho projektu Darujme si chvíľku... s detičkami revúckych materských škôl užili voňavý a sladký čas, v ktorom sme si spoločne upiekli chutné koláčiky. Detičky predviedli svoju šikovnosť pri spracovávaní a vykrajovaní cesta. Tvorivosť a fantáziu využili pri ozdobovaní upečených koláčikov. Odmenou za odvedenú prácu boli pre malých cukrárov koláčiky, ktoré s radosťou ochutnali a zocháče, za ktoré si budú môcť nakúpiť pekné výrobky na našom ZOCHÁČSKOM JARMOKU.
„Zocháčovo ZUN“ zarob - užívaj - nakupuj, je projekt, ktorý sa začal realizovať na ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. Projekt sa riadi myšlienkou, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a potrebná. Nie je dôležité peniaze míňať, ale ich aj zarobiť a deti naučiť s peniazmi narábať, byť zodpovednými za to, na čo ich použiť.

IT Akadémia v ZŠ J. A. Komenského – bádatelia a programátori

Už je tomu rok, čo IT Akadémia zapustila pevné korene v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej. V jej rámci pedagógovia školy spolu so svojimi žiakmi na prírodovedných predmetoch overujú nové metodiky – spolu s učiteľmi sú bádateľmi. Pomáha im pri tom nové vybavenie učebnými pomôckami v hodnote viac ako 20 000,- €. Pracujú technické krúžky na čele s LOGO krúžkom. V rámci vybavenia IT Akadémie krúžok získal ďalších 7 základných Lego stavebníc Mindstorms EV3 aj s doplnkovými stavebnicami, vďaka ktorým nám v našej škole vyrastajú mladí programátori. Je milé, v debate s našimi šikovnými tretiakmi o ich predstave svojej budúcnosti, počuť tretiaka Tomáša s hrdosťou povedať, že bude programátor ako jeho starší brat Leo.

Prečo si ôsmak Števko Šramko vo svojom srdci určite uchová spomienku na pätnásty marec

Očká žiariace prekvapením, slzičky šťastia, srdcia naplnené radosťou a vďakou, dojímavé chvíle, čas, kedy si uvedomujeme, prečo sa oplatí žiť... Piatok, pätnásty deň v marci tohto roka, bol pre mnohých z nás všedným dňom, no náš ôsmak Števko Šramko si z tohto dňa vo svojom srdci určite uchová spomienku na niekoho, kto prišiel do školy za ním, aby mu urobil veľkú radosť. 
Keď som ho viedla po schodišti školy, vôbec nič netušil. Jeho pohľad prezrádzal očakávanie a otázku: „Niečo som vyviedol?“ Cesta do riaditeľne sa mu zdala zaiste pridlhá, no Števko už teraz vie, že sa oplatilo trpezlivo ju zdolať.

Pampúšik v podaní revúckych "Zocháčov"

Základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej hrdo nesie meno známeho polyhistora, učiteľa a zakladateľa ochotníckeho divadla v Revúcej. Každý rok u nás ožíva tradícia Detskej divadelnej hry. Žiaci našej školy nacvičujú divadelné hry a zúčastňujú sa divadelných prehliadok v rámci nášho regiónu.
Členovia divadelného súboru Dráčik pri ZŠ I. B. Zocha navštívili v rámci projektu Darujme si chvíľku malých škôlkarov. Predškolákom vo všetkých materských škôlkach v meste sa predstavili žiaci IV. A triedy so svojím divadelným predstavením Pampúšik a predviedli svoje herecké majstrovstvo. V očiach malých detí žiarila radosť i nadšenie. Po ukončení divadelného predstavenia dostali škôlkari pracovné listy s veselými rozprávkovými úlohami.

Tretí ročník Knižnej obývačky v dlholúckej škole

Tri roky po sebe sa v jeden marcový týždeň mení jedna z tried Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke na Knižnú obývačku. Na neobyčajný priestor plný kníh, pohodlného sedenia, vzácnych a nesmierne zaujímavých hostí, nekonečných rozhovorov o knihách a zvedavých detí.
V pondelok 15. marca 2019 k nám zavítala Oli Džupinková, redaktorka Rádia Expres. Spolu s najstaršími dievčatami z tretieho a štvrtého ročníka pripravila zaujímavú reportáž o tom, čo pre nás znamená kniha. Pýtali sa učiteľov, svojich spolužiakov, neobišli ani pána riaditeľa. Boli z nich skvelé redaktorky. Oli nám prečítala rusínsku báseň, my jej rozprávku rómsku. S mojimi najmladšími žiakmi sme ju prekvapili šepkami podľa tradičného rodinného receptu z knihy

piatok, 15 marec 2019 11:28

Mobilné planetárium u Zocháčov

Napísal(a)
Mobilné planetárium u Zocháčov

V posledný deň pred jarnými prázdninami 1.3.2019 sme zažili hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied v prvom mobilnom planetáriu na Slovensku, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov tzv. fulldome show o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole – a to priamo u nás v telocvični!
Telocvičňa sa zmenila na planetárium s nafukovacou kupolou, so zaujímavou filmovou projekciou a metódou kladenia otázok sa pootvorili dvierka poznania o vzniku vesmíru, ako aj života na našej planéte.
Mobilné planetárium je vynikajúca didaktická pomôcka. Je to digitálny prístroj, pomocou ktorého bola našim žiakom prvého až deviateho ročníka

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, platí to i v ZŠ J. A. Komenského

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť. Preto sme sa v Základnej škole Jana Amosa Komenského v Revúcej už po druhýkrát rozhodli s farbami trocha zahrať, využiť ich pozitívne účinky a celý týždeň v škole prežívať FAREBNÉ DNI - pestrofarebný pondelok, červený utorok, modrú streda a končili sme zeleným štvrtkom.
Spolu sme sa zabávali a posilnili spolupatričnosť medzi žiakmi a rodičmi. Sme hrdí na našu školu.

Rýchle šípy internetu žiakov ZŠ I. B. Zocha

Hodiny informatiky v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej boli počas tretieho februárového týždňa iné ako ostatné. Žiaci totiž absolvovali už deviaty ročník súťaže Rýchle šípy internetu, ktorú pre nich pripravujú učitelia informatiky v rámci Týždňa digitálnych zručností.
Súťaž spočívala vo vyhľadávaní odpovedí na otázky, na ktoré bežný človek odpoveď obvykle nepozná, ale každý zručnejší používateľ internetu je schopný si ich na internete vyhľadať. Na zodpovedanie otázok mali súťažiaci určený časový limit, samozrejme, šikovnosť a rýchlosť je v dnešnej dobe dôležitá, preto za ušetrený čas boli pripisované bonusové body. Súťaže sa tohto roku zúčastnilo až 103 žiakov druhého stupňa.

Strana 7 z 41