pondelok, 05 november 2018 11:09

Záložka do knihy spája školy Revúcej a Prahy - Libeň

Napísal(a)
Záložka do knihy spája školy Revúcej a Prahy - Libeň

V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Revúcej máme vzácnych poslov dobrosrdečnosti a priateľstva. Mesiac október sa už niekoľko rokov nesie v znamení česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. V tohtoročnom 9. ročníku sa poslami dobrosrdečnosti a priateľstva stali žiaci 3. A a 3. B triedy Základnej školy J. A. Komenského. Partnerskou a projektom pridelenou školou sa pre nich stala ZŠ Bohumila Hrabala na Zenklovej ulici, Praha – Libeň, koordinátorkou projektu pani učiteľka Vendula Bízová. Jej ústretová komunikácia nám uľahčila prácu a naši žiaci sa s chuťou pustili do realizácie záložiek pre kamarátov z Čiech. Vložili do nich svoju originalitu a nápaditosť. Vznikli tak jedinečné zvieratká, či rozprávkové bytosti, ktoré sa určite s chuťou zahryznú do strán zaujímavých kníh pre deti.

Zocháči strieborní na Majstrovstvách SR v cezpoľnom behu žiakov ZŠ

Keď sa 4. októbra 2018 vrátili naši bežci z okresného kola v cezpoľnom behu žiakov s víťazným úsmevom a pohárom v rukách, úprimne sme sa z ich úspechu tešili. Veď trojica chlapcov zo ZŠ I. B. Zocha v Revúcej nechala za sebou súperov nielen z bežných škôl, ale aj členov atletických a bežeckých oddielov v našom okrese. Chlapci mali dva týždne na prípravu na krajské kolo. A veru sa pripravili dobre. Ani 18. októbra 2018 (magický dátum?) v Žiari nad Hronom nenašli premožiteľa. Družstvo v zložení: Radim Bednárik (VII. A), Ondrej Rusnák (IX. B) a Ján Švonavec (IX. A) v krajskom kole zvíťazilo a „vybehalo“ si postup na školské Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu žiakov ZŠ. Chlapci zabojovali nielen ako tím, ale podali aj úžasné individuálne výkony, keď dobehli na 2. (Ondrej Rusnák) a 3. (Ján Švonavec) mieste.

Sto rokov Československa si pripomenuli aj v ZŠ J. A. Komenského

Prvá svetová vojna znamenala zásadný obrat v riešení nielen českej, ale najmä slovenskej otázky. Na troskách rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej oba národy boli súčasťou, sa ako optimálne riešenie ukazovalo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov - prvého ČESKO – SLOVENSKÉHO ŠTÁTU. 28. októbra 1918 Československý národný výbor oficiálne vyhlásil v Prahe vznik ČSR. O dva dni neskôr, 30. októbra 1918, nezávisle od pražských udalostí, prijala v Martine slovenská politická elita Deklaráciu slovenského národa, známu pod názvom Martinská deklarácia, ktorou zverejnila svoje dávnejšie rozhodnutie o vyňatí Slovenska z predvojnového Rakúsko-Uhorska a spolužití s českým národom v spoločnom štáte. Slováci ako národ mohli prvýkrát vo svojej histórii slobodne rozvíjať svoj jazyk, vzdelanosť a kultúru, sformovať svoje kultúrne a politické elity.

Milión detí na svete sa modlí ruženec - aj u Zocháčov

Na celom svete sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. uskutočnila akcia, ktorá spojila deti rôzneho veku v modlitbe ruženca. Aj u Zocháčov sa žiaci náboženskej výchovy 2. a 3. ročníka práve v tento deň a v túto hodinu už po druhýkrát pripojili k modlitbovej iniciatíve. Ostatní žiaci využili hodiny náboženstva počas celého týždňa, aby tiež mohli byť aspoň dušou spojení s ostatnými deťmi z rôznych krajín sveta. Akcia "Milión detí sa modlí ruženec" vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Je organizovaná pápežskou nadáciou ACN a jej cieľom je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami - predovšetkým modlitbou - bojovali za pokoj ľudského srdca a jednotu vo svete. Na svete je viac ako 40 krajín sužovaných ozbrojeným konfliktom.

streda, 24 október 2018 11:38

Navštívili sme arborétum v Tesárskych Mlyňanoch

Napísal(a)
Navštívili sme arborétum v Tesárskych Mlyňanoch

V utorok 16. októbra 2018 sa žiaci Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej, vďaka Nadácii SPP, vydali na ďalšiu poznávaciu cestu do botanickej záhrady zameranej na dreviny, Arboréta Mlyňany SAV v obci Tesárske Mlyňany pri Nitre. Založil ho uhorský gróf Štefan Ambrózy-Migazzi v roku 1892, ktorý sa už od svojej mladosti veľmi zaujímal o botaniku. Pred kaštieľom, ktorý sa nachádza v arboréte, sme mohli vidieť jeho bustu. Vo vnútri krásnej historickej budovy čakali na nás zbierky motýľov a iného hmyzu. Nás ale hlavne zaujímal exteriér a napriek tomu, že náučný chodník má svoje informačné tabule, veľmi cenný bol odborný výklad našej sprievodkyne, ktorá nám poukazovala tie NAJ stromy a kríky záhrady. Určite sme nevideli všetkých 2300 drevín zo Stredomoria, Ameriky či Ázie,

V priestoroch Základnej školy Sama Tomášika s Materskou školou v Lubeníku vznikol požiar

V priestoroch Základnej školy Sama Tomášika s Materskou školou v Lubeníku vznikol požiar. Riaditeľ školy vyhlásil cez školský rozhlas poplach, začal presun žiakov z tried na školský dvor.  Na miesto zásahu ako prví prišli príslušníci z OR HaZZ z Revúcej a začali hasebné a evakuačné práce z podkrovia, kde vznikol požiar. Zo zadymených priestorov boli evakuované 3 osoby. Na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava bol dňa 22. októbra 2018 o 10.21 hod ohlásený požiar v priestoroch Základnej školy Sama Tomášika s Materskou školou v Lubeníku. Jednotka DHZM Jelšava vykonala výjazd na CAS 15 IVECO DAILY v počte 1 + 5 a na CAS 32 T 815 v počte 1 + 2. Na pokyn veliteľa zásahu dve dvojice dobrovoľných hasičov s ADP

pondelok, 22 október 2018 10:55

Raz vidieť je viac, ako stokrát počuť

Napísal(a)
Raz vidieť je viac, ako stokrát počuť

Pravdivosť týchto slov si overili žiaci cestovateľského krúžku zo Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej. 18.10. t. r. využili posledné slnečné dni tejto jesene a vybrali sa do farbami hýriacich Tatier. Najskôr navštívili skanzen v Pribyline – múzeum oravskej dediny so svojimi drevenými a kamennými objektmi, kostolom a kaštieľom nás prenieslo do minulosti. Odtiaľ popod štít Kriváňa zamierili k mini ZOO pri hoteli Hubert. Najväčšou atrakciou bolo kŕmenie zvieratiek, ktoré boli vďačné nielen za chlebík, ale aj za každé pohladenie. A hurrrá do Veľkej Lomnice. Wild park sa stal oázou zážitkového vyučovania. Videli sme: tigre, levy, pumy, opice, korytnačky, prasiatka..., počuli sme: papagáje, opice, šelmy..., dotýkali

Zocháči postúpili na Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu žiakov

Keď sa 4. októbra 2018 vrátili naši bežci z okresného kola v cezpoľnom behu žiakov s víťazným úsmevom a pohárom v rukách, úprimne sme sa z ich úspechu tešili. Veď trojica chlapcov zo ZŠ I. B. Zocha v Revúcej nechala za sebou súperov nielen z bežných škôl, ale aj členov atletických a bežeckých oddielov v našom okrese. Chlapci mali dva týždne na prípravu na krajské kolo. A veru sa pripravili dobre.
Ani 18. októbra 2018 (magický dátum?) v Žiari nad Hronom nenašli premožiteľa. Družstvo v zložení: Radim Bednárik (VII.A), Ondrej Rusnák (IX.B) a Ján Švonavec (IX.A) v krajskom kole zvíťazilo a „vybehalo“ si postup na Majstrovstvá Slovenska

Finále slávnostného koncertu k 65. výročiu ZUŠ v Revúcej vlani v novembri.

Základná umelecká škola v Revúcej nadväzuje na najlepšie tradície miestnej Hudobnej školy, ktorá bola založená už v roku 1952. Vo svojom prvom desaťročí bola v meste jedinou kultúrnou inštitúciou a jej učitelia mali hlavný podiel na organizovaní a rozvoji kultúrnoosvetovej činnosti. Získavali pre to i svojich žiakov aj ďalších nadšencov z radov amatérskych hudobníkov a ochotníkov. Prvý riaditeľ školy založil sláčikový orchester a na scéne ochotníckeho divadla v mestskom dome Kohút uviedli dokonca operety Gejzu Dusíka či Mamzelle Nitouche. V ďalších dekádach rokov postupne pribudlo k hudobnému odboru vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom odbore. Počas celého účinkovania školy pedagógovia viedli žiakov

Zlaté jubileum Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí

Riaditeľ ZŠ Krásnohorské Podhradie Mgr. Ladislav Mikula nám poslal síce krátku, ale veľmi výstížnú informáciu o polstoročnom výročí tejto školy. Pripojil k nej i niekoľko obrázkov, ktoré dokumentujú, že osláv sa zúčastnilo viacero hostí, bývalých pedgógov školy, ako aj niekoľko dnes už významných osobností, absolventov  Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí. Informácia z osláv:  Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Krásnohorskom Podhradí 12.10.2018 - Andrássyho obrazáreň. Máme za sebou krásne oslavy 50. výročia našej základnej školy. Charakterizovali ich pozitívne naladení ľudia, bývalí učitelia, zamestnanci školy. Sála obrazárne bola nabitá výnimočnou energiou, vzácnymi hosťami

Strana 9 z 40
Description of image1
Description of image2