IT Akadémia v ZŠ J. A. Komenského – bádatelia a programátori

Už je tomu rok, čo IT Akadémia zapustila pevné korene v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej. V jej rámci pedagógovia školy spolu so svojimi žiakmi na prírodovedných predmetoch overujú nové metodiky – spolu s učiteľmi sú bádateľmi. Pomáha im pri tom nové vybavenie učebnými pomôckami v hodnote viac ako 20 000,- €. Pracujú technické krúžky na čele s LOGO krúžkom. V rámci vybavenia IT Akadémie krúžok získal ďalších 7 základných Lego stavebníc Mindstorms EV3 aj s doplnkovými stavebnicami, vďaka ktorým nám v našej škole vyrastajú mladí programátori. Je milé, v debate s našimi šikovnými tretiakmi o ich predstave svojej budúcnosti, počuť tretiaka Tomáša s hrdosťou povedať, že bude programátor ako jeho starší brat Leo.

Prečo si ôsmak Števko Šramko vo svojom srdci určite uchová spomienku na pätnásty marec

Očká žiariace prekvapením, slzičky šťastia, srdcia naplnené radosťou a vďakou, dojímavé chvíle, čas, kedy si uvedomujeme, prečo sa oplatí žiť... Piatok, pätnásty deň v marci tohto roka, bol pre mnohých z nás všedným dňom, no náš ôsmak Števko Šramko si z tohto dňa vo svojom srdci určite uchová spomienku na niekoho, kto prišiel do školy za ním, aby mu urobil veľkú radosť. 
Keď som ho viedla po schodišti školy, vôbec nič netušil. Jeho pohľad prezrádzal očakávanie a otázku: „Niečo som vyviedol?“ Cesta do riaditeľne sa mu zdala zaiste pridlhá, no Števko už teraz vie, že sa oplatilo trpezlivo ju zdolať.

Pampúšik v podaní revúckych "Zocháčov"

Základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej hrdo nesie meno známeho polyhistora, učiteľa a zakladateľa ochotníckeho divadla v Revúcej. Každý rok u nás ožíva tradícia Detskej divadelnej hry. Žiaci našej školy nacvičujú divadelné hry a zúčastňujú sa divadelných prehliadok v rámci nášho regiónu.
Členovia divadelného súboru Dráčik pri ZŠ I. B. Zocha navštívili v rámci projektu Darujme si chvíľku malých škôlkarov. Predškolákom vo všetkých materských škôlkach v meste sa predstavili žiaci IV. A triedy so svojím divadelným predstavením Pampúšik a predviedli svoje herecké majstrovstvo. V očiach malých detí žiarila radosť i nadšenie. Po ukončení divadelného predstavenia dostali škôlkari pracovné listy s veselými rozprávkovými úlohami.

Tretí ročník Knižnej obývačky v dlholúckej škole

Tri roky po sebe sa v jeden marcový týždeň mení jedna z tried Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke na Knižnú obývačku. Na neobyčajný priestor plný kníh, pohodlného sedenia, vzácnych a nesmierne zaujímavých hostí, nekonečných rozhovorov o knihách a zvedavých detí.
V pondelok 15. marca 2019 k nám zavítala Oli Džupinková, redaktorka Rádia Expres. Spolu s najstaršími dievčatami z tretieho a štvrtého ročníka pripravila zaujímavú reportáž o tom, čo pre nás znamená kniha. Pýtali sa učiteľov, svojich spolužiakov, neobišli ani pána riaditeľa. Boli z nich skvelé redaktorky. Oli nám prečítala rusínsku báseň, my jej rozprávku rómsku. S mojimi najmladšími žiakmi sme ju prekvapili šepkami podľa tradičného rodinného receptu z knihy

piatok, 15 marec 2019 11:28

Mobilné planetárium u Zocháčov

Napísal(a)
Mobilné planetárium u Zocháčov

V posledný deň pred jarnými prázdninami 1.3.2019 sme zažili hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied v prvom mobilnom planetáriu na Slovensku, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov tzv. fulldome show o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole – a to priamo u nás v telocvični!
Telocvičňa sa zmenila na planetárium s nafukovacou kupolou, so zaujímavou filmovou projekciou a metódou kladenia otázok sa pootvorili dvierka poznania o vzniku vesmíru, ako aj života na našej planéte.
Mobilné planetárium je vynikajúca didaktická pomôcka. Je to digitálny prístroj, pomocou ktorého bola našim žiakom prvého až deviateho ročníka

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, platí to i v ZŠ J. A. Komenského

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť. Preto sme sa v Základnej škole Jana Amosa Komenského v Revúcej už po druhýkrát rozhodli s farbami trocha zahrať, využiť ich pozitívne účinky a celý týždeň v škole prežívať FAREBNÉ DNI - pestrofarebný pondelok, červený utorok, modrú streda a končili sme zeleným štvrtkom.
Spolu sme sa zabávali a posilnili spolupatričnosť medzi žiakmi a rodičmi. Sme hrdí na našu školu.

Rýchle šípy internetu žiakov ZŠ I. B. Zocha

Hodiny informatiky v ZŠ I. B. Zocha v Revúcej boli počas tretieho februárového týždňa iné ako ostatné. Žiaci totiž absolvovali už deviaty ročník súťaže Rýchle šípy internetu, ktorú pre nich pripravujú učitelia informatiky v rámci Týždňa digitálnych zručností.
Súťaž spočívala vo vyhľadávaní odpovedí na otázky, na ktoré bežný človek odpoveď obvykle nepozná, ale každý zručnejší používateľ internetu je schopný si ich na internete vyhľadať. Na zodpovedanie otázok mali súťažiaci určený časový limit, samozrejme, šikovnosť a rýchlosť je v dnešnej dobe dôležitá, preto za ušetrený čas boli pripisované bonusové body. Súťaže sa tohto roku zúčastnilo až 103 žiakov druhého stupňa.

V karnevalovom rytme prezlečení za všelijaké masky zavítali naši najmladší žiaci

Minulý týždeň sa v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej niesol v karnevalom rytme. Začal prípravou karnevalovej sály – našej vynovenej a krásne vyzdobenej školskej jedálne. Výzdobu na jednotku zvládli naše pani vychovávateľky za výdatnej pomoci našich najmenších zo školského klubu detí.
Najskôr do vyzdobenej školskej jedálne prezlečené za všelijaké masky zavítali naši najmladší žiaci. Mohli sme stretnúť zvieratká, čarodejnice, upírov, vodníka, ako aj veľa iných krásnych masiek. Rodičia prejavili úžasnú kreativitu pri ich vymýšľaní. Tri najkrajšie masky zvolili rodičia. Vyhral vodník v studni, na druhom mieste pavúk a na treťom lienka, ktorí dostali aj krásne odmeny.

Aj v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej sa rozhodli budovať malý „vedecký" park

Po návštevách vedeckých parkov VIDA v Brne a AURÉLIA v Bratislave, sme sa aj v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej rozhodli začať budovať náš malý „vedecký„ park. A to hlavne vďaka podpore Nadácie Volkswagen. Prvým exponátom bol v parku vedomostný ostrov, ktorý už v našej škole má svoje stabilné miesto. Práve v týchto dňoch k nemu pribudli dva nové vedecké prvky – výklopný labyrint a vzduchové delo. Žiaci sa aj vďaka takýmto vedeckým prvkom môžu hravo oboznamovať s prírodnými zákonitosťami. Veľké poďakovanie patrí aj firme Kvant za návrhy a hlavne vyhotovenie prvkov – labyrint a delo. Ide o prototypy, ktoré nemá žiadna iná škola na Slovensku.
A ako je už u nás v Základnej škole J. A. Komenského zvykom, budovanie parku nekončí, ale práve sa rozbieha.

piatok, 15 február 2019 11:41

Na návšteve Klamária

Napísal(a)
Na návšteve Klamária

Žiaci 6. až 8. ročníka Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej zažili 6.2.2019 školu inak. Navštívili Klamárium – interaktívnu výstavu, ktorú je možné v týchto dňoch vidieť v Košiciach. Klamárium ukazuje, čo prezrádzajú zrakové klamy o ľudskej mysli. Jej autormi sú psychológovia z Akadémie vied ČR. Všetci, ktorí sme výstavu navštívili, sme sa mohli dozvedieť akým spôsobom funguje ľudská myseľ pri zrakovom poznávaní sveta a ako môže oklamať. Vstúpili sme do sveta, kde sa neuveriteľné stáva skutočnosťou, dospelí sa menia na trpaslíkov, guľôčka sa kotúľa na lište do kopca a miznú veci, ktoré ste ešte pred chvíľou na vlastné oči videli. Nechali sme sa oklamať, aby sme sa dozvedeli viac o ľudskej mysli. Samotnú výstavu tvorí 30 známych i menej známych zrakových klamov.

Strana 8 z 42