streda, 11 marec 2020 10:40

KUKUČÍNOVE MLADÉ LETÁ V REVÚCEJ Doporučený

Napísal(a) J. Genčanský
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Takýto názov nesie literárna a výtvarná súťaž pre školákov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú vyhlásili školské a kultúrne inštitúcie v okresnom meste Revúca. Cieľom je pripomenúť si 160. výročie narodenia najvýznamnejšieho slovenského realistického spisovateľa, ktorý v tomto meste študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v rokoch 1871 – 1874.
Výročie narodenia Martina Kukučína (vlastným menom Matej Bencúr) pripadá na 17. mája a v Revúcej si tohto významného dejateľa spojeného s mestom pripomenieme celým radom podujatí v nasledujúcom májovom týždni. O detailnom programe budeme verejnosť včas informovať,

už teraz však môžeme uviesť, že súčasťou podujatí bude profesionálne divadelné predstavenie, koncert speváckeho zboru z družobného mesta, hudobný koncert či čítanie z Kukučínovho diela v podaní známych osobností...

Do programu podujatí bude patriť aj vernisáž, verejné čítanie a vyhodnotenie súťaže „Kukučínove mladé letá v Revúcej“, ktorá sa rozbieha práve v týchto dňoch.

V nasledujúcej časti vám sprostredkúvame propozície oboch súťaží, azda ich radi posuniete školákom vo vašom okolí. Niektorí tak môžu veľmi užitočne ra kukucinove mlade leta color 1stráviť dni aktuálnych vynútených „prázdnin“.

Literárna súťaž

Prvé slovenské literárne gymnázium, Gymnázium Martina Kukučína, Mestské kultúrne stredisko a Mesto Revúca pri príležitosti 160. výročia narodenia Martina Kukučína vyhlasujú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe KUKUČÍNOVE MLADÉ LETÁ V REVÚCEJ.

Vlastná literárna tvorba: poézia 1 – 3 básne, próza 1 – 2 strojom písané normované strany.
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a osemročných gymnázií, študenti stredných škôl a dospelí autori v regióne BBSK.

Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách:
1. kategória – žiaci II. stupňa ZŠ (8. a 9. ročník), 8-ročných gymnázií (tercia a kvarta)
2. kategória – žiaci SŠ (1. až 4. ročník), 8-ročných gymnázií (kvinta až oktáva)
3. kategória – dospelí autori

Vyhlásenie súťaže 9. marca 2020, uzávierka súťaže 30. apríla 2020.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná.
Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 3 práce v rozsahu 1 – 2 strojom písané strany formátu A4; odošle ich v troch kópiách v slovenskom jazyku a jednu verziu práce pošle elektronicky na adresu:

Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza.

Na jednom liste môže byť len jedna práca.

Na súťažné práce je potrebné uviesť meno a priezvisko autora, vek, školu, adresu školy, kontakt, triedu, kategóriu a zodpovedného pedagóga.

Každý list súťažných prác musí byť čitateľne označený menom autora.

Literárne práce posielajte do 30. apríla 2020 v zalepenej obálke na adresu:
Prvé slovenské literárne gymnázium, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo pri nedodržaní propozícií práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v druhej polovici máji 2020, presný dátum uvedieme v pozvánke.

Výsledky súťaže budú zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľov súťaže.
Prosíme o dodržanie týchto pokynov.

Práce nespĺňajúce podmienky budú zo súťaže vyradené.
Informácie: 058/442 64 01; ; www.pslgrevuca.eu

Výtvarná súťaž

Súkromná základná umelecká škola Artiana, Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Mestské kultúrne stredisko a Mesto Revúca si Vás dovoľujú pozvať k účasti na výtvarnej súťaži KUKUČÍNOVE MLADÉ LETÁ V REVÚCEJ (160. výročie narodenia Martina Kukučína).

Súťaže sa môžu sa zúčastniť žiaci ZŠ, SŠ a ZUŠ v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podmienky súťaže: výtvarne spracovať v technike kresby, maľby alebo grafiky život, tvorbu a gymnaziálne štúdiá Martina Kukučína.
Výtvarné práce posielajte nezrolované, nepaspartované. Formát maximálne A2.

Súťažné kategórie:

1. žiaci od 6 do 8 rokov
2. žiaci od 9 do 11 rokov
3. žiaci od 12 do 14 rokov
4. žiaci od 15 do 19 rokov

Uzávierka: 30. apríla 2020

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž v druhej polovici máji 2020, presný dátum uvedieme v pozvánke. Výsledky súťaže budú zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľov súťaže.

Všetky práce označte štítkom, zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác. Súťažné práce sa nevracajú!

Práce zasielajte na adresu: SZUŠ ARTIANA, Sládkovičova 63, 050 01 Revúca

Kontakt pre ďalšie informácie: 0918 378 583;

Juraj Genčanský
MsKS Revúca

 

Čítať 1139 krát Naposledy zmenené streda, 11 marec 2020 17:29

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!