pondelok, 22 marec 2021 10:11

Založenie štítnického spevokolu Doporučený

Napísal(a) Ing. Eva Jergová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zápisničná kniha Štítnického spevokolu z roku 1892 - výrez. Zápisničná kniha Štítnického spevokolu z roku 1892 - výrez. Foto: Archív Rožňava

V našom archíve sa uchovávajú dokumenty staré 129 rokov, ktoré zaznamenali vznik a počiatky existencie štítnického spevokolu. Jedným z nich je zápisničná kniha obsahujúca informácie o založení spevokolu, jeho stanovy, zápisnice, pozvánky na tanečné zábavy, koncerty organizované štítnickým spevokolom, menný zoznam členov spevokolu, atď...
Ako vznikol spevokol?
Dňa 25. septembra 1892 Csipkay János, evanjelický učiteľ a Krausz János, učiteľ, zaslali 12 mužom pozvánku na stretnutie, naplánované v dome Csipkay Jánosa, o piatej hodine daného dňa z príležitosti založenia spevokolu.
Pozvanie s účasťou prijalo 10 mužov. Založenie spevokolu bolo jednohlasne schválené, a tak id. Nagy Lajos, Schvirján Pál, Porubszky Károly, Krausz János a Csipkay János boli vyzvaní na vyhotovenie stanov.

stitnik spevokol zápisničná kniha 01Stanovy obsahovali 10 bodov/paragrafov. Pod prvým bol samotný názov: Štítnický mužský spevokol. Ďalšie podchytili cieľ spevokolu, možnosti členstva, povinnosti a práva členov, práva zakladajúcich členov, úradníctvo, príjmy a výdaje, ako aj podmienky rozpustenia spevokolu.

archiv roznava 6aPríjmy spevokolu boli z daní členov, z verejných vystúpení na tanečných zábavách, z vystúpenia na smútočných obradoch, z ktorých dostal každý z vystupujúcich 50 krajczárov (egy korona).Výdaje sa mali spresniť z prípadu na prípad.

Na zasadnutí 30. septembra si spolok zvolil predsedu, ktorým sa stal Sárkány Károly, za vedúcich spevokolu boli jednohlasne zvolení Krausz János a Csipkay János, za zapisovateľa Csipkay János a za pokladníka Schvirján Pál.

Obsahom zápisníc boli voľby predstavenstva, zadováženie materiálnych potrieb spevokolu, pôžičky pre členov, príjmy a výdaje spolku, prijímanie nových členov, inventár majetku spolku, organizovanie spomienkových slávností, koncertov. V zápisničnej knihe je vložené aj parte id. Nagy Lajosa, jedného zo zakladajúcich členov spevokolu.

Zdroj: MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, Fond: Štítnický spevokol

Ing. Eva Jergová

 

stitnik Spevokol pozvanka 01   stitnik spevokol tanečná zábava 02

 

 

Pozn. MG

Súvisiaci článok: http://old.majgemer.sk/gemer/stitnik/stkultura.htm 

Čítať 1430 krát Naposledy zmenené pondelok, 22 marec 2021 18:53

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!