Seniori

Seniori (220)

V. OKRESNÉ OLYMPIJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV V REVÚCEJ PODNIETILI K AKTIVITE

Seniori z celého okresu Revúca sa zišli 7. júna 2017 na V. OOŠHS v športovom areáli ZŠ Komenského v Revúcej, aby si zmerali sily v 8 športových disciplínach a v troch vekových kategóriách. Muži súťažili v behu na 60 m a 200 m, v hode granátom na cieľ a do diaľky, vo vrhu guľou, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Ženy súťažili v behu na 50 m a 100 m, v hode granátom na cieľ, v hode váľkom do diaľky, vo vrhu guľou, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Na súťaženie nastúpilo 136 športovcov zo 16 ZO JDS okresu, ďalší členovia ZO JDS a pozvaní hostia v počte 57.

Na 8. Športových hrách seniorov rožňavského okresu vyskúšali sedem vlastností: spontánnosť, pohyb, spoločnosť, zápas, poriadok, ľahkosť a príjemný cieľ

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave zorganizovala na futbalovom ihrisku vo Vyšnej Slanej 16. júna 2017 Ôsmy ročník športových hier pod heslom "Život, radosť, nádej, krása i slasť". Na podujatí sme mohli vidieť seniorov športovať v 20 družstvách a hostí: predsedu KO JDS Košice p. Jána Matúška, riaditeľku ÚPSVaR v Rožňave p. Mgr. Moniku Šeďovú, primátora Rožňavy pána Pavla Burdigu a zástupcu primátora Dionýza Keménya, starostku obce Rejdová p. Mgr. Slávku Krišťákovú, zástupcov

Zo športovania seniorov R 4 v Rožňavskom Bystrom

Za účasti starostiek obcí z Rožňavského Bystrého Želky Gonosovej a Honiec Moniky Paličkovej sa dňa 2.6.2017 o 14 hod. uskutočnil športový deň R na multifunčnom ihrisku v Rožňavskom Bystrom. Svojou účasťou podujatie ďalej podporili: podpredseda KO JDS Košice a predsedu OO JDS a ZO JDS Rakovnica Mgr. Ladislav Fabian, predsedovia ZO JDS z Rudnej Irenka Tokárová, z Honiec Ján Vápeník a Ing. Tibor Barna z Rožňavského Bystrého a vyše 90 účastníkov z jednotlivých ZO.

Seniori rožňavského okresu s veľkým nadšením dokázali v Rudnej zdolať turistické trasy

OO JDS Rožňava v spolupráci so ZO JDS Rudná zorganizovala dňa 23. mája 2017 v malebnej dedinke pod vrchom Turecká okresnú seniorskú turistiku za prítomnosti 178 seniorov zo ZO JDS rožňavského okresu.
Po privítaní účastníkov predsedníčkou ZO JDS Rudná pani Irenkou Tokárovou a po zaspievaní piesne "Zahučali hory" pozdravil turistickú skupinu starosta obce pán Július Kerekeš. Predseda OO JDS Rožňava pán Mgr. Ladislav Fabian otvoriil akciu

Revúcki seniori sa zúčastnili turistickej vychádzky do oddychovej zóny nad Muránskou Zdychavou

Dňa 17. mája 2017 členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej sa zúčastnili turistickej vychádzky do oddychovej zóny nad Muránskou Zdychavou. Turistickej vychádzky sa zúčastnilo vyše 50 našich členov za prekrásneho jarného počasia. Pekne vybudovaná oddychová zóna sa nám páčila. Mali sme k dispozícii lavičky, stoly, altánky, murovaný krb a ďalšie ohniská v prekrásnom horskom prostredí. Pre deti sú tu vybudované preliezky, hojdačka a šmykľavky.

Prvý ročník v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v Revúcej pod názvom Seniori recitujú

Prvý ročník v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v Revúcej pod názvom Seniori recitujú, ktorý sa uskutočnil 4. mája 2017 v priestoroch ALFY v MsKS, otvorila predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková slovami: "Podujatie „Seniori recitujú“ je pre nás všetkých plné očakávania a pre našich seniorov – prednášateľov aj prvým vystúpením na takomto podujatí. I. ročník Seniori recitujú, je však o to slávnostnejší, že sa koná v roku 155. výročia založenia Prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej

"Ukáž, čo vieš a nauč nás“ - so seniormi v Revúcej

Revúca - mesto 1. Slovenského evanjelického gymnázia, ktoré v tomto roku 15. septembra oslávi 155. výročie svojho založenia, bolo hostiteľom 4. ročníka kultúrno-tvorivej akcie „Ukáž, čo vieš a nauč nás“, ktorej sa zúčastnili seniori z okresu Revúca. V DOME KULTÚRY MsKS v Revúcej sa zišlo 246 seniorov, hostí a účinkujúcich v kultúrnom programe dňa 5.4.2017.

Pripomenuli si dvadsaťpäť rokov od založenia Klubu dôchodcov v Gemerskej Polome

Dvadsaťpäť rokov činnosti Klubu dôchodcov si koncom marca t. r. pripomenuli na výročnej schôdzi jeho členovia v Gemerskej Polome. Informuje o tom obecná webová stránka www.gemerskapoloma.skToto zariadenie polomských seniorov existuje od roku 1992 a vstúpilo doň prvých 55 členov. V diskusii vystúpil aj zakladajúci predseda Klubu L. Bolčák a tiež starosta obce Ing. Miroslav Michalka. Na schôdzi nechýbali ani gratulácie jubilantov, ktorí v I. štvrťroku si pripomenuli životné jubileá: 

Aktívni seniori Dobšinej sa zúčastnili športovej akcie „NARCISOVÝ NORDIC WALKING“

Dňa 7.4.2017 sa aktívni seniori zúčastnili športovej akcie „NARCISOVÝ NORDIC WALKING“, ktorú zorganizovalo mesto Dobšiná. Seniori prekráčali športovo-ozdravnou technikou krásnych dvanásť km, aby podporili organizáciu: Liga proti rakovine, ktorá každoročne organizuje nádhernú charitatívnu zbierku pre onkologických pacientov. 

štvrtok, 06 apríl 2017 21:34

UKÁŽ, ČO VIEŠ A NAUČ NÁS...

Napísal(a)
UKÁŽ, ČO VIEŠ A NAUČ NÁS...

Takýto je názov podujatia, ktoré uskutočnili členovia ZO JDS v okrese Revúca už štvrtýkrát. Bolo to 5.4.2017 a tentokrát sa konalo v priestoroch MsKS v Revúcej, s finančnou podporou BBSK. Organizátorom bola ZO JDS Revúca, P-OR JDS Revúca. Na podujatí sa prezentovalo celkom 15 ZO JDS a OZ ZP z Revúcej za celkovej účasti 182 prítomných. Okrem prilhásených účastníkov si akciu prišlo v priebehu dopoludia pozrieť aj veľa daľších návštevníkov.

Strana 6 z 16
Description of image1
Description of image2