Seniori

Seniori (236)

Úspešný záver Hudobnej školy SENIOR v CILKE

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA zrealizovalo projekt "Hudobná škola SENIOR" v mesiacoch júl – október 2017. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hudobná škola SENIOR prebiehala podľa stanoveného rozvrhu. Pravidelne sa aktivít zúčastňovalo viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami Renátou Brezovskou, Natáliou Poprockou,

Na Stretnutí troch generácií pri pesničkách v Revúcej vystúpil aj speváčky LEHOTIANKY zo ZO JDS Dolná Lehota, z okresu Brezno, ktorých vedúcou je Judita Schwarzbacherová

Pekný jesenný deň, 22. november 2017, vítal v Revúcej seniorov z okresov Revúca a Brezno, ktorých kroky smerovali do MESTSKÉHO DOMU KULTÚRY, kde ich vítali členovia predsedníctva kávou a sladkým pečivom. Členovia 11 speváckych súborov sa takto stretli, aby sa predstavili s novým programom na 13. ročníku „Stretnutia troch generácií pri pesničkách“. Toto zaujímavé kultúrne spoločenské podujatie organizuje Okresná organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom, s finančnou podporou BBSK.

nedeľa, 12 november 2017 10:14

Návrat ku krajským oslavám MÚkS vo Zvolene

Napísal(a)
Návrat ku krajským oslavám MÚkS vo Zvolene

Krajské oslavy MÚS 18.10.2017 vo Zvolene otvorila spevácka skupina PRAMEŇ zo Žarnovice peknými slovenskými piesňami i vyznaním k Slovensku. V zastúpení predsedníctva KO JDS Zuzana Homoliaková privítala prítomných slovami: "Vítam Vás všetkých na dnešnom podujatí - uplynul rok a je tu október, ku ktorému patrí MESIAC ÚCTY k STARŠÍM a jeseň hýriaca farbami, kedy si pripomíname sviatok seniorov, ktorý každý rok oslavujeme spoločne s pozvanými hosťami."

Na okresných oslavách si pripomenuli 20. výročia založenia OO JDS a MÚS  v Revúcej

Okresné oslavy MÚS OO JDS v Revúcej sa uskutočnili 26.11.2017 v Mestskom dome kultúry v Revúcej. V úvode predniesla vlastnú báseň Želka Štefánková, venovanú seniorom. Prítomných a hostí privítal Igor Hock, člen P-OR JDS, ktorý všetkým poprial pekné poludnie. Seniorov pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci MŠ Sládkovičova a ZŠ Hviezdoslavova ul. v Revúcej. K prítomným sa prihovorila predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková. V príhovore pripomenula 20. výročie založenia OO JDS a krátku históriu založenia OO JDS v Revúcej.

Vo Zvolene boli Krajské oslavy Mesiaca úcty starším a v Revúcej oslavy 20. výročia Okresnej organizácie JDS Revúca

Dňa 18. októbra 2017 boli vo Zvolene Krajské oslavy Mesiaca úcty starším, ktorých sa zúčastnilo aj 8 členov okresu Revúca, ktorí boli rôzne ocenení. Dve členky ZO JDS z obce Revúcka Lehota boli tiež medzi ními, a to: Mgr. Margita Mladšia, predsedníčka ZO, členka P-OR JDS,okresná kronikárka a moderátorka kultúrnych podujatí za zodpovedné plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií, obdržala Vyznamenanie II. stupňa. Lýdia Gažúrová, zakladajúca členka, tajomníčka a kronikárka ZO JDS Revúckej Lehote dostala Pamätný list KO JDS Banská Bystrica.

Mesto Jelšava si každoročne v októbri uctí dôchodcov – seniorov

Leto už vystriedala farebná jeseň a jeseň je ročné obdobie, kedy si uctíme aj našich seniorov. Mesto Jelšava si každoročne uctí dôchodcov – seniorov v októbri. Ani tento rok nebol výnimkou a Popoludnie úcty bolo zorganizované v sobotu 21. októbra 2017 vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Jelšave, kde prijalo pozvanie takmer 100 seniorov nášho mesta.
Medzi seniorov zavítali vzácni hostia: MVDr. Milan Kolesár, primátor mesta, Mgr. Viera Bardoňová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Jelšave, Ing. Július Laššan, starosta obce Mokrá Lúka, Ing. Július Buchta,

Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí vedenie KSK ocenenilo jedenástich dôchodcov

Vzdať úctu starším a poďakovať sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov, to bol hlavný zámer dnešného stretnutia vedenia Košického samosprávneho kraja (KSK) so zástupcami okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí boli ocenení jedenásti dôchodcovia. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa na Úrade KSK stretli zástupcovia okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska s vedením úradu.

Z celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov - Kukučínova Revúca 2017

Vo štvrtok 5. októbra 2017 sa v Revúcej zišli milovníci poézie a prózy. V priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia sa konal 4. ročník celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Kukučínova Revúca 2017, ktorú organizovali Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a Mesto Revúca. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave,

pondelok, 02 október 2017 11:13

Mesiac úcty k starším v ZO JDS Revúcka Lehota

Napísal(a)
Mesiac úcty k starším v ZO JDS Revúcka Lehota

Slávnostne pripravená sála Kultúrneho domu v Revúckej Lehote čakala dňa 27.9.2017 na svojich hostí. Tentoraz to boli členovia ZO JDS v obci, hostia z OO JDS z Revúcej, tiež ďalší hostia, ktorí boli mimoriadne nápomocní pri zdarnom priebehu 17. turistického zrazu seniorov v juni t. r. 

Čo mnohí na Dňoch mesta Rožňava nevideli, ani nepočuli...

Ešte pred slávnostným otvorením Dní mesta Rožňava sa v priestoroch Radnice konala prehliadka speváckych súborov seniorov z nášho okresu pod záštitou OO Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadky sa zúčastnilo osem seniorských speváckych súborov – z Pače, Vyšnej Slanej, Gemerskej Polomy, Rudnej, Úsmevu Rožňava, Krásnohorskej Dlhej Lúky, Čiernej Lehoty a Dobšinej. Niektoré vystúpenia boli aj s hudobným doprovodom, a taktiež zazneli prekrásne básne o našom Gemeri. Divácka účasť bola tiež celkom slušná. Na záver prehliadky prišiel aj primátor mesta so svojimi zástupcami.

Strana 6 z 17