Seniori

Seniori (210)

Priestormi obchodného domu Tesco Rožňava rozvoniavala Vianočná charitatívna nealkoholová punč párty

Seniori R-4ky z OO JDS Rožňava v spolupráci s HM Tesco Rožňava zorganizovali 13.12.2017 popoludní v priestoroch obchodného domu Vianočnú charitatívnú nealkoholovú punč párty. Spevácka skupina Modré fialky z Rudnej zaspievala viaceré vianočné piesne a folklórna skupina Bystränky podávala nealkoholový punč. Na akcii sa zúčastnili aj pozvaní hostia - primátor Rožňavy pán Pavol Burdiga, starostka obce Rožňavské Bystré pani Želmíra Gonosová, riaditeľ HM Tesco pán Ivan Geroč,

Seniori ZO JDS Revúcka Lehota už pri "vianočnom" stole

Po krásnych predvianočných akciách, akými bol príchod Mikuláša a neopísateľné vystúpenie súboru QUIRIN z Revúcej sa členovia ZO JDS v Revúckej Lehote zišli v pondelok 11.12 2017 vo veľkej sále kultúrneho domu, aby spoločne strávili jedno predvianočné popoludnie.

Úspešný záver Hudobnej školy SENIOR v CILKE

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA zrealizovalo projekt "Hudobná škola SENIOR" v mesiacoch júl – október 2017. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hudobná škola SENIOR prebiehala podľa stanoveného rozvrhu. Pravidelne sa aktivít zúčastňovalo viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami Renátou Brezovskou, Natáliou Poprockou,

Na Stretnutí troch generácií pri pesničkách v Revúcej vystúpil aj speváčky LEHOTIANKY zo ZO JDS Dolná Lehota, z okresu Brezno, ktorých vedúcou je Judita Schwarzbacherová

Pekný jesenný deň, 22. november 2017, vítal v Revúcej seniorov z okresov Revúca a Brezno, ktorých kroky smerovali do MESTSKÉHO DOMU KULTÚRY, kde ich vítali členovia predsedníctva kávou a sladkým pečivom. Členovia 11 speváckych súborov sa takto stretli, aby sa predstavili s novým programom na 13. ročníku „Stretnutia troch generácií pri pesničkách“. Toto zaujímavé kultúrne spoločenské podujatie organizuje Okresná organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom, s finančnou podporou BBSK.

nedeľa, 12 november 2017 10:14

Návrat ku krajským oslavám MÚkS vo Zvolene

Napísal(a)
Návrat ku krajským oslavám MÚkS vo Zvolene

Krajské oslavy MÚS 18.10.2017 vo Zvolene otvorila spevácka skupina PRAMEŇ zo Žarnovice peknými slovenskými piesňami i vyznaním k Slovensku. V zastúpení predsedníctva KO JDS Zuzana Homoliaková privítala prítomných slovami: "Vítam Vás všetkých na dnešnom podujatí - uplynul rok a je tu október, ku ktorému patrí MESIAC ÚCTY k STARŠÍM a jeseň hýriaca farbami, kedy si pripomíname sviatok seniorov, ktorý každý rok oslavujeme spoločne s pozvanými hosťami."

Na okresných oslavách si pripomenuli 20. výročia založenia OO JDS a MÚS  v Revúcej

Okresné oslavy MÚS OO JDS v Revúcej sa uskutočnili 26.11.2017 v Mestskom dome kultúry v Revúcej. V úvode predniesla vlastnú báseň Želka Štefánková, venovanú seniorom. Prítomných a hostí privítal Igor Hock, člen P-OR JDS, ktorý všetkým poprial pekné poludnie. Seniorov pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci MŠ Sládkovičova a ZŠ Hviezdoslavova ul. v Revúcej. K prítomným sa prihovorila predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková. V príhovore pripomenula 20. výročie založenia OO JDS a krátku históriu založenia OO JDS v Revúcej.

Vo Zvolene boli Krajské oslavy Mesiaca úcty starším a v Revúcej oslavy 20. výročia Okresnej organizácie JDS Revúca

Dňa 18. októbra 2017 boli vo Zvolene Krajské oslavy Mesiaca úcty starším, ktorých sa zúčastnilo aj 8 členov okresu Revúca, ktorí boli rôzne ocenení. Dve členky ZO JDS z obce Revúcka Lehota boli tiež medzi ními, a to: Mgr. Margita Mladšia, predsedníčka ZO, členka P-OR JDS,okresná kronikárka a moderátorka kultúrnych podujatí za zodpovedné plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií, obdržala Vyznamenanie II. stupňa. Lýdia Gažúrová, zakladajúca členka, tajomníčka a kronikárka ZO JDS Revúckej Lehote dostala Pamätný list KO JDS Banská Bystrica.

Mesto Jelšava si každoročne v októbri uctí dôchodcov – seniorov

Leto už vystriedala farebná jeseň a jeseň je ročné obdobie, kedy si uctíme aj našich seniorov. Mesto Jelšava si každoročne uctí dôchodcov – seniorov v októbri. Ani tento rok nebol výnimkou a Popoludnie úcty bolo zorganizované v sobotu 21. októbra 2017 vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Jelšave, kde prijalo pozvanie takmer 100 seniorov nášho mesta.
Medzi seniorov zavítali vzácni hostia: MVDr. Milan Kolesár, primátor mesta, Mgr. Viera Bardoňová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Jelšave, Ing. Július Laššan, starosta obce Mokrá Lúka, Ing. Július Buchta,

Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí vedenie KSK ocenenilo jedenástich dôchodcov

Vzdať úctu starším a poďakovať sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov, to bol hlavný zámer dnešného stretnutia vedenia Košického samosprávneho kraja (KSK) so zástupcami okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí boli ocenení jedenásti dôchodcovia. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa na Úrade KSK stretli zástupcovia okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska s vedením úradu.

Z celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov - Kukučínova Revúca 2017

Vo štvrtok 5. októbra 2017 sa v Revúcej zišli milovníci poézie a prózy. V priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia sa konal 4. ročník celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Kukučínova Revúca 2017, ktorú organizovali Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a Mesto Revúca. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave,

Strana 4 z 15
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x