Seniori

Seniori (221)

Turistické stretnutie seniorov okresu Rožňava medzi seniormi ZO JDS v Hrhove

Dňa 21.októbra 2015 sa stretli seniori zo ZO JDS okresu Rožňava na turistickom stretnutí v obci Hrhov. Základná organizácia JDS v Hrhove v spolupráci s obecným úradom a obecným zastupiteľstvom zorganizovala toto prekrásne podujatie. Na podujatie boli pozvaní starostovia 23 obcí z okresu, v ktorých majú založené ZO JDS, a hostia z Maďarska, z obce Bükkszentkereszt /Nová Huta/, obce v ktorej sa hovorí po slovensky. Po zahájení na námestíčku v Hrhove a príhovore starostu obce sme sa vydali, podľa výdrže a kondície na nižšie uvedené trasy, a starostovia, hostia z Novej Huty, predseda KO JDS p. Ján Matúško a predseda OO JDS Mgr. Ladislav Fábian, sa zúčastnili slávnostného aktu podpisu medzinárodnej zmluvy. Po ukončení turistiky a podpisu zmluvy sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde pokračovalo podujatie kultúrnym programom a občerstvením. Prekrásne podujatie, a podľa vyjadrenia účastníkov „do roka a do dňa“, zopakujeme. 

Rakovničania oslávili 15. výročie založenia ZO JDS a Mesiac úcty k starším

Jeseň, v ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Tento mesiac, Mesiac úcty k starším, si pripomenuli aj seniori obce Rakovnica a pozvaní hostia, predsedovia ZO Rudná Irena Tokárová a Rožňavské Bystré Tibor Barna.

Oslavy Mesiaca úcty k starším OO JDS Revúca

V utorok 6. októbra 2015 o 14:00 hodine sa v spoločenskej miestnosti Alfa MsDK uskutočnili oslavy Mesiaca úcty k starším Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Revúca (OO JDS). Po úvodnom otvorení a privítaní hostí nasledovala báseň a kultúrny program v podaní MŠ na Sládkovičovej ulici a Základnej umeleckej školy. Vystúpenia detí vystriedali príhovory organizátorov a hostí. Ako prvá sa svojim členom prihovorila predsedníčka OO JDS – Mgr. Zuzana Homoliaková, ktorá zhodnotila činnosť OO JDS, úspechy v kultúrnej a športovej oblasti a poďakovala sa sponzorom, obciam, starostom a primátorom, ktorí pomáhajú seniorom a podporujú ich aktivity, poslancom BBSK za schválenie projektov, tiež poslancom NR SR - Jaroslavovi Demianovi a Michalovi Bagačkovi, ako aj materským školám a oceneným seniorom. 
Potom sa prihovorila primátorka mesta Revúca Eva Cireňová, ktorá seniorom vyjadrila obdiv a vďaku za ich húževnatosť, odhodlanosť, silu, energiu s akou sa púšťajú do organizovania rôznych podujatí v meste. Po nej predseda Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica Ján Hlaváč informoval o súťažiach a podujatiach, ktoré sa konali a do konca roka ešte budú

Strana 10 z 16