Seniori

Seniori (250)

Z výročnej členskej schôdze ZO JDS v Revúckej Lehote

V pondelok 20. februára 2017 sa v Klube dôchodcov v Revúckej Lehote zišli členovia ZO JDS, aby zhodnotili svoju činnosť za minulý rok. Zo 45 členov ich prišlo 40. Predsedníčka v hodnotiacej správe konštatovala, že činnosť organizácie sa rozširuje a chronologicky vyhodnotila ich priebeh. Poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu s Obecným úradom a OO JDS v Revúcej, poďakovala tiež ochotným členom výboru, bez ktorých by stretnutia nemohli byť na takej úrovni, ako boli. 

Vianoce v ZO JDS v Revúcej a jubilujúci spevokol Úsvit

Prešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej spolu s Mestským kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom VIANOCE U NÁS, na ktorej sa vo štvrtok 15. decembra 2016 vyhodnotilo najlepšie domáce vianočné pečivo a pálenka. Akcie sa zúčastnili aj vzácni hostia - primátorka mesta Revúca MUDr. Eva Cireňová, zástupca primátorky mesta Ing. Július Buchta, poslanec BBSK a starosta obce Revúcka Lehota MVDr. Ján Šeševička, predsedkyňa OO JDS Mgr. Zuzka Homoliaková a riaditeľka MsKS Ing. Karin Kilíková.

Seniori v Rakovnici oslávili príchod Vianoc a Nového roka, ako každý rok, posedením „Pod jedličkou“

Slávnostné vianočné chvíle – to je balzam na dušu nielen pre nás starších, ale pre každú generáciu. Predvianočné obdobie je aj obdobím rozjímania a zamýšľania sa nad činnosťou a prácou, ktorú sme vykonali počas roka. Je to aj obdobie, keď si ľudia pri spoločenských stretnutiach prejavia vzájomnú úctu a lásku.

Stretnutie seniorov pri vianočnej kapustnici v Revúckej Lehote

Vianočná atmosféra, ktorá je v týchto dňoch už v plnom prúde, panovala dnes popoludní - 5.12.2016 - aj medzi dôchodcami, členmi ZO JDS v Revúckej Lehote. Do krásne vyzdobenej sály prišli naozaj takmer všetci, aby tak prežili spolu pár pekných chvíl. Už pri príchode rozvoniavala chutná kapustnica, ale aj výborné pečené domáce klobásky. O prípitok, ale i "doliatie" pri posedení,

Stretnutie troch generácií pri pesničkách v Revúcej zaznamenalo dvanásty ročník

Hostia sú ako boží poslovia, čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu. Nuž, keď Ťa menom Pána oslovia, treba ich poctiť pýchou letorastu. Takto to robievali otcovia, počastoval brat brata, gazda gazdu, bo tak sa zväzky rodov obnovia – nuž usmej sa a povedz: Vítam Vás tu!
Týmito slovami na pôde mesta privítal účastníkov Stretnutia troch generácií pri pesničkách

Zuzana Homoliaková, predsedníčka Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Revúcej.

Ak žijete napríklad v Bratislave a z rôznych dôvodov do tohto mesta zavítajú vaši krajania či rodáci a pri tejto príležitosti sa stretnú aj s vami, zanechá to na obidvoch stranách príjemné zážitky. Tak sa stalo tentoraz aj mne, keď do nášho hlavného mesta prišlo 300 seniorov z celého Slovenska na stretnutie, ktoré pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

pondelok, 07 november 2016 15:19

Vždy si vás vážime a máme radi

Napísal(a)
Vždy si vás vážime a máme radi

V obci Rakovnica sú dlhoročnou tradíciou pravidelné jesenné stretnutia predstaviteľov obce so seniormi. Aj tohtoročný slávnostný príhovor mal starosta obce Ľuboš Lešták. Svojím prejavom poeticky oslovil prítomných: „Jeseň je dar. Vytvára umelecké diela. Umeleckým dielom je aj človek vo svojej jeseni. Tá zúročí jeho celoživotnú námahu, prinesie múdrosť, pokoj, vyrovnanejší pohľad na svet.

Na okresných oslavách JDS v Krásnohorskom Podhradí v rámci Mesiaca úcty k starším ocenili 23 seniorov

okresna 026 aBabička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.

Kysak bol rozospievaný prehliadkou speváckych skupín seniorov Košického kraja

Piaty október 2016, Kultúrny dom Kysak. Začiatkom mesiaca októbra t. r. sa Kultúrny dom v obci KYSAK v okrese Košice-okolie ozýval spevom. Konala sa tu totiž pod záštitou predsedu VÚC Košického kraja pána JUDr. Zdenka Trebuľu a starostu obce Kysak Ing. Ľubomíra Krajňáka krajská prehliadka speváckych skupín seniorov.

Potulky po Silici a jej okolí so seniormi zorganizovali v rámci Mesiaca úcty k starším

Aktívni seniori OOJDS Rožňava, pod vedením p. Gallu a p. Martina Markušovského zorganizovali podujatie, ktoré nazvali „Potulky Silicou a po okolí“. Akcia bola uskutočnená 5.10.216 s týmto programom: 8,30 hod. - Spoločný štart účastníkov objednaným autobusom na turistické trasy. 9,00 hod. - Trasa A: Horáreň Závozná - Silická ľadnica

Strana 9 z 18