Seniori

Seniori (211)

V súťaži Vianoce u nás najlepšie obstálo vianočné pečivo pani Želmíry Buchtovej a drienkovica Milana Profanta

pecivo 26 aPrešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej spolu s Mestským kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom VIANOCE U NÁS, na ktorej sa vo štvrtok 11. decembra vyhodnotilo najlepšie domáce vianočné pečivo a pálenka. Vianočnému pečivu sa v minulosti pripisovala magická moc. Gazdiné ho piekli na Štedrý deň ešte pred svitaním. Podľa zaužívanej tradície muselo byť obradové pečivo hotové ešte pred východom slnka a čo bolo ešte dôležitejšie, gazdiné museli mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov. Dostatok pečiva mal byť predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom roku.

Stretnutia troch generácií z troch okresov sa v Revúcej zúčastnil aj predseda JDS Ing. Ján Lipiansky

tri 10 aNa „Stretnutie troch generácií pri pesničkách“ v Revúcej z troch okresov Brezno, Rimavská Sobota a Revúca, ktoré sa uskutočnilo 2. decembra 2015 prijali pozvanie predseda JDS Ján Lipiansky a predseda KO JDS Ján Hlaváč.

Pri tejto príležitosti OR JDS v Revúcej zorganizovala stretnutie predsedu JDS a KO JDS s primátormi a starostami okresu Revúca, kde sa rozoberali najmä otázky zabezpečenia sociálnej starostlivosti seniorov, spravovanie domov opatrovateľskej služby, zriaďovanie seniorských stacionárov,

Najstaršia generácia Revúckej Lehoty pri vianočnom stromčeku

rl DSCN1137 aVeľká sála KD v Revúckej Lehote  popoludní 7. decembra 2015 patrila seniorom obce, ktorí sú členmi ZO JDS. Stretla sa tu najstaršia generácia ako 3. v poradí, ked deň predtým tu vítali tí najmladší Mikuláša, no a nie tak dávno tu plesala stredná generácia obce na jubilejnom 20. Martinskom plese. Z príležitosti blížiacich sa Vianoc výbor organizácie JDS za spolupráce s obcou, pripravili veľmi milé, pohodové posedenie. Rozsvietený vianočný stromček, vyzdobená sála, pripravené balíčky, no a chutne pripravené občerstvenie, emóciu bližiacich sa Vianoc len upevnili v každom z prítomných.  Po slávnostnom príhovore predsedníčky organizácie pozdravil prítomných aj starosta obce MVDr. Ján Šeševička. Ako pri každom takomto stretnutí, aj teraz, pozdravili jubilantov, ktorí sa tiež podieľali na bohatom občerstvení.

Seniorom odborníci poradia ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov

jds logo 1Občianske združenie Seniorské informačné centrum v spolupráci s Okresnou organizáciou JDS Rožňava si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie a prednášku k projektu „Vytvorme bezpečie pre seniorov“, ktoré sa bude konať 7.12.2015 o 14.00 hod. v priestoroch starej radnice v Rožňave.
Témou bude obrana občanov pred úžerou a úžerníckymi praktikami nebankových subjektov, ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciám a ako sa brániť proti nekalým praktikám podomových predajcov.

Turistické stretnutie seniorov okresu Rožňava medzi seniormi ZO JDS v Hrhove

Dňa 21.októbra 2015 sa stretli seniori zo ZO JDS okresu Rožňava na turistickom stretnutí v obci Hrhov. Základná organizácia JDS v Hrhove v spolupráci s obecným úradom a obecným zastupiteľstvom zorganizovala toto prekrásne podujatie. Na podujatie boli pozvaní starostovia 23 obcí z okresu, v ktorých majú založené ZO JDS, a hostia z Maďarska, z obce Bükkszentkereszt /Nová Huta/, obce v ktorej sa hovorí po slovensky. Po zahájení na námestíčku v Hrhove a príhovore starostu obce sme sa vydali, podľa výdrže a kondície na nižšie uvedené trasy, a starostovia, hostia z Novej Huty, predseda KO JDS p. Ján Matúško a predseda OO JDS Mgr. Ladislav Fábian, sa zúčastnili slávnostného aktu podpisu medzinárodnej zmluvy. Po ukončení turistiky a podpisu zmluvy sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde pokračovalo podujatie kultúrnym programom a občerstvením. Prekrásne podujatie, a podľa vyjadrenia účastníkov „do roka a do dňa“, zopakujeme. 

Rakovničania oslávili 15. výročie založenia ZO JDS a Mesiac úcty k starším

Jeseň, v ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Tento mesiac, Mesiac úcty k starším, si pripomenuli aj seniori obce Rakovnica a pozvaní hostia, predsedovia ZO Rudná Irena Tokárová a Rožňavské Bystré Tibor Barna.

Oslavy Mesiaca úcty k starším OO JDS Revúca

V utorok 6. októbra 2015 o 14:00 hodine sa v spoločenskej miestnosti Alfa MsDK uskutočnili oslavy Mesiaca úcty k starším Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Revúca (OO JDS). Po úvodnom otvorení a privítaní hostí nasledovala báseň a kultúrny program v podaní MŠ na Sládkovičovej ulici a Základnej umeleckej školy. Vystúpenia detí vystriedali príhovory organizátorov a hostí. Ako prvá sa svojim členom prihovorila predsedníčka OO JDS – Mgr. Zuzana Homoliaková, ktorá zhodnotila činnosť OO JDS, úspechy v kultúrnej a športovej oblasti a poďakovala sa sponzorom, obciam, starostom a primátorom, ktorí pomáhajú seniorom a podporujú ich aktivity, poslancom BBSK za schválenie projektov, tiež poslancom NR SR - Jaroslavovi Demianovi a Michalovi Bagačkovi, ako aj materským školám a oceneným seniorom. 
Potom sa prihovorila primátorka mesta Revúca Eva Cireňová, ktorá seniorom vyjadrila obdiv a vďaku za ich húževnatosť, odhodlanosť, silu, energiu s akou sa púšťajú do organizovania rôznych podujatí v meste. Po nej predseda Krajskej organizácie JDS Banská Bystrica Ján Hlaváč informoval o súťažiach a podujatiach, ktoré sa konali a do konca roka ešte budú

Strana 9 z 16