Seniori

Seniori (211)

sobota, 12 január 2019 14:13

Seniorské nahliadnutie k susedom na Zemplíne

Napísal(a)
Seniorské nahliadnutie k susedom na Zemplíne

Aj napriek tomu, že naša generácia seniorov na Gemeri žije aktívnym životom, nebude na škodu, keď sa pozrieme do susedov, ktorí tiež nezaháľajú. Predseda OO JDS v Rožňave pán Ladislav Fabián nás prostredníctvom príspevku pani Heleny Olejárovej zaviedol do okresu Trebišov. Okresná organizácia JDS v Trebišove pracuje šiesty rok, no môže sa pochváliť bohatou a pestrou činnosťou. V rámci okresu už majú pravidelné miesto pre akcie z oblasti športu, kultúrnej a spoločenskej činnosti. Jednou z nich je aj Vianočné pastorále, ktorého ústredným mottom je „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“. V predvianočnom čase vo veľkom predstihu počuť z každej strany hlučnú hudbu, lesk a ostatné komerčné črty Vianoc. Je povinnosťou nás seniorov pripomenúť čaro a krásu Vianoc cez adventné zamyslenie, lásku, krásu adventnej piesne, koledy či vinše tak, ako si ich pamätáme my, či generácie pred nami.

Aj seniori ZO JDS v Revúckej Lehote chceli "zadržať" vianočný čas...

...keď sa v stredu 12.12.2018 popoludní zišli v sále kultúrneho domu, aby prežili jedno príjemné predsviatočné popoludnie blížiacich sa Vianoc. Vítala ich krásne vyzdobená sála, sviatočný stôl a vôňa vianočnej kapustnice či pečených klobás. Vianočnú atmosféru navodili aj verše básne pani L. Gažúrovej, ktoré si na tento deň sama pripravila. Príhovorom vystúpila pani Gita Mladšia, predsedníčka ZO JDS, ktorá sa poďakovala starostovi obce pánovi Jánovi Šeševičkovi a obecnému zastupiteľstvu za dobrú spoluprácu počas celého roku. Poďakovala sa tiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým bolo bohaté občerstvenie.

Rožňavský veľtrh pre seniorov napísal tretí ročník

V Spoločenskej sále na Mestskom úrade v Rožňave sa 28.11.2018 uskutočnil tretí ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Cieľom podujatia bolo vytvorenie priestoru pre samotných seniorov, kde by získali aktuálne informácie z bio-psycho-sociálno-spirituálnej oblasti a tiež aj vytvorenie siete a kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú. Hlavnými organizátormi podujatia boli Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Už tradične boli program a sprievodné aktivity veľtrhu koncipované tak, aby seniori v jednotlivých informačných blokoch a počas sprievodných a konzultačných aktivít získali informácie

nedeľa, 11 november 2018 00:30

V Rimavskej Sobote poďakovali seniorom

Napísal(a)
V Rimavskej Sobote poďakovali seniorom

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote sa 29.10.2018 o 15.00 hod. konalo stretnutie dôchodcov v rámci „Mesiaca úcty k starším“, ktoré zvolalo Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska. V otváracom príhovore predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska poďakovala primátorovi mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefovi Šimkovi a zastupiteľstvu mesta za ústretovosť v príprave a organizácii tohto stretnutia. Zdôraznila, že sa stretáva generácia, ktorá v jubileu 100-ročnice vzniku ČSR vytvárala minimálne po dobu posledných 70 - 80 rokov našu spoločnosť. Pripomenula, že sú medzi prítomnými aj 90-tnici, ktorí boli súčasťou zakladania spoločného štátu Slovákov a Čechov. 

Seniorská turistika lákala trasou Stratenský kaňon - Stratenská píla - Dedinky

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Rožňava zorganizovala dňa 9.10.2018 seniorskú turistiku s názvom „Potulky – Stratenský kaňon - Stratenská píla - Dedinky". Ráno o 8,30 z rožňavskej autobusovej stanice tri autobusy prepravili 145 účastníkov do Stratenej na parkovisko pri cestnom tuneli. Ďalší 14 účastníci prišli osobnými autami. Účastníkov privítal predseda OO JDS Rožňava Mgr. Ladislav Fabián. Informáciu o trasách a časovom rozpise turistiky podal Ing. Martin Markušovský, organizátor podujatia spolu s Jánom Gallom. Turisti prešli "Náučným chodníkom Stratenský kaňon“. Dĺžka trasy 1,1 km, počet zastávok 8, prevýšenie do 2 m, čas prechodu 15-30 min. Nenáročný chodník po spevnenej ceste prechádza kaňonovitým úsekom horného toku riečky Hnilec.

utorok, 30 október 2018 11:44

Vedenie Košického samosprávneho kraja ocenilo seniorov

Napísal(a)
Vedenie Košického samosprávneho kraja ocenilo seniorov

Vzdať úctu starším a poďakovať sa za aktivity, ktoré celoročne organizujú pre seniorov – to bol hlavný zámer stretnutia vedenia Košického samosprávneho kraja (KSK) so zástupcami okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska dňa 30. októbra 2018. Za dobrovoľnícku prácu v prospech starších ľudí boli ocenení jedenásti dôchodcovia. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa na Úrade KSK stretli zástupcovia okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska s vedením úradu. Prítomná bola aj vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK KO JDS Košice, ktorá ocenila, že spolupráca s KSK je vždy ústretová, korektná a nápomocná. Združujeme v Košickom kraji takmer 7 300 členov. „Naším cieľom je zlepšiť jeseň života seniorov.

Členovia klubu - jubilanti na jednom zo stretnutí seniorov.

V Rožňave, pravdepodobne ako jediné združenie bývalých pedagógov a vychovávateliek na Slovensku, funguje od marca 2003 na základe ich dobrovoľnosti Klub učiteľov - seniorov. Je to z príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) a tiež z príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov (5. október). Tieto naše priateľské stretnutia vždy prídu pozdraviť žiaci ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave so svojím krátkym, ale dojímavým programom. Prítomní učitelia si zaspomínajú na svoje aktívne pôsobenie v školách pred mnohými rokmi, vzájomne sa potešíme svojou prítomnosťou. I keď niektoré školy (ZŠ) zabudli na svojich bývalých kolegov a kolegyne, na našich stretnutiach panuje vždy dobrá nálada, srdečné úsmevy i úprimné blahoželania k životným jubileám našich členov.

štvrtok, 18 október 2018 11:58

Vo Vlachove na víhone sadä buóp

Napísal(a)
Vo Vlachove na víhone sadä buóp

Zaujímavá akcia sa uskutočnila dňa 13. októbra 2018 vo Vlachove, kde sa stretli seniori zo Základných organizácií JDS Vlachovo, Vyšná Slaná, Dobšiná, Gemerská Poloma a Gočovo. Zrodil sa nápad uskutočniť súťaž vo varení fazuľovej polievky s údeným kolenom ako jedlom našich starých materí. Akcia mala aj svoje motto: „Vo Vlachove na víhone sadä buóp“ tak, ako sa to aj spieva v jednej ľudovej pesničke z Vlachova, „takie struki ako ruki, jajže hop, jajže hop..." A veru bolo aj veselo. O to sa postaral Mgr. Juraj Kováč, ktorý v kolektíve zahral na svojej harmonike. Hovorí sa, že nie je podstatné vyhrať, ale zúčastniť sa. Tak tomu bolo aj na našom stretnutí. Bolo zaujímavé chutnať tie dobroty od súťažiacich družstiev a s humorom poznamenať,

Október - Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj členovia ZO JDS v Revúckej Lehote

Október - Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj členovia ZO JDS v Revúckej Lehote, keď za krásneho slečného počasia prišli 4. októbra t. r. na slávnostné stretnutie do sály Kultúrneho domu, aby prežili spolu pár radostných chvíľ. Po krásnej básni, ktorú predniesla sama jej autorka Lidka Gažúrová, prítomných pozdravila predsedníčka ZO JDS, ako i starosta obce. V priateľských vzájomných rozhovoroch sa mnohí seniori vracali do svojich mladých čias, a tak v spomienkach sa navzájom dopĺňali v humorných zážitkoch. Ako to už býva zvykom, pozdravili sme členov, ktorí sa od posledného nášho stretnutia dožili okrúhleho životného jubilea. Oni sa postarali o bohaté občerstvenie i o to, aby bolo čím pripiť na zdravie. Hlavným sponzorom občerstvenia bol pán MVDr. Ján Šeševička.

Na podujatie gemerských seniorov R - 4 prišli aj seniori zo Spišskej Novej Vsi

Druhé podujatie rakovnických seniorov organizovaných v ZO JDS v rámci R - 4 (Rakovnica, Rožňavské Bystré, Rudná, Honce) sa konalo 12. júla 2018 na futbalovom ihrisku v Rakovnici. Cieľom stretnutia bolo športovanie zamerané na turistiku a aktivity na ihrisku, ako kop na bránu, bollobal, hod šípkami a mini-futbal v skupinách. Novinkou bolo prizvanie  a rozšírenie našej skupiny o seniorov zo Spišskej Novej Vsi, združených v spoločenskom klube pod názvom LIPA. Za účasti okolo 140 seniorov, prekrásneho počasia a privítania všetkých, sa naše podujatie mohlo začať. Začali sme ho seniorskou hymnou „Zahučali hory, zahučali lesy...“

Strana 2 z 16