Predmet mesiaca marec 2023 * AJ METEOROLOGICKÉ MERANIA Z ROKU 1724

Predmetom mesiaca marec je kniha prírodovedných a medicínskych výskumov z roku 1724. Historickú tlač z knižnice múzea prezentujeme v originálnom pôvodnom vydaní v nemeckom jazyku. Kniha je vystavená v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 1. do 31. marca 2023.
Knižnica Gemersko-malohontského múzea aj tento rok prezentuje v marci zaujímavý knižný titul. V rámci podujatia Marec – mesiac knihy od 1. do 31 marca 2023 verejnosti predstaví originálne pôvodné vydanie zbierky vedeckých výskumov z roku 1724: „Sammlung Von Natur = und Medicin, Wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich An 1724... in Schlesien und andern Ländern begeben...“ (Zbierka prírodovedných a medicínskych výskumov, a tiež k nim patriacich historických skutočností z umenia a literatúry, ktoré boli realizované v roku 1724... v Sliezsku a v iných krajinách...) Výskumy zahŕňali predovšetkým meteorologické merania, teda počasie, poveternosť a ďalšie iné skutočnosti (definované na titulnom liste), a to všetko v možných vzájomných vzťahoch a súvislostiach.

Výstava Rozmanitý svet húb v galérii Mestského múzea v Jelšave

Mestské múzeum Jelšava v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás pozývajú na vernisáž výstavy Rozmanitý svet húb, ktorá sa uskutoční 9. marca 2023 (štvrtok) o 16. 00 v galérii Mestského múzea.

Hosťom podujatia bude p. Viktor Baláž – hubársky nadšenec a fotograf.
Výstavu si môžete pozrieť v čase otváracích hodín múzea (utorok – sobota). Potrvá do 3. júna 2023.

Dobrovoľní hasiči zo štyroch krajín sa opäť stretli v maďarskom Tótkomlóši

Po troch rokoch, ktoré poznačila pandémia, sa v Tótkomlóši (HU) v sobotu 4. marca 2023 stretli dobrovoľní hasiči – z rumunského Nadlaku, srbského Horgoša, zo slovenskej Jelšavy a z maďarského Tótkomlóša na výročnej členskej schôdzi.
Počas oficiálnej časti sme si vypočuli:

hodnotiacu správu za uplynulé obdobie,
správu o hospodárení,
správu revíznej komisie,
plán práce na rok 2023.

Po správach nadišiel čas aj na oceňovanie. Boli odovzdané medaily pri príležitosti životných jubileí, za odslúžené roky a za zásahovú činnosť.

Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky

Rimavská Sobota, 1. 3. 2023 - Dňa 9. marca 2023 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční prezentácia katalógu „Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky“. Katalóg vydalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 2022 z verejných zdrojov KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dvojjazyčný slovensko-maďarský katalóg verejnosti predstaví autorka – Éva Kerényi, historička Gemersko-malohontského múzea. Súčasťou prezentácie bude aj predaj katalógu, ktorého cena je 4 eurá. Podujatie sa uskutoční v slovenskom a maďarskom jazyku.

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa aj vďaka založeniu múzea v roku 1882 nachádza súbor 465 zbierkových predmetov pochádzajúci z mimoeurópskych, tzv. exotických oblastí. Cestovatelia, zberatelia a múzejníci generácií druhej polovice 19. storočia a prelomu 19. a 20. storočia sa podľa trendov danej doby zamerali nielen na zbieranie predmetov nájdených a typických pre Gemer-Malohont,

Marec – Mesiac knihy  *  Svet okolo vás prestane existovať
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila v rámci mesiaca Marec – mesiac kníh množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie.
Marec sa už roky pripomína ako mesiac knihy. Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, osvety i vzdelanosti Matej Hrebenda sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. 
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania – plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižničnéné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť. 
Jarné prázdniny v Baníckom múzeu v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v nadchádzajúcom období jarných prázdnin pre školákov a rodiny s deťmi zaujímavú vzdelávaciu aktivitu s názvom Alfa a omega – život vlčej svorky.
Podujatie bude zamerané na prednášku s názvom Alfa a omega – život vlčej svorky, v rámci ktorej múzejná pedagogička Mgr. Brigita Nagyová predstaví školákom vlka dravého, ako živočícha, prirodzeného predátora, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v prírode a zaslúži si našu pozornosť a ochranu. Vzdelávanie doplní krížovka a kvíz na tému ,,Aký si znalec vlkov?“ Pre účastníkov aktivity budú pripravené omaľovánky a puzzle s vlčou tematikou. Spestrením podujatia je aj možnosť vyrobiť si vlastný odznak s vlkom.

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy a Gemerskej Vsi využili ponuku Hlavnej banskej správy Prievidza na školenie

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy a z Gemerskej Vsi sa školili dňa 26. 02. 2023. Využili ponuku Hlavnej banskej záchrannej služby, oštepný závod Hornonitrianskych baní v Prievidzi, a. s. na školenie používateľov a nosičov autonómnych dýchacích prístrojov (ADP). Školenie absolvovalo 9 dobrovoľných hasičov z Jelšavy a 5 dobrovoľných hasičov z Gemerskej Vsi. Pred školením museli všetci používateľa ADP absolvovať preventívnu prehliadku u lekára, potvrdenie o absolvovaní je potrebné odovzdať pred zaškolením.
Školenie pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť bola zameraná na rozdelenie dýchacích prístrojov, popis základných častí, fyziológiu dýchania, prípravu prístroja na použitie, kontrolu, údržbu a správne uskladnenie dýchacích prístrojov. Táto časť je potrebná aj z dôvodu získania informácií pre zriadenú protiplynovú službu.

Rozvoj nových technológií a digitálna éra prinášajú nové výzvy aj Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, získala koncom roka 2022 finančné prostriedky prostredníctvom projektu „Zázraky techniky v knižnici“, zameraného na rozvoj kreativity, základy robotiky a programovania pre deti a mládež.
„Naša knižnica sa zapojila do výzvy predsedu vlády Slovenskej republiky Podpora aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Cieľom realizácie projektu je hravou formou a netradičnými modelmi učenia sa získavať nové informácie z oblasti automatizácie, robotiky, 3D modelovania a nových technológií na názorných príkladoch. Projekt je rozdelený na dve časti – informačno-vzdelávacie aktivity a tvorivé workshopy,“ dodala Kyselová.

Náučno-vzdelávací seminár pre študentov k výstave Tí, ktorí (ne)prežili

,,Prečo oni?“
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove predstavilo výstavu pod názvom Tí, ktorí (ne)prežili. Výstava je zameraná na tematiku holokaustu v našich dejinách, obohatená o dobové poznatky rožňavskej židovskej komunity.
Jedným z našich sprievodných podujatí k autentickej výstave je zážitkový seminár určený pre študentov SŠ v rozsahu 45 – 90 min. Študentov čakajú tematické skupinové i individuálne aktivity, diskusie smerované k uchopeniu problematiky holokaustu, antisemitizmu... Okrem iného študenti môžu priamo nahliadnuť počas seminára do repliky deportačného vozňa, rovnako ako spoznať príbehy preživších žien a dievčat z východného Slovenska, ktoré boli prevezené do vyhladzovacieho tábora Osvienčim.

Vyhodnotenie súťaže: Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2023
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote ako kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, je vyhlasovateľom výtvarnej súťaže Fašiangy na Gemeri a Malohonte. Súťaží sa v štyroch kategóriách:
 
I . kategória: 1. –  4. ročník ZŠ
II. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ 
III. kategória: žiaci základných umeleckých škôl
IV. kategória: žiaci špeciálnych základných škôl
Strana 13 z 196