sobota, 28 november 2015 12:11

Za Jankom Bendom, majstrom spevu a hudby

Napísal(a) Martina Urbanová
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

jan bendo 1aaKultúrnu obec okresného mesta Revúca i celého Gemera v sobotu 21. novembra 2015 vo veku 69 rokov opustil PhDr. Ján Bendo.

Ťažko hľadať slová útechy, ktoré by vedeli utíšiť žiaľ jeho najbližších, keď bolestná smrť urobila koniec všetkému práve v dobe prichádzajúceho adventu.
Ján Bendo sa narodil 29. augusta 1946 v Mokrej Lúke. Navštevoval gymnázium a hudobný odbor v ľudovej škole umenia. Ako člen spevohry bol prijatý do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Po absolvovaní filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore pre vzdelanie a výchovu dospelých so špecializáciou Teórie a sociológie kultúry, vykonal štátnu rigoróznu skúšku a bol promovaný na doktora filozofie.

Po ukončení štúdia nastúpil do Okresného osvetového strediska v Rožňave ako kultúrny pracovník. Po skončení vojenčiny pracoval ako referent záujmovej činnosti v Dome kultúry LTZ v Revúcej. Potom nastúpil na podnikové riaditeľstvo LTZ ako podnikový sociológ a neskôr ako vedúci strediska praktického vyučovania. V roku 1983 bol menovaný za riaditeľa Stredného odborného učilišťa textilného až do jeho zrušenia. Nasledovalo jeho premiestnenie na Obvodný úrad do riaditeľskej funkcie, a neskôr pracoval vo firme Lesostav ako riaditeľ marketingu. V roku 1998 začal s prípravou vlastných podnikateľských aktivít, napr. podnikal v oblasti opatrovateľských kurzov. Od roku 2006 až do odchodu na zaslúžený dôchodok bol riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. V aktivitách však pokračoval v dobrovoľných organizáciách, až do leta 2014, kedy malá mozgová príhoda bola počiatkom neskoršieho zhoršenia jeho zdravotného stavu.

ZASLÚŽENÉ NAJVYŠŠIE OCENENIE MESTA

Mnohí ešte stále nemôžeme uveriť, že skončil svoju životnú púť, keď si ho pripomíname ako veselého optimistu, ktorý rozdával radosť svojim hudobným umením a najmä nezabudnuteľným spevom. V tom bol skutočným majstrom.

Účinkoval v hudobnej skupine Rytmus 60, aktívne pôsobil ako člen folklórneho súboru Lykovec a v neskorších rokoch aj ako člen dychového súboru Gemerčanka a speváckeho zboru Quirin.. Účinkoval v divadelnom súbore Závodného klubu ROH LTZ, patril k organizátorom východoslovenských prehliadok ochotníckych divadelných súborov, konferoval na rôznych kvízoch a besedách, stál pri zrode podnikových novín „Spravodajca LTZ“, v ktorých bol istý čas aj redaktorom. Podporoval aj rozvoj telovýchovy a športu v meste, keď pracoval v centrálnom výbore TJ Iskra Revúca. Osem rokov bol poslancom mestského zastupiteľstva, ako aj predsedom Zboru pre občianske záležitosti s funkciou sobášiaceho a tiež bol predsedom dozornej rady Bytového hospodárstva. Filmoval a fotografoval život a premeny v Revúcej, podporoval vydávanie kníh o Revúcej. Pomáhal v činnosti miestnej i okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Bol členom výboru Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta v Revúcej ako aj oblastného výboru SZPB v Rožňave.

Mesto Revúca mu v roku 2005 za jeho vysokú angažovanosť v kultúrnej oblasti a pri výchove mladej generácie, ako aj za propagáciu nášho mesta, udelilo najvyššie ocenenie mesta a to Zlatý Quirin mesta Revúca.

Životná cesta Janka bola naplnená nesmiernou silou niečo v živote dokázať a tak svojim nasledovníkom zanechať pamiatku i odkaz. Spoločne prežité chvíle so zosnulým už patria minulosti a zostávajú len spomienky...
Mgr. Martina Urbanová

 

Čítať 5574 krát Naposledy zmenené nedeľa, 29 november 2015 18:27

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!