Futbalový klub Lokomotíva CHZ Dedinky v sezóne 2008/2009

Futbalový klub Lokomotíva CHZ Dedinky patrí v súčasnosti medzi kluby, ktoré už neexistujú. Napriek tomu náš spolupracovník Ing. Š. Tomášik napísal o tomto klube článok. V príspevku opisuje účinkovanie FK v sezóne 2008/2009, kedy klub pôsobil v 1. triede ObFZ Rožňava. Po jesennej časti sa nachádzal na poslednom mieste s trojbodovou stratou. V jarnej časti však získal 25 bodov a zachránil sa. Príspevok obsahuje fotografie, súpisku, výbor, tabuľky, výsledky a prehľad strelcov.

Výbor: Peter Revay (predseda), František Korfanta ml. (tajomník)
Káder: Milan Ogurčák, Maroš Lacika, Štefan Rešovský - Matej Ambróz, Pavol Čarnoký, František Čisár, Pavol Čisár, Ľuboš Grígel, Jozef Chabada, Martin Chabada, Miloš Kollárik, Maroš Korfanta, Slavomír Kuchár, Erik Kuchta, Ján Kún, Radko Litecký, Mirolav Majerčák, Jaroslav Novák, Peter Ogurčák, Stanislav Ogurčák, Ľuboš Pamula, Ivan Smrek, Roman Soják, Ján Šlejzák, Ivan Tököly, Emil Putnocký, Ján Ogurčák, Miloš Chochol, Miroslav Vermeš, Dušan Franko, Tomáš Novák, Maroš Turzák, Branislav Murgač, Marián Varga

Vydali už 16. ročník zborníka Gemersko-malohontského múzea GEMER-MALOHONT

Gemersko-malohontské múzeum v roku 2020 vydalo už 16. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005. V tomto roku bola publikácia vydaná vďaka finančnej pomoci občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu a početných partnerov i prispievateľov. Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea, ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 16. ročník zborníka obsahuje 14 odborných príspevkov, rozdelených do celkov: prírodné vedy, archeológia, história a etnológia.

Odbor prírodné vedy zastupuje príspevok Moniky Gálffyovej, prinášajúci nové poznatky týkajúce sa rozšírenia vtáčích druhov v priestore Borkovej doliny, Lapone a Uzovskej Panice.
V rámci časti venovanej archeológii dáva vo svojom príspevku Vladimír Mitáš odpoveď na otázku, či toponymum Háj a jeho varianty zároveň indikujú i archeologické nálezisko. Trojica autorov Alexander Botoš, Daniel Bešina a Ján Tirpák prinášajú výsledky nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu,

Gemersko-malohontské múzeum opäť skvalitnilo podmienky uloženia zbierkových predmetov

Rimavská Sobota, 15. 12. 2020 - Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, kultúrne zariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja, spravuje mimoriadne rozsiahle zbierkové fondy, z ktorých je vystavená len menšia časť zbierkových predmetov, tvoriaca vzorku reprezentujúcu bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Začiatkom roku 2020 zbierkový fond múzea pozostával z 103 988 položiek, z toho počtu bolo 71 134 zbierkových predmetov a 32 854 historických tlačív.
Rozhodujúca časť mimoriadne rozsiahlych zbierkových fondov, a v nich jednotlivých predmetov, je uložená a chránená v niekoľkých depozitárnych priestoroch múzea. Časť z nich, rozmernejšie etnografické a historické zbierky, sú uložené v depozitárnych priestoroch v Rimavských Janovciach. Gemersko-malohontské múzeum neustále postupnými krokmi skvalitňuje stav uloženia zbierkových predmetov. Z tohto dôvodu bol v roku 2020 vypracovaný a podaný projekt, ktorého podstatou bolo vybavenie depozitárnych priestorov múzea v Rimavských Janovciach deviatimi kusmi germicídnych žiaričov, zabezpečujúcich sterilizáciu ovzdušia depozitárov pomocou ultrafialového krátkovlnného žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm (UV–C).

Banskobystrický Matboj obdaril revúckych zocháčov tretím miestom

Štvrtok 10.12. by sa dal nazvať matematickým štvrtkom. Okrem toho, že na celom Slovensku prebiehala Matematická pytagoriáda (prvýkrát online, prostredníctvom portálu EduPage), do ktorej sa z našej revúckej základnej školy I. B. Zocha zapojilo 39 žiakov, popoludní sa konal aj súboj slovenských matematických hlavičiek Banskobystrický Matboj. Zaujímavé úlohy, ktoré riešili družstvá z celého Slovenska v rôznych vekových kategóriách bolo treba vyriešiť nielen správne, ale aj v čo najkratšom časovom limite. Naši šiestaci v zložení Jan Theodore Beneš, Ria Mišuráková, Tomáš Olekšák a Kristína Tkáčiková si počínali výborne a v premiérovej účasti na takomto druhu súťaže získali veľmi pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

štvrtok, 10 december 2020 23:21

Dopravná výchova v zocháčskej škole

Napísal(a)
Dopravná výchova v zocháčskej škole

Dopravná výchova, ktorú máme pravidelne už niekoľko rokov v našej zocháčskej škole v Revúcej, je neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách, kde je potrebné využívať základné vedomosti, zručnosti i návyky. Počas niekoľkých hodín dopravnej výchovy sme sa so žiakmi 1. až 4. ročníka preniesli v rámci triedy do sveta dopravných situácií, pravidiel, dopravných značiek, ale nesmeli chýbať ako aj chodci, tak aj cyklisti. Deti spoznávali rôzne dopravné značky formou hry, pomocou omaľovánok, hádaniek, čo ich motivovalo stále sa pýtať na nové a nové dopravné situácie. Vyskúšali si taktiku bezpečného správania a jednania pri chôdzi, ako sa pohybovať po chodníku a prechádzať cez „Priechod pre chodcov“ a „Priechod pre cyklistov“. Čo je dôležité pre chodcov za zníženej viditeľnosti? Aj takéto dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ je dôležitou súčasťou každodenného života v cestnej premávke.
Rozprávali sme sa aj o negatívnych stránkach cestnej premávky, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody. Deti pozorne počúvali a snažili sa zapamätať si, ako správne majú reagovať v danej situácii. Veríme, že svoje nadobudnuté poznatky uplatnia ako chodci a cyklisti v reálnom živote. Už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny dopravnej výchovy, ktoré strávime spoločne.

Ako sa objavujú jaskyne v Slovenskom krase - online prednáška jaskyniara Gabriela Lešinského

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre verejnosť odbornú online prednášku jaskyniara Gabriela Lešinského na tému Ako sa objavujú jaskyne v Slovenskom krase.
Ide o sprievodné podujatie k aktuálnej výstave Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras. Premiéra prednášky na sieti YouTube je naplánovaná na 9. decembra 2020 o 15:45, teda na deň 25. výročia zapísania jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Pozrieť si ju môžte TU.

„Túto udalosť si pripomenieme online prednáškou, kde nám známy jaskyniar Gabriel Lešinský porozpráva, ako sa v Slovenskom krase objavujú tieto krásne podzemné priestory,“ prezradila kurátorka výstavy Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras, Juliána Kelemenová.
Video bude k dispozícií aj na webovej stránke múzea – www.banmuz.sk, v sekcii videogaléria, kde záujemcovia môžu nájsť množstvo pútavých videí z dielne Baníckeho múzea v Rožňave. Výstavu Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras si môžu návštevníci pozrieť aj osobne v Galérií Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25. až do 31. januára 2021. 

pondelok, 07 december 2020 22:16

V REVÚCEJ SA TO PODARILO! MIKULÁŠ PRIFRČAL ZAS!

Napísal(a)
V REVÚCEJ SA TO PODARILO! MIKULÁŠ PRIFRČAL ZAS!

Azda si niekto pomyslí, že to je predsa na začiatku decembra celkom prirodzená samozrejmosť, ibaže to by sa veľmi mýlil. V tomto roku sme vídavali skôr pracovníkov z Hygieny, ako dlhoročné tradičné podujatia. Všetko v tom veľkom svete je dnes totiž akési zamotané a postavené z nôh na hlavu! Vari by tým dospelým pomohlo aspoň trochu detského rozumu či rozprávkového nadhľadu...

Ale Mikuláš v Revúcej piateho decembra naozaj bol, a to je pre naše deti dôležité. A čo je dobré pre deti, to je dobré aj pre nás!

Neodmysliteľná decembrová postavička prifrčala do mesta pod Kohútom celkom moderne – čertovskou rýchlosťou na čertovsky dobrom aute. Pekelne červený kabriolet zdobil na sedadle bodygarda Anjel strážny a s volantom musel za trest krútiť Pekelník. Dobrácky starý ujo Mikuláš zo zadného sedadla zdravil zvedavé davy Revúčanov, schovaných v predpísanom bezpečí svojich domovov – v oknách aj na balkónoch. Cestoval podľa grafikonu riadne schváleného na tých najvyšších miestach, aby neobišiel ani jedno dobré decko...

sobota, 05 december 2020 19:43

Prezentácia novej knihy Ondreja Rozložníka o Dobšinej

Napísal(a)
Prezentácia novej knihy Ondreja Rozložníka o Dobšinej

Známy náš gemerský propagátor histórie baníctva, najmä v Dobšinej i na okolí, RNDr. Ondrej Rozložník sa v uplynulom mesiaci prezentoval ďalšou svojou knihou, zameranou na banskú a hutnícku činosť v okolí Dobšinej. Dal jej skôr lyrický názov Banská víla. V titule knihy použil aj nemecko-dobšinský dialekt „bulineerčinu“, v ktorom má kniha názov Die Grubenfee. Básne, publikované v tejto knihe, nie sú iba poéziou o banskej činnosti. Dokumentujú aj spoločenský stav určitého krízového obdobia v rokoch 1890 až 1920, kedy sa banská činnosť v meste Dobšiná dostala do problémov. Mesto Dobšiná má v histórii banskej, hutníckej a lesnej činnosti nepopierateľne významné postavenie aj v európskom meradle. Podstatná časť obyvateľov mesta bola v minulosti zamestnaná práve v týchto odvetviach. Počas viacerých storočí sa tu ťažili rôzne nerastné suroviny, ktoré po ich úprave na kovy a následnom predaji, mali významný vplyv na spoločenský stav a rozvoj tohto baníckeho mesta.

Z histórie futbalového klubu TJ Sokol Gemtex Rudná (2001 – 2020)

Futbalový klub TJ Sokol Gemtex Rudná patrí medzi popredné kluby v okrese Rožňava. Svedčia o tom umiestnenia v tabuľke za posledných päť sezón. Preto si náš spolupracovník Ing. Štefan Tomášik vybral tento klub a napísal o ňom článok. V príspevku uvádza súpisky pre jednotlivé sezóny a umiestnenia v konečnej tabuľke. Pri niektorých sezónach je uvedený aj výbor. Článok dopĺňa fotografia.

Súpisky:

2001 – 2002: R. Szöllös – P. Szöllös, Kováč, Vanyo, Šimon, Br. Kurian, Bo. Kurian, Šalamon, Gacek, Köteles, Bukovič, Deméň, Lörinc, Macko, Bartaloš, Makai

2002 – 2003: R. Szöllös – P. Szöllös, Vanyo, E. Lipták, Šimon, Br. Kurian (jesenná časť), Bo. Kurian, Šalamon, Gacek, Köteles, Bukovič, Deméň, Lörinc, Macko, Bartaloš, Makai

2003 – 2004: R. Szöllös – R. Kamenský, L. Kováč, Šalamon, R. Drenko, E. Lipták, Haluška, Gacek, Lörinc, Deméň, Bukovič, P. Szöllös, Čillík, Rabas, Vanyo, Roxer, Gacek, Blaško, Maté, Milko, Dávid, Bačo.

Kytici klade Jan Kadula a Miroslava Kaštovská, rodačka z Čeladné, u kterých se ukrýval D. B. Murzin        po zranění v listopadu 1944, vzadu je Pavol Lukša, starosta obce Čeladná, Václav Hýža,    místopředseda Oblastního výboru ČSBS Opava, Věra Golová, místostarostka obce Čeladná.

Členové Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Opava se každoročně vydávají uctít smrt Jána Ušiaka, velitele partyzánského oddílu Jana Žižky k jeho hrobu v Čeladné.Tak tomu bylo i letos 3.11.2020.  Museli jsme být maximálně po dvou a v odstupu 2 m. Nejdříve jsme položili kytici u památníku na místě, kde byli popraveni Oldřich Machander a Karel Winkler. Oba dojeli v noci pro Jána Ušiaka, který se po přepadení u Čertova mlýna 2. 11. 1944 ukrýval v hostinci na Martiňáku. V noci ho dovezli do domku stařenky Macurové a posléze do domu Oldřicha Machandra, kde se Ušiak v obklíčení 3. 11. 1944 zastřelil. Pak jsme položili kytici u hrobu Jána Ušiaka. S ním je tam pohřben také Jefim Pugačev, který zemřel 2. 5. 1945 na následky zranění v Čeladné a dva neznámí partyzáni, kteří padli při obklíčení na Kněhyni 3. 11. 1944.
Nakonec jsme předali starostovi Pavolu Lukšovi pamětní medaili II. stupně za záslužnou péči o odkaz bojovníků proti nacizmu. Místostarostce Věře Golové jsme předali medaili III. stupně, taktéž za záslužnou péči o odkaz bojovníků proti nacizmu.  
Doufejme, že příští rok bude příznivější. 

Strana 8 z 523