Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky

Rimavská Sobota, 1. 3. 2023 - Dňa 9. marca 2023 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční prezentácia katalógu „Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky“. Katalóg vydalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 2022 z verejných zdrojov KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dvojjazyčný slovensko-maďarský katalóg verejnosti predstaví autorka – Éva Kerényi, historička Gemersko-malohontského múzea. Súčasťou prezentácie bude aj predaj katalógu, ktorého cena je 4 eurá. Podujatie sa uskutoční v slovenskom a maďarskom jazyku.

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa aj vďaka založeniu múzea v roku 1882 nachádza súbor 465 zbierkových predmetov pochádzajúci z mimoeurópskych, tzv. exotických oblastí. Cestovatelia, zberatelia a múzejníci generácií druhej polovice 19. storočia a prelomu 19. a 20. storočia sa podľa trendov danej doby zamerali nielen na zbieranie predmetov nájdených a typických pre Gemer-Malohont,

Marec – Mesiac knihy  *  Svet okolo vás prestane existovať
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila v rámci mesiaca Marec – mesiac kníh množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie.
Marec sa už roky pripomína ako mesiac knihy. Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy, osvety i vzdelanosti Matej Hrebenda sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. 
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania – plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižničnéné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť. 
Jarné prázdniny v Baníckom múzeu v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v nadchádzajúcom období jarných prázdnin pre školákov a rodiny s deťmi zaujímavú vzdelávaciu aktivitu s názvom Alfa a omega – život vlčej svorky.
Podujatie bude zamerané na prednášku s názvom Alfa a omega – život vlčej svorky, v rámci ktorej múzejná pedagogička Mgr. Brigita Nagyová predstaví školákom vlka dravého, ako živočícha, prirodzeného predátora, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v prírode a zaslúži si našu pozornosť a ochranu. Vzdelávanie doplní krížovka a kvíz na tému ,,Aký si znalec vlkov?“ Pre účastníkov aktivity budú pripravené omaľovánky a puzzle s vlčou tematikou. Spestrením podujatia je aj možnosť vyrobiť si vlastný odznak s vlkom.

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy a Gemerskej Vsi využili ponuku Hlavnej banskej správy Prievidza na školenie

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy a z Gemerskej Vsi sa školili dňa 26. 02. 2023. Využili ponuku Hlavnej banskej záchrannej služby, oštepný závod Hornonitrianskych baní v Prievidzi, a. s. na školenie používateľov a nosičov autonómnych dýchacích prístrojov (ADP). Školenie absolvovalo 9 dobrovoľných hasičov z Jelšavy a 5 dobrovoľných hasičov z Gemerskej Vsi. Pred školením museli všetci používateľa ADP absolvovať preventívnu prehliadku u lekára, potvrdenie o absolvovaní je potrebné odovzdať pred zaškolením.
Školenie pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť bola zameraná na rozdelenie dýchacích prístrojov, popis základných častí, fyziológiu dýchania, prípravu prístroja na použitie, kontrolu, údržbu a správne uskladnenie dýchacích prístrojov. Táto časť je potrebná aj z dôvodu získania informácií pre zriadenú protiplynovú službu.

sobota, 25 február 2023 23:01

Farebné dni v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej

Napísal(a)
Farebné dni v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej

Z niektorých základných škôl sa nám z času na čas ozývajú príspevkami o novostiach, ktorými obohacujú svoj výchovno-vzdelávací proces. Zdá sa, akoby niektoré školy si viac dávali záležať na informovaní o tom, čo sa deje v pôsobisku školy a akými aktivitami podporujú rozvoj svojich žiakov. Nič nie je zbytočné. Najviac si to v regióne horného Gemera zrejme uvedomujú školy revúckeho okresu.
Nepodpichujme, ale uveďme radšej príspevok, tentoraz z Revúcej. Tu je:

"Prichádzajúcu jar vítame v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej farebným týždňom. Od 20. februára do 23. februára sa striedali farby. Začali sme modrým pondelkom. Utorok bol červený deň – plný energie a hravosti. Streda sa niesla v duchu jarnej zelenej farby. Vo štvrtok žltá farba rozžiarila školu aj triedy. Taký bol náš tohoročný Farebný týždeň 2023." 

Rozvoj nových technológií a digitálna éra prinášajú nové výzvy aj Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, získala koncom roka 2022 finančné prostriedky prostredníctvom projektu „Zázraky techniky v knižnici“, zameraného na rozvoj kreativity, základy robotiky a programovania pre deti a mládež.
„Naša knižnica sa zapojila do výzvy predsedu vlády Slovenskej republiky Podpora aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Cieľom realizácie projektu je hravou formou a netradičnými modelmi učenia sa získavať nové informácie z oblasti automatizácie, robotiky, 3D modelovania a nových technológií na názorných príkladoch. Projekt je rozdelený na dve časti – informačno-vzdelávacie aktivity a tvorivé workshopy,“ dodala Kyselová.

Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc. a jeho 93. výročie narodenia

Narodil sa dňa 5. marca 1930 v Rákošskej Bani (dnes okres Revúca), kde v tom čase jeho otec, narodený v Dobšinej, pôsobil ako učiteľ. Rodina sa neskôr presťahovala do Dobšinej. Po ukončení základného vzdelania, študentské roky prežil v Rožňave, kde navštevoval Gymnázium. Po maturitnej skúške, v rokoch 1948 – 1952 študoval banské inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde štúdium ukončil s vyznamenaním.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia, sa stal odborným asistentom, neskôr dlhoročným tajomníkom i vedúcim, na novozaloženej Katedre geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. S jeho menom je nerozlučne spätý rozvoj katedry a celej Baníckej fakulty. Ako mladý asistent s veľkým zanietením zhotovoval a inštaloval výstavné a študijné zbierky, rôzne modely, nástenné obrazy a iné. S veľkou húževnatosťou sa venoval štúdiu geológie, najmä štruktúrnej, ložiskovej a banskej. V roku 1959 sa stal docentom, v roku 1969 mimoriadnym profesorom a v roku 1978 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Náučno-vzdelávací seminár pre študentov k výstave Tí, ktorí (ne)prežili

,,Prečo oni?“
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove predstavilo výstavu pod názvom Tí, ktorí (ne)prežili. Výstava je zameraná na tematiku holokaustu v našich dejinách, obohatená o dobové poznatky rožňavskej židovskej komunity.
Jedným z našich sprievodných podujatí k autentickej výstave je zážitkový seminár určený pre študentov SŠ v rozsahu 45 – 90 min. Študentov čakajú tematické skupinové i individuálne aktivity, diskusie smerované k uchopeniu problematiky holokaustu, antisemitizmu... Okrem iného študenti môžu priamo nahliadnuť počas seminára do repliky deportačného vozňa, rovnako ako spoznať príbehy preživších žien a dievčat z východného Slovenska, ktoré boli prevezené do vyhladzovacieho tábora Osvienčim.

Honce ožili maskami, ľudovou hudbou a dobrotami, na tradičných Fašiangoch
FSk Genšenky v spolupráci s MO Matice slovenskej v Honciach pripravili dňa 11. 2. 2023 podujatie, ktoré prilákalo veľké množstvo návštevníkov nielen z radov domácich, ale aj zo širokého okolia, a tak sa opäť potvrdilo, že podujatia v Honciach sa tešia veľkej obľube.
V bohatom programe súťažili masky medzi deťmi, ale aj dospelými o vecné ceny a kto nenašiel dostatok inšpirácie na kostým, ten si aspoň pochutnal na tradičných šiškách, kapustnici, či teplom punči (aj šoférskom).
Spestrením dobrej nálady bol aj inscenovaný program „Popoluška“, v ktorom hrali hlavnú rolu členovia FSk Genšenky, a to samozrejme, ako vždy, so skvelou dávkou humoru.
Veľkým lákadlom bola aj bohatá tombola s hodnotnými výhrami.
Vyhodnotenie súťaže: Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2023
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote ako kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, je vyhlasovateľom výtvarnej súťaže Fašiangy na Gemeri a Malohonte. Súťaží sa v štyroch kategóriách:
 
I . kategória: 1. –  4. ročník ZŠ
II. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ 
III. kategória: žiaci základných umeleckých škôl
IV. kategória: žiaci špeciálnych základných škôl
Strana 3 z 573