utorok, 22 január 2013 14:40

SMZ, a.s. Jelšava v rámci zavedenia požiadaviek systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO získali certifikát pre „Výrobu a spracovanie magnezitu" Doporučený

Napísal(a) Ing. Peter Košinár
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava dlhodobo zodpovedne pristupuje k ochrane a starostlivosti o životné prostredie. Dôkazom toho sú hodnoty vypúšťaných znečisťujúcich látok, ktoré minimálne posledných cca 15 rokov s rezervou dodržujú povolené emisné limity.
Pre dosiahnutie takých výsledkov bolo nevyhnutné priebežne zabezpečovať realizáciu opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie (napr. opatrenia na úsporu energií, zníženie prašnosti

výrobných zariadení, stabilizáciu odkaliska a pod.) a investície do nových technológií a zariadení šetrnejších k životnému prostrediu.
Jedným z prostriedkov na ďalšie zlepšenie riadenia činností v oblasti životného prostredia je zavedenie požiadaviek systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy ISO 14001:2004, ktorý patrí medzi dôležité nástroje starostlivosti a ochrany životného prostredia. SEM pomáha organizácii analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou efektívnosťou a kontrolou.
SMZ, a.s. Jelšava už dlhšiu dobu pracovala na zavedení požiadaviek uvedenej normy s cieľom certifikácie SEM. Definitívne rozhodnutie o zavedení SEM prijalo vedenie a.s. v roku 2011 s cieľom ukončiť proces certifikáciou v roku 2012.
Dnes už môžeme konštatovať, že cieľ sa podarilo splniť. SMZ, a.s. Jelšava úspešne absolvovala certifikačný audit, ktorý realizovala renomovaná certifikačná spoločnosť LRQA Limited a 7. decembra 2012 jej bol touto organizáciou vydaný príslušný certifikát pre „Výrobu a spracovanie magnezitu".
Zavedenie a plnenie požiadaviek SEM a jeho certifikácia sú nadstavbou, ktorá potvrdzuje, že environmentálne aspekty a ich vplyvy sú v SMZ, a. s. Jelšava identifikované a riadené v súlade s právnymi požiadavkami, určenými požiadavkami orgánov štátnej správy príp. inými požiadavkami. Je stanovená environmentálna politika firmy, spracované krátkodobé a dlhodobé ciele v environmentálnej oblasti. Rozpracované programy na dosiahnutie týchto cieľov svedčia o tom, že SMZ a.s. Jelšava nepoľaví v starostlivosti o životné prostredie a je pripravená realizovať ďalšie potrebné investície v tejto oblasti.
Vydaný certifikát má platnosť tri roky, pričom každoročne bude certifikačná organizácia realizovať kontrolné audity, ktoré budú preverovať plnenie stanovených požiadaviek. Úspešný výsledok recertifikačného auditu v trojročných cykloch umožní získať tento certifikát vždy na ďalšie trojročné obdobie.
SMZ, a.s. Jelšava chce aj týmto krokom deklarovať svoj trvalý záujem o starostlivosť o životné prostredie, pričom ako hlavné priority si stanovuje šetrenie a zefektívnenie využívania prírodných zdrojov, elimináciu nepriaznivých vplyvov činností firmy a odstránenie háld dolomitických odpadov z minulých období. Zavedenie SEM prinesie v konečnom dôsledku osoh aj regiónu, v ktorom SMZ, a.s. Jelšava pôsobí. 
Ing. Peter Košinár
výrobný riaditeľ

{jcomments on}

Čítať 5963 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:47

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!