×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/kultura/odboj
JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/zdravie/dss
JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/obsah/roznava/sdz
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kultura/odboj
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/zdravie/dss
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/obsah/roznava/sdz
streda, 22 december 2010 22:04

Štyria odbojári prevzali v Rožňave z rúk predsedu ÚR SZPB najvyššie zväzové vyznamenanie Doporučený

Napísal(a) PaedDr. MIlan Sajenko
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Predseda ÚR SZPB Ing. P. Sečkár, PhD odovzdal na plenárnom zasadnutí ObV SZPB v Rožňave najvyššie zväzové vyznamenanie aj PaedDr. Milanovi Sajenkovi. Dňa 7. decembra 2010 Predsedníctvo Oblastného výboru SZPB v Rožňave podľa plánu práce zvolalo (pre okresy Rožňava a Revúca) tohtoročné plenárne zasadanie. Rokovanie otvoril predseda OblV SZPB Ing. Norbert Lacko. Zúčastnil sa na ňom vzácny hosť, predseda ÚR SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD a ďalší členovia predsedníctva a pléna. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch zasadačky Obvodného úradu v Rožňave, na Špitálskej ulici s nasledovným programom:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Správa o činnosti

predsedníctva oblastného výboru SZPB
4. Výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami obl. výboru do 30. 12. 2010 a rozpočet na budúci rok
5. Odovzdanie zväzových vyznamenaní
6. Rôzne
7. Správa návrhovej komisie
8. Záver 

Správu o činnosti organizácie predniesol jej predseda pán Lacko. Okrem iného sa sústredil na zabezpečenie plnenia uznesení z uskutočnených porád. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s novoustanoveným predsedom OÚ v Rožňave Ing. Mezeim, ktorý Oblastnému výboru vyšiel v ústrety bezplatným nájmom poskytovaných kancelárskych priestorov v budove.
V správe spomenul činnosť predsedníctva a jednotlivých organizácií v súvislosti s uskutočnenými spomienkovými oslavami, ako aj výmenu členských preukazov za nové. Poďakoval sa za doterajšie úsilie predsedníctvu, základným organizáciám a funkcionárom na území dvoch samosprávnych okresov, Rožňavy a Revúcej. Spomenul uskutočnené spomienkové slávnosti v okresnom meste, aktivity odbojárov v Revúcej, ako aj Gemerské folklórne slávnosti v bývalej povstaleckej obci Rejdová. Pozornosť venoval aj ďalším aktivitám ZO SZPB v Revúcej, ale aj v ďalších organizáciách (Gemerská Poloma, Dobšiná, Henckovce, Betliar, Muráň, Slavošovce, Jelšava). Vyzdvihol úspešný priebeh uskutočnených členských schôdzí, zdôraznil, že aj do budúcna bude potrebné venovať pozornosť členskej základni, jej omladzovaniu, ďalej sa venovať pozostalým po odbojároch.
Organizácia bude naďalej pokračovať vo svojich aktivitách, v programovaní myšlienok, ktoré stáli pri zrode odboja, ktoré po víťazstve nad fašizmom v mierových podmienkach bude potrebné rozširovať v spoločnosti, s dôrazom na mladú generáciu  a spoluprácu so školami.
Pozornosť na rokovaní bola venovaná predloženému plánu práce oblastnej organizácie SZPB na rok 2011. Plán obsahoval hlavné úlohy, základné opatrenia na splnenie hlavných úloh, plán rokovaní Oblastného výboru, ako aj plán rokovaní predsedníctva oblastného výboru.
Z prijatých úloh si pozornosť o. i. zasluhujú tie, ktoré sa dotýkajú zaktivizovania činnosti základných organizácií, uplatňovanie práv a nárokov členov zväzu u príslušných štátnych orgánov a inštitúcií s dôrazom na oblasť zdravotnú a sociálnu. Do pozornosti spoločnosti bude potrebné zvýrazniť históriu boja proti fašizmu, prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, vo všeobecnej výchovno-vzdelávacej sústave a vo vlasteneckej výchove.
Klásť dôraz na oživenie činnosti základných organizácií omladzovaním. Spolupracovať s ozbrojenými silami, štátnou správou a samosprávami. Dôsledne uskutočňovať hlavné úlohy historicko-dokumentačnej komisie, všestranne propagovať humánny odkaz SNP, získavať nových členov najmä z radov mladých, ale aj z rodinných príslušníkov pozostalých po príslušníkoch odboja. Dôležitou úlohou je zabezpečiť dôstojné spomienkové dni k 67. výročiu SNP v spolupráci so štátnou správou a samosprávou v obciach a mestách okresov Rožňava a Revúca.
V rámci zasadnutia pléna SZPB v Rožňave na návrh Predsedníctva Oblv SZPB boli udelené pri príležitosti životných jubileí, ale aj za dlhoročnú činnosť aktívnym členom, za účasť v domácom a zahraničnom odboji, za presadzovanie pokrokových demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.
Najvyššie zväzové vyznamenania udelené Ústrednou radou SZPB z rúk predsedu Ing. P. Sečkára, PhD a predsedu Oblastného výboru v Rožňave prevzali: Pavol Hruška, Vladimír Junger, František Novotný a PaedDr. Milan Sajenko.
Záverom plenárneho zasadnutia vystúpil predseda ÚR SZPB Ing. P. Sečkár, PhD, predseda OblV Ing. N. Lacko a ďalší prítomní. Za ocenených poďakoval 80-ročný jubilant pán Pavol Hruška zo základnej organizácie SZPB Revúca. V poďakovaní zvýraznil doterajšiu činnosť SZPB, jeho prítomnosť a budúcnosť, potrebu pokračovať v odkaze, ktorý bol spečatený krvou tých, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu v protifašistickej koalícii.
Rokovanie ukončil predseda Obl. SZPB Ing. N. Lacko s poďakovaním všetkým prítomným, ako aj odstupujúcemu tajomníkovi (zo zdravotných dôvodov), pánovi Vl. Jungerovi a novozvolenej tajomníčke pani Lackovej.
Záverom si všetci prítomní zaželali veľa ďalších úspechov v nastávajúcom roku 2011, veľa zdravia, šťastia a tvorivých aktivít v tejto záslužnej práci.
PaedDr. Milan Sajenko,
predseda HDK OBLV SZPB

{gallery}kultura/odboj{/gallery}
{jcomments on}

Čítať 3557 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:51

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!