pondelok, 16 október 2023 11:44

Dve výročia Cirkevného zboru ECAV v Rožňavskom Bystrom umocnili jubilujúci konfirmandi Doporučený

Napísal(a) M. Lajšáková
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V nedeľu 8. októbra 2023 sa konala v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rožňavskom Bystrom milá slávnosť. Niesla sa v znamení dvoch výročí: 179. výročia posvätenia nášho kostola a 60. výročia konfirmácie. O tejto slávnosti nám vo svojom príspevku napísala zborová dozorkyňa Marta Lajčáková: "Cítili sme veľkú radosť z hojnej účasti veriacich, že môžeme ďakovať za to, že sa nám zachovala pamiatka našich prarodičov a rodičov – náš Boží chrám.

Naša radosť bola ešte viac umocnená, pretože slávnosti sa zúčastnili jubilujúci konfirmandi, aby si po 60 rokoch pripomenuli chvíle, kedy boli konfirmovaní vtedajším pánom farárom Belom Mihalidesom v bystränskom chráme Božom 19. mája 1963 a v Rakovnickom chráme Božom 26. mája 1963 a pripomenuli si tak sľub vernosti Trojjedinému Pánu Bohu.

Konfirmandom sa prihovorila zborová dozorkyňa a peknou bohoslužobnou časťou poslúžil domáci brat námestný farár Mgr. Peter Hlavatý. 

rb konfirmandi pred60rokmi a 1697341574594 EnhancedSúčasťou služieb Božích  bola aj spoveď s prislúžením sviatosti Večere Pánovej.

Pred 60 rokmi bolo konfirmovaných 21 mladých ľudí. Z Rožňavského Bystrého ich bolo 12: Zuzana Macková, rod. Dorkinová, Marta Urbanová, rod. Molnárová, Zuzana Franková, rod. Naďová, Margita Kartalová, rod. Uhrinová, Mária Dorkinová, rod. Vesterová, Ján Gajdoš, Ľudovít Gajdoš, Jaroslav Gallo, Tibor Molnár, Milan Stremeň, Ján Tomko a Jaroslav Urban.

Z matkocirkevného zboru z Rakovnice ich bolo 9: Zuzana Majerčáková, rod. Čapová, Mária Koltášová, rod. Hlaváčová, Milan Fábian, Ondrej Fábian, Ladislav Gibas, Ladislav Chlebuš, Ján Kožár a Milan Pástor.

5277348980525390 aPrítomní jubilujúci konfirmandi boli: Mgr. Marta Urbanová rod. Molnárová, Margita Kartalová rod. Uhrinová, Ing. Ján Gajdoš, Ing. Jaroslav Gallo, MUDr. Tibor Molnár. Žiaľ, z nich desiati už nie sú medzi nami. Na nich sme si spomenuli a uctili si ich pamiatku minútou ticha. No a ostatní sa zo zdravotných alebo osobných dôvodov nemohli slávnosti zúčastniť. Prajeme aj im od Pána Boha pomoci a povzbudenia do ďalšieho života. 

Ďakujúc za tých, ktorí prijali pozvanie, sa za zbor pomodlila zástupkyňa zborovej dozorkyne Mgr. Patrícia Šoltésová. V mene konfirmandov sa pomodlila Mgr. Marta Urbanová a nakoniec sa cirkevnému zboru v mene konfirmandov prihovoril a poďakoval Ing. Ján Gajdoš.

Jubilanti po spovedi a prijatí sviatosti Večere Pánovej dostali z rúk brata farára Mgr. Petra Hlavatého Rozpomienky na dnešnú slávnosť s biblickým veršom, ktorý mali na Rozpomienkach r. 1963. Fotografie im budú pripomínať slávnostnú chvíľu."

Napísala: Marta Lajčáková, zborová dozorkyňa CZ ECAV Rožňavské Bystré  

Foto: Marta Lajčáková, Ing. Miroslav Urban a Marta Gajdošová

 

 

Čítať 576 krát Naposledy zmenené streda, 18 október 2023 14:54

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!