streda, 12 október 2016 22:12

Hlavný oltár z evanjelického kostola v Rožňavskom Bystrom odviezli na jeho rekonštruovanie

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Medzi významné kultúrno-historické pamiatky v hornogemerskej obci Rožňavské Bystré patrí okrem evanjelického kostola a. v. patrí aj oltár, ktorý sa nachádza v spomínanom kostole. Keď miestni cirkevníci v roku 1952 počas vykonávania funkcie vtedajšieho predsedu MNV Juraja Doboša sa pustili do budovania cesty do kostola,

ktorá stále neprechádzala cez súkromný dvor, sa pomaly zabudlo. Vtedy bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia na to, aby majitelia susediacich pozemkov vyšli v ústrety spomínaného zámeru obce i cirkvi. Už vtedy sa natískali otázky ako odstrániť niektoré nedostatky spojené s odvodnením kostola, potrebné na skultúrnenie prostredia kostola k zachovaniu jeho dôležitých súčastí. Aj keď sa všeličo odvtedy pre kostol i faru vykonalo, stále je čo potrebné upraviť, či zrekonštruovať, aby tento chrám bol nielen dôstojnou pamiatkou, ale aj slúžil pre obyvateľov obce aj pre ďalšie generácie. Veď už to, že v ňom slúžil bohoslužby národovec a najväčší slovenský rozprávkár Pavol Emanuel Dobšinský, vzbudzuje v nás pocit hrdosti, ale i zodpovednosti za jeho súčasný stav. Po získaní financií potrebných na obnovu tejto pamiatky sa členovia cirkevného zboru pustili do náročných prác okolo kostola. O jednej z nich sme nedávno hovorili v samostatnom príspevku Marty Lajčákovej, presbyterky zboru. Medzi ďalšie akcie, ku ktorým sa podujali, je aj zrekonštruovať hlavný oltár kostola, na ktorého údržbe od jeho slávnostného uloženia prešlo vyše 70 rokov, keď predtým slúžil dlhé desaťročia v ďalšej gemerskej obci Kameňany. Neskorobarokový oltár z polovice 18. stor. bol prenesený z evanjelického kostola v Kameňanoch v roku 1944. Pripomeňme si, že uprostred oltára je obraz poslednej večere, po stranách plastiky a točité stľpiky, ktoré nesú nadstavec s reliéfom najsvätejšej Trojice. Keďže už pri prenášaní oltára bol tento staršieho dáta a zub času pracoval neprestajne aj na ňom, rozhodli v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. v Rožňavskom Bystrom, že dajú tento oltár zreštaurovať. V júni t. r. podpísali zmluvu s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a jeho Oblastným reštaurátorským ateliérom  a začalo sa s demontážou oltára. Oltár bol demontovaný dňa 13.7.2016 a hneď bol aj odvezený do Bratislavy na potrebné reštaurovanie. Zábery, ktoré prikladáme k informácii, nám približujú práce uskutočnené na demontáži oltára. Kým sa oltár po reštaurácii nevráti na pôvodné miesto, dovtedy bude v kostole slúžiť počas bohoslužieb náhradný oltár.

MG od

 

Čítať 4911 krát Naposledy zmenené štvrtok, 13 október 2016 13:44

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!