Priateľské stretnutie seniorov Revúckej Lehoty venované Mesiacu úcty k starším

Slniečko akoby vedelo, že v stredu popoludní, 18.októbra  2023 majú seniori ZO JDS v Revúckej Lehote priateľské stretnutie vo veľkej sále KD. Po predchádzajúcich pochmúrnych dňoch vyšlo spoza mrakov, a tak spríjemnilo celkovú atmosféru tohto dňa.

V úvode si spomenuli na tých, ktorí naše rady v posledných mesiacoch opustili. Slávnostný príhovor mala Margita Mladšia, predsedníčka základnej organizácie JDS. K prítomným sa prihovorila aj pani Lucia Benediktyová, starostka obce, ktorá okrem pozdravenia informovala aj o tom, čo sa v obci v poslednom období urobilo a čo sa plánuje v najbližšom čase urobiť. Nechýbalo ani pozdravenie jubilantov, ktoré je v organizácii peknou tradíciou, a potom si spoločne zaspievali piesne podľa ich želania. Veľmi milé bolo pozdravenie detí a žiakov, ktorí svojím vystúpením prispeli k slávnostnej atmosfére tohto popoludnia, za čo im ďakujeme. 

Dvanásta beseda so siedmimi gemerskými umelcami a remeselníkmi

V priestoroch kultúrneho domu Betliar sa 6.10.2023 uskutočnila dvanásta beseda s gemerskými umelcami a remeselníkmi v rámci Dní obce Betliar, organizovaná Občianskym združením Gemerskí umelci. Toto podujatie sa konalo s projektovou podporou MsÚ Rožňava. 

Hlavná organizátorka podujatia Iveta Čapóová predsedníčka OZ GU na besedu pozvala sedem regionálnych remeselníkov, aby verejnosti odprezentovali svoju jedinečnú a originálnu tvorbu. Podujatie svojimi hudobno-speváckymi vstupmi sprevádzala FSk Genšenky z Honiec, ktorá v závere pridala humorne ladené zvykoslovné pásmo, ktoré rozosmialo všetkých prítomných. 

Plátenné vrece s potlačeným nápisom UNRRA - Predmet mesiaca november 2023

V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystaví Gemersko-malohontské múzeum nezvyčajný zbierkový predmet pochádzajúci z polovice 20. storočia, z obdobia plného konfliktov a osudových historických udalostí. Je to plátenné vrece s potlačeným nápisom UNRRA CZECHOSLOVAKIA, a viaže sa  k udalostiam po ukončení 2. svetovej vojny. Tento mimoriadny predmet si budete môcť pozrieť v priestoroch stálej expozície múzea od 1. novembra do 31. novembra 2023.   

Prezentovaný zbierkový predmet, ktorý je svedkom významných historických udalostí pochádza zo 40. rokov 20. storočia, približne z obdobia medzi rokmi 1945-1947. Je to biele plátenné vrece so žltými a modrými pásikmi na boku, a na prednej strane s potlačeným nápisom NET WEIGHT 150 LBS, 62-271-1, UNRRA CZECHOSLOVAKIA. WINTER WHEAT SEED (semená zimnej pšenice). 

Bowling prilákal na okresnú súťaž aj revúckolehotských seniorov

Seniori obce Revúcka Lehota opäť reprezentovali svoju obec. Napísala nám o tejto peknej skutočnosti pani I. Pavláková a s textom poslala i fotografie pani Nemogovej. V informácii sa uvádza, že v Revúcej sa 27. októbra 2023 uskutočnila okresná súťaž v bowlingu. Do súťaže sa prihlásilo 12 dvojčlenných družstiev mužov a 12 dvojčlenných družstiev  žien. Zakladnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúcka Lehota reprezentovali 3 dvojčlenné družstvá: 1. družstvo nastúpilo v zložení Oliver Žiak, Ing. Dušan Stanko, 2. družstvo tvorili: Mgr. Elena Belicová, Ing. Iveta Pavláková a 3. družstvo hralo v tejto zostave: Anna Nemogová, Alena Stanková.

Súťaž pre revúckolehotských seniorov skončila úspešne, keď tretie miesto v okresnej súťaži získala ich dvojica – Mg. Elena Belicová a Ing. Iveta Pavláková.

Ďakujeme za reprezentáciu.

pondelok, 30 október 2023 14:52

Gotika Gemera putuje do metropoly východu

Napísal(a)
Gotika Gemera putuje do metropoly východu

Výstava z fotografického workshopu z Gemera mieri do košického obchodného centra Optima. V máji roku 2023 sa Gemer stal centrom stretnutia fotografov a kreatívnych umelcov. V štyroch lokalitách na Gotickej ceste sa uskutočnil fotografický workshop, vedený renomovaným lektorom, profesorom Ľubom Stachom. S nadšením a zápalom sa do zachytávania gotickej architektúry i historických pamiatok v kostoloch Plešivca, Štítnika, Ochtinej a Koceľoviec pustili účastníci: Kristína Kerekešová, Štefan Majerčák, Peter Palgut a Eva Tóbisz. Toto pútavé podujatie sa stalo súčasťou rozsiahleho projektu Rok nástennej maľby, ktorý nadväzuje na označenie Európskeho kultúrneho dedičstva získaného vďaka freskám v Gemeri a Malohonte.

Výsledkom tejto aktivity je unikátna výstava fotografií s názvom „Tichí svedkovia gotiky na Gemeri“. Každá z fotografií zrkadlí osobitný prístup autora a jeho cit pre gotické umenie. Výstava nás pozýva na dobrodružnú cestu do minulosti, aby sme mohli obdivovať a cítiť pôsobivosť gotického obdobia, ktoré rezonuje aj v súčasnosti.

Strana 7 z 1654