Najkrašia tisícikorunáčka storočia.z roku 1934 z dielne Maxa Švabinského a rytca Karla Wolfa. Jej výtvarná stránka bola vyznamenaná už v roku 1937 na medzinárodnej výstave v Paríži.

PLATIDLÁ V 20. STOROČÍ

Základným platidlom v 20. storočí bola koruna. Ako platidlo koruna začala platiť v roku 1892. Delila sa na koruny a haliere. Jej predchodcom boli strieborné zlatky a medené grajciare. Počas prvej korunovej menovej reformy dávali za jednu zlatku dve koruny.
Prvé haliere platili v nomináloch 1, 2, 10 a 20. Vyrábali ich z niklu a medi, no po vypuknutí 2. svetovej vojny aj zo železa, pretože nikel a meď potreboval vojenský priemyselný komplex.
Príchod korunovej meny zmenil aj ceny. Po novom zarobil c. k. úradník mesačne okolo deväťdesiat korún, robotník okolo šesťdesiat. Liter mlieka stál 30 halierov, vajce 5 halierov, chlieb 26 halierov, topánky 13 korún.

Kde sa v oblasti Gemera vyrábalo železo (2 – koniec)

Nadchádzajúce obrázky znázorňujú orientačne lokality železiarskych prevádzok vo východnej a západnej časti Gemera v zmysle Bartholomeidesovho súpisu z rokov 1804 – 1805 (zdroj: Hapák 1962, Frák 1973). Obrázkový dokumentačný materiál železiarskych zariadení je relatívne chudobný. Zo starších období sa uchovali kresby, či plány na ich výstavbu alebo rekonštrukciu. Vynález fotografie v roku 1839 a postupné jej využívanie znamenal, že podstatná časť zobrazení pochádza z 19. storočia a neskôr. Prednostným záujmom však boli známe väčšie prevádzky, a tak je oprávnený predpoklad, že obrázky viacerých bývalých výrobní nie sú, resp. ani nikdy neexistovali.

 Z majstrovského futbalu 6. ligy medzi Baníkom Rožňavské Bystré a FK Lipovníkom 2:0.

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10/2021 nám o. i. prezradila, čo všetko musia uviesť kluby 6. ligy do zápisu o stretnutí. Keďže sa sústavne objavujú kluby, ktoré tieto požiadavky neplnia a zbytočne platia 20,- eurové pokuty, pripomíname im, že je nevyhnuté domácemu mužstvu uviesť: meno vedúceho mužstva, meno hlavného usporiadateľa, meno videotechnika a meno lekára. Hosťom stačí uviesť do zápisu meno ich vedúceho mužstva. Uverejňujeme i futbalové kluby, ktoré platia pokuty 10,- € + 10,- €: OFK Vyšná Slaná, Sokol Pača, ŠK Polom Gemerská Poloma, FK Hrhov, TJ Baník Rožňavské Bystré. Po vzájomnej dohode klubov ŠTK schválila odohrať zápas 9. kola 6. ligy dospelých Gemerská Hôrka – Betliar dňa 21.11.2021 o 14.00 hod. DK zastavila činnosť za ČK na 4 týždne nepodmienečne hráčovi Marošovi Gallovi (Betliar) + 10,- €.

CENY MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA UDELILI TROM JEJ OBYVATEĽOM

V rámci osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rimavská Sobota primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko udelil 3.9.2021 Ceny mesta Rimavská Sobota nasledovným občanom:

plk. v. v. Ladislavovi SLÁDEKOVI, rodákovi zo Senca pri jeho jubileu 93 rokov, ktorý už ako mladý šestnásť a polročný chlapec ušiel z vtedajšieho bydliska rodičov v Nových Zámkoch do Rumunska, kde sa prihlásil do radov Červenej armády v rámci 2. Ukrajinského frontu. Bojovú cestu ukončil po oslobodení Nových Zámkov pred skončením 2. svetovej vojny v Európe. Po skončení vojny nastúpil do mestskej milície v Nových Zámkoch a po nástupe na základnú vojenskú službu sa nechal presvedčiť a zasvätil svoj život Československej ľudovej armáde. Za svoje bojové zásluhy je držiteľom niekoľkých desiatok vyznamenaní Rumunska, Maďarska, Československa, Slovenska, ZSSR, Ruskej federácie. Mesto Ábonya v Maďarsku mu dokonca udelilo čestné občianstvo.

Rodná obec bola pre Jána Bradáča srdcovou záležitosťou (15)

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotné zabezpečenie bolo riešené cez nemocnicu v Rožňave, ktorá bola postavená v roku 1887. Občania uprednostňovali ľudové liečiteľstvo pomocou byliniek, studených obkladov, pijavíc a pod. Do nemocnice sa dostali len ťažko chorí alebo po úrazoch. 

Presun do nemocnice bol buď pešo alebo na vozoch. Hygiena bola slabá, čo vyplývalo i z možností občanov, ako i kultúrou bývania, ale i používaním vody z potoka, a preto sa vyskytovali rôzne infekcie a nemoci. Začiatkom júna 1931 sa rozšíril na Nižnom konci týfus. Zatvorené boli 2 studne. Týfus sa rozšíril aj medzi žiakov a niektorí museli byť hospitalizovaní v nemocnici.

Strana 7 z 1503