„Najkrajšie kŕmidlo“ je názov súťaže a výstavy, ktorá predstaví štyridsať žiackych autorov

V priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 15. novembra 2018 o 13.00 hod. sa uskutoční vernisáž deviateho ročníka výstavy „Najkrajšie kŕmidlo“. Výstava predstaví kŕmidlá, ktoré vyrobili žiaci druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Výstava potrvá do 15. decembra 2018. „Najkrajšie kŕmidlo“ je názov súťaže a výstavy, ktoré Gemersko-malohontské múzeum pravidelne usporadúva od roku 2006. Cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu, zvlášť vtáky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov je vyrobiť funkčné kŕmidlo, vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov,

Zimný festival Rok na Gemeri už po dvadsiaty štvrtýkrát lákadlom pre milovníkov folklóru a ľudových tradícií

Zimný festival Rok na Gemeri už po dvadsiaty štvrtýkrát láka milovníkov folklóru a ľudových tradícií svojou pestrou programovou ponukou. Podujatie pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku organizuje Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Rožňava.

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO NIELEN PRE DETI
Od pondelka (19.11.) až do piatka (23.11) budú mať možnosť školáci pracovať v dielňach Domu tradičnej kultúry Gemera

Bottovo oslávilo 92 rokov založenia obce vďaka stému výročiu vzniku Československa

Vďaka miestnemu spolku Matice slovenskej, Slovenskému Červenému krížu, Obecnému zastupiteľstvu si dňa 26.10.2018 v Kultúrnom dome obce Bottovo na slávnostnom zhromaždení pripomenuli 100. výročie založenia Československa a 92. výročie založenia obce Bottovo. Slávnostné zhromaždenie otvorila predsedkyňa MOMS pani Ludmila Šimková, ktorá privítala hostí z OV MS v Rimavskej Sobote pána MUDr. Petra Draginského a pani Ingrid Šulkovú, riaditeľku Gemersko-Malohontského strediska Mgr. Darinu Kišákovú, pani starostku obce Ing. Andreu Balakovú. Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva v Bottove aj členov DS Daxner z Tisovca, predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov arm. gen. Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku JUDr. Jozefa Pupalu a všetkých zúčastnených občanov.

Na stolnotenisovom turnaji v Revúcej spoznali víťazov zo ZŠ I. B. Zocha

V Centre voľného času Revúca sa uskutočnilo 25.10.2018 obvodné kolo žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise pre školský rok 2018/2019. Tohto turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 2 družstvá dievčat so svojimi vedúcimi s celkovým počtom 23 účastníkov zo ZŠ S. Tomášika Lubeník, ZŠ Sirk, ZŠ J. A. Komenského 1 Revúca, ZŠ Hviezdoslavova a ZŠ Ivana Branislava Zocha Revúca. Organizátori – CVČ Revúca pripravili toto podujatie na vysokej úrovni. Bolo zabezpečené občerstvenie pre športovcov, ako aj pre vedúcich družstiev a taktiež príjemná atmosféra dodala turnaju jedinečnosť. Zápasy sa odohrali na 2 víťazné sety a 4 víťazné zápasy, podľa pravidiel stolného tenisu.

Významné medzníky Slovenska v 20. storočí s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc. v rožňavskej knižnici

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila pre stredoškolskú mládež a širokú verejnosť v rámci projektu Tajomstvá v literatúre II. podujatie s významnou osobnosťou dejín Slovenskej republiky – s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., slovenským historikom, spisovateľom. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.
Dušan Kováč, popredný slovenský historik, vyštudoval históriu. Pracoval ako stredoškolský učiteľ a od roku 1968 nepretržite pôsobí v Slovenskej akadémii vied. Venuje sa slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a 20. storočia.

Strana 5 z 1227