štvrtok, 25 október 2018 18:26

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 14/2018-2019

Napísal(a)
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 14/2018-2019

ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.

10. ročník celoštátnej súťaže SLOVENSKÁ KRONIKA 2018 s mimoriadnou cenou pre publikáciu Dušana Dubovského Album Revúcej

Dňa 19. októbra 2018 sme sa na pozvanie Národného osvetového centra, Slovenskej národnej knižnice, Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenského národného múzea zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 10. ročníka súťaže Slovenská kronika 2018. Slovenská kronika  je celoštátna súťaž kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Jej cieľom je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Milión detí na svete sa modlí ruženec - aj u Zocháčov

Na celom svete sa 18. októbra 2018 o 9.00 hod. uskutočnila akcia, ktorá spojila deti rôzneho veku v modlitbe ruženca. Aj u Zocháčov sa žiaci náboženskej výchovy 2. a 3. ročníka práve v tento deň a v túto hodinu už po druhýkrát pripojili k modlitbovej iniciatíve. Ostatní žiaci využili hodiny náboženstva počas celého týždňa, aby tiež mohli byť aspoň dušou spojení s ostatnými deťmi z rôznych krajín sveta. Akcia "Milión detí sa modlí ruženec" vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Je organizovaná pápežskou nadáciou ACN a jej cieľom je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami - predovšetkým modlitbou - bojovali za pokoj ľudského srdca a jednotu vo svete. Na svete je viac ako 40 krajín sužovaných ozbrojeným konfliktom.

Slovenské mitrovanie 2018 vo Veľkých Teriakovciach.

Na Salaši pod Maginhradom aj tohto roku sa uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré organizátori pomenovali Slovenské mitrovanie. Tento starý zvyk, viažúci sa k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra si v obci Veľké Teriakovce pripomenenuli v sobotu 20. októbra 2018 už po siedmykrát. Jeho účastníci si pochvaľovali program, ktorý prebiehal po celý deň. Rušno bolo na každom kroku. Na pódiu sa predvádzali folkloristi, ktorí s nadšením vyhrávali, spievali a krepčali jedna radosť. Podchvíľou sa ku každému hosťovi, či domácemu dostala vôňa baranieho guľáša, ktorý bol vhodnou témou pre súťažiace kolektívy z okolia. Ej, veru bolo na čo pozerať, počúvať i ochutnať. Tak, ako každý rok doteraz. Čo oči videli, to srdce žiadalo. Veru, nechýbalo ani pečené mäso, ani pre tento kraj tradičné mliečne výrobky.

Situácia okolo nemocnice s poliklinikou v Revúcej stále rezonuje medzi občanmi

Situácia okolo nemocnice s poliklinikou v Revúcej stále rezonuje medzi našimi občanmi. Odchody lekárov, nedostatočná vybavenosť nemocnice, zadĺženosť... To sú len niektoré témy, o ktorých sme sa rozprávali s riaditeľkou NsP, n.o. v Revúcej, Ing. Darinou Hoghovou. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že zdravotná starostlivosť by mala byť poskytnutá každému z nás do tridsiatich minút. V našom regióne je tento limit problematický, pretože najbližšia nemocnica je vzdialená približne 50 minút cesty autom. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo stanoviť jednoznačné vyhlásenie, že táto nemocnica musí byť zachovaná.

Strana 10 z 1227