nedeľa, 28 február 2021 16:09

Zo starších dejín školstva v Dobšinej (6) Doporučený

Napísal(a) M. Rozložník, O. Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V.

Rozvrh hodín

Dobšinská obecná škola, za podpory školského priemyselného výboru, umožnila nám používať dobre zariadenú kresliareň baníckej školy v novej školskej budove, ktorá bola na vyučovanie vo večerných hodinách vybavená vhodnými svietidlami. Okrem toho, s láskavým súhlasom tejto školy, sme pre prvú triedu kresličskej školy využívali učebňu IV. dievčenskej triedy. Z hľadiska šetrenia výdavkov, večerné teoretické vyučovanie sa vykonávalo v tej istej učebni, podľa nasledujúceho rozvrhu hodín:

P.č. Trieda Deň

Hodina

(večer)

Učebňa Predmet Triedny učiteľ
1. II. trieda pondelok 7 - 9   čítanie a sloh Ulrich J.
2. Prípravná trieda utorok 7 - 9   čítanie a počty Pomikala M.
3. I. trieda streda 7 - 9 rysovňa počty a geometria Kubiczek K.
4. II. trieda štvrtok 7 - 9 baníckej počty a geometria Nemes Géza
5. Prípravná trieda piatok 7 - 9 školy maďarčina písanie Wiesinger K
6. I. trieda sobota 7 - 9   písanie a čítanie a sloh Spangl M
7. II. skupina rysovania  nedeľa 1 - 4 poobede IV. dievčenská geometria rysov. rukou Mayr Péter
8. I. skup. rysovania nedeľa 1 - 4 poobede trieda základy rysovania Kasch A.

 

VI.

Z o z n a m   u č ň o v,   z n á m k o v a n i e   a   z a m e š k a n é   h o d i n y

a) prípravná triedaMeno  učňa


Remeslo


Meno majstra


Známka z chovania

Priemerné hodnotenie

Zameškané hodiny1 Adamy András

  Bajúsz Gyula

  Brezák Endre

  Bachnák Bertalan

5  Budinszky József

  Budinszky Albert

  Brdjár Pál

  Crhan Antal

  Chisnyan János

10 Chalupka Lajos

  Elexa András

  Fux Mihály

  Garan-Hutnik Ján

  Galló József *

15 Gömöry Mátyás

  Globnovszky István

  Gullovics György**

  Heuer Mihály

  Hiros Antal

20 Klajni János

  Kasper György

  Kovács Samu

  Kovács András

  Krajcsi János

25 Kuzma János

  Lucsivjanszky Ján

  Lojda Venczel     

  Matyásko Mihály

  Markovics József

30 Majoros János***

  Malucski András

  Mlinár Simon

  Mlinarcsik Márton

  Novotny József

35 Novotny Jakab

  Opremcsák János

  Prock József

  Rogosz János

  Schefcsik János

40 Szeklér János*

  Szalay József

  Sándor György

  Sztrpka András

  Szántay János**

45 Sztanko István***

  Urbanecz Mátyás

25 Kuzma János

Lucsivjanszky Ján

Lojda Venczel

Matyásko Mihály

Markovics József

30 Majoros János***

Malucski András

Mlinár Simon

Mlinarcsik Márton

Novotny József

35 Novotny Jakab

Opremcsák János

Prock József

Rogosz János

Schefcsik János

40 Szeklér János*

Szalay József

Sándor György

Sztrpka András

Szántay János**

45 Sztanko István***

Urbanecz Mátyás

kováč

kováč

kováč

čižmár

mlynár

čižmár

čižmár

debnár

čižmár

čižmár

kolár

krajčír

krajčír

čižmár

kolár

kolár

mlynár

obuvník

mlynár

čižmár

čižmár

krajčír

krajčír

kováč

mäsiar

čižmár

mlynár

čižmár

zámočník

čižmár

obuvník

debnár

kolár

zámočník

obuvník

mlynár

krajčír

kolár

čižmár

kolár

čižmár

krajčír

obuvník

stolár

kováč

stolár

mäsiar

čižmár

mlynár

čižmár

zámočník

čižmár

obuvník

debnár

kolár

zámočník

obuvník

mlynár

krajčír

kolár

čižmár

kolár

čižmár

krajčír

obuvník

stolár

kováč

stolár

Adriany George

Adriany George

Stoika Jozef

Gomory Andros

Lán Kárový

Kosáčik Samu

Lelkom Jozef

Lehocký Samu

Gál Lenárt

Kosáčik Samu

Stoika Jánoš

Waleštiny L.

Rútený Jozef

Bobot Kárový

Stoika Jánoš

Stoika Jánoš

Hurá Mihali

Stoika Samu

Krásnu Jakub

Lelkom Jozef

Psisko Jánoš

Gál Martin

Chovan Andros

Stoika Jozef

Gomory Andros

Fischer Jánoš

Krásnu Jakub

Gomory Andros

Baláž Jakub

Schmidt Jánoš

Zory Mihali

Mikuliek Mihali

Stoika Jánoš

Klein Miska

Stoika George

Krásnu Jakub

Gál Martin

Je Mihali

Bobot Kárový

Stoika Jánoš

Fischer Jánoš

Kozelník Andros

Wagner Mihali

Daniels Gustáv

Adriany  George

Kosáčik Mátaš

Gomory Andros

Fischer Jánoš

Krásnu Jakub

Gomory Andros

Baláž Jakub

Schmidt Jánoš

Zory Mihali

Mikuliek Mihali

Stoika Jánoš

Klein Miska

Stoika George

Krásnu Jakub

Gál Martin

Je Mihali

Bobot Kárový

Stoika Jánoš

Fischer Jánoš

Kozelník Andros

Wagner Mihali

Daniels Gustáv

Adriany George

Kosáčik Mátaš

dobrý

dobrý

chválite.

dobrý

chválite.

bezúhonne.

dobrý

dobrý

chválite.

chválite.

dobrý

dobrý

chválite.

-

chválite.

chválite.

-

dobrý

dobrý

dobrý

chválite.

dobrý

dobrý

bezúhonne.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

-

chválite.

bezúhonne.

bezúhonne.

dobrý

chválite.

dobrý

dobrý

chválite.

chválite.

-

dobrý

bezúhonne.

bezúhonne.

-

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

-

chválite.

bezúhonne.

bezúhonne.

dobrý

chválite.

dobrý

dobrý

chválite.

chválite.

-

dobrý

bezúhonne.

bezúhonne.

-

chválite.

chválite.

dostáť.

dobrý

dobrý

dostáť.

dostáť.

nedostáť.

dostáť.

nedostáť.

výborný

výborný

nedostáť.

dostáť.

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

dostáť.

dobrý

výborný

dostáť.

dostáť.

výborný

dobrý

výborný

dostáť.

výborný

-

výborný

dostáť.

dobrý

dostáť.

dobrý

dobrý

dostáť.

výborný

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

nedostáť.

-

výborný

dobrý

výborný

dobrý

výborný

dostáť.

výborný

-

výborný

dostáť.

dobrý

dostáť.

dobrý

dobrý

dostáť.

výborný

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

nedostáť.

-

výborný

dobrý

17

11

4

2

21

-

18

5

8

3

6

4

1

16

9

11

2

1

15

8

-

6

8

3

8

9

7

2

8

-

4

6

12

6

14

7

5

3

7

11

19

3

2

7

24

3

8

9

7

2

8

-

4

6

12

6

14

7

5

3

7

11

19

3

2

7

24

3

 

                                                                                         * odišiel ** odišiel *** vypadol

Obr. 11a

Obr. 11b

 2I trieda

b I trieda 2

 b II trieda

 * vzdialil sa       ** vzdialil sa

Poznámka:

Známky z chovania: dics. = chválitebný, jó = dobrý, szab. = bezúhonný,

n. sab = neuspokojivý

Známky z prospechu: jel. = výborný, jó = dobrý, elégs. = dostatočný,

elégt. = nedostatočný

V stĺpci zameškané hodiny je uvedený súčet ospravedlnených aj neospravedlnených hodín.

 

(POKRAČOVANIE)

Zostavili:

Ing. Mikuláš Rozložník, RNDr. Ondrej Rozložník

Košice – Rožňava december 2020

 

 

Čítať 1395 krát Naposledy zmenené pondelok, 01 marec 2021 09:29

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!