piatok, 24 október 2014 20:33

V evanjelickom kostole v Dobšinej sa nachádza unikátna zbierka minerálov

Napísal(a) RNDr. Ondrej Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

dob-ek-Obr-01aBanské mesto Dobšiná sa preslávilo v Európe svojím nerastným bohatstvom a množstvom úžitkových nerastov, ktoré sa v chotári mesta ťažili hlavne bansky, teda banskou činnosťou v podzemí. Boli to hlavne kovy: železo, meď, zlato striebro, ortuť, bizmut, ako i nikel-kobaltové rudy, z ktorých malo mesto veľký zisk a mohlo budovať na tú dobu vynikajúcu infraštruktúru mesta a spločensky prospešné budovy a zariadenia.
Známe je i ložiskom azbestu, jediné na celom Slovensku, kde sa azbest vo veľkom množstve v minulosti ťažil.
V evanjelickom kostole v Dobšinej sa nachádza i unikátna zbierka minerálov a ťažených nerastných surovín z tamojších baní.
Pôvod zbierky sa podarilo nájsť v nemecky písanom dokumente:

„Banský a hutný poriadok podnikateľa Joanesa Lányiho z roku 1743“,

dob ek-Oltar02dob-ek-Oltar03dob-ek-clanok-XVdob-ek-Oltar-04dob ek-Obr-01v ktorom v bode XV sa uvádza: Pravidelný milodar pre kostol, musí banícky spolok za dozoru hutmana pripraviť dopredu, čo majú vybaviť najmladší, pričom každému hutmanovi a baníkovi ťažiarstvo dovolí obetovať kameň (Handstein) o váhe jeden funt, držiac ho v ľavej ruke, na spoločnú výzdobu

kostola (poznámka: menovaní doniesli ťažené nerasty z ložísk držiac ich v ľavej ruke, teda od srdca, ktoré uložili na oltári v evanjelickom kostole do blízkosti obrazu „Posledná večera“, čo možno vidieť i v súčasnosti).

Pre informovanosť veriacich a návštevníkov kostola boli uložené nerasty popísané a sú prezentované vo forme tabule:

Popis vzoriek

čís.vz.

 

Popis – chemický vzorec minerálu 

1

Serpentinit so žilkami chryzotilového azbestu

2

Siderit - FeCO3, železná ruda 

3

Hrubokryštalický siderit - FeCO3

4

Diabáz – hornina

5

Kalcit  - CaCO

6

Siderit + kremeň -  FeCO+ SiO2

7

Serpentinit so žilkami chryzotilového azbestu

8

Kryštalický kalcit - CaCO3

9

Malé kryštáliky kremeňa na siderite

10

Siderit - FeCO3

11

Kalcit + siderit, CaCO+ FeCO3

12

Hematit (spekularit) – Fe2O

13

Vylúhovaný siderit s kalcitom

14

Pyrit – FeS2

15

Kryštalický aragonit - CaCO3 na serpentinite

16

Hrubokryštalický siderit - FeCO3

17

Nikel-kobaltová ruda so sekundárnymi minerálmi:
erytrit (ružový) – Co3(AsO4).8H2O
annabergit (zelenkavý) – Ni3(AsO4)2.8H2O

18

Siderit + kremeň - FeCO+ SiO2

19

Stĺpčekovitýgoethit (limonit)

20

Siderit s kryštálom kremeňa–

o veľkosti cca 2 cm

21

Hrubokryštalický siderit - FeCO3

22

Malé kryštáliky aragonitu -  CaCO3

23

Siderit + galenit -  FeCO3 - PbS

24

Chalkopyrit - CuFeS + pyrit – FeS2

25

Drúza kryštálov kremeňa na siderite

26

Kalcit – CaCO3

27

Hematit - Fe2O3

28

Kalcit - CaCO3

29

Kryštalický aragonit - CaCO3

30

Sfalerit - ZnS?

31

Ankerit – Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

32

Nikel-kobaltová ruda so sekundárnymi minerálmi :
           erytrit (ružový) – Co3(AsO4).8H2O  a
           annabergit (zelenkavý) – Ni3(AsO4)2.8H2O

33

Siderit + ankerit - FeCO+ Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

34

Muskovit (sľuda) -  KAl2AlSi3O10(OH)2

35

Hrubokryštalický siderit - FeCO3

36

Hrubokryštalický siderit - FeCO3

37

Ankerit + siderit -  Ca(Fe,Mg)(CO3)2 + FeCO3

38

Siderit s malými kryštálmi tohto minerálu

39

Siderit + ankerit - FeCO+ Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

40

Siderit s malými kryštálmi kremeňa

41

Vylúhovaná brekcia

42

Siderit – kryštáliky kremeňa

 

Spracoval:

RNDr. Ondrej Rozložník, 07/2014

Číslo je nalepené na každej vzorke

 
    

Mineralbeschreibung 

 

Erz

probe

num.

 
 

Beschreibung – MineralchemischeFormel

1

Serpentinitmit Azbest

2

Siderit – FeCO3 - Eisenerz

3

Grobkristallinischer Siderit - FeCO3

4

Diabas - Gestein

5

Kalcit  - CaCO

6

Siderit + Quarz - FeCO+ SiO2

7

Serpentinitmit Azbest

8

Kristallienischer  Kalcit - CaCO3

9

KleineQuarzkristalleam Siderit

10

Siderit - FeCO3

11

Kalcit + Siderit -   CaCO+FeCO3

12

Hematit (Spekularit) – Fe2O3

13

Auszihender Siderit mitKalkspat

14

Pyrit – FeS2

15

Aragonitkristalle- CaCOamSerpentinit  

16

Grobkristalinischer Siderit - FeCO3

17

Nickel-KobalterzmitsekundäresMineral:
         Erytrit (rosenfarbig) – Co3(AsO4).8H2und

Annabergit (fahlgrün) – Ni3(AsO4)2.8H2O

18

Siderit + Quarz - FeCO3

19

SpaltenweiserGoethit (Limonit)

20

Siderit mitQuarzkristallen bis 2 cm

21

Grobkristallinischer Siderit - FeCO3

22

KleineAragonitkristalle - Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

23

Siderit + Galenit? - FeCOPbS

24

Chalkopyrit - CuFeS + Pyrit – FeS2

25

Kristalldruzeam Siderit

26

Kalcit – CaCO3

27

Hematit - Fe2O3

28

Kalcit - CaCO3

29

Krystallinischer Aragonit - Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

30

Sfalerit? - ZnS

31

Ankerit – Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

32

Nickel-KobalterzmitsekundäresMineral:
         Erytrit (rosenfarbig) – Co3(AsO4).8H2und
        Annabergit (fahlgrün) – Ni3(AsO4)2.8H2O

33

Siderit + Ankerit- FeCO+ Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

34

Muskovit (Glimmer) -  KAl2AlSi3O10(OH)2

35

Grobkristalinischer Siderit - FeCO3

36

Grobkristallinischer Siderit - FeCO3

37

Ankerit + Siderit - Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)+ FeCO3

38

Siderit mi kleinenQuarzkristallen

39

Siderit + Ankerit - FeCO+ Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

40

Siderit mi kleinenQuarzkristallen

41

Ausziehendebrekcie

42

Siderit mitQuarzkristallen

 

 Ausgearbeitet von:

RNDr. Ondrej Rozložník,  07/2014

Auf jede MineralprobewardieNummerangeklept.

 

 

Čítať 4359 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:57

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!