štvrtok, 05 december 2013 12:26

Šesťdesiat rokov Prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná

Napísal(a) RNDr. Ondrej Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

dobsinska hydrocentrála1aPrečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Dobšiná bola daná do prevádzky presne pred 60-timi rokmi - 15.11.1953. Predstavuje unikátne dielo vtedajších projektantov a stavbárov, ktorí vedeli náležite využiť nadmorský výškový rozdiel Hnileckej a Dobšinskej doliny.
Pripomeňme si jej 60-ročné jubileum stručnou históriou jej výstavby a základnými technickými údajmi o nej. 
Dôvodom na jej vybudovanie bola po druhej svetovej vojne stále sa zvyšujúca potreba energie pre priemysel a obyvateľstvo a v neposlednom rade i pre banské firmy ťažiace prepotrebné nerastné suroviny v Spišsko-gemerskom rudohorí. Pre jej získanie sa hľadali hlavne také alternatívy, ktoré umožňujú jej výrobu bez náročného vstupu do systému nerastnými surovinami, ako je uhlie alebo plyn. Výroba elektriny pomocou jadrového reaktora bol prvýkrát vo svete použitá až v roku 1951 v USA – štát Idaho.
Optimálne sú také prírodné lokality, v ktorých sú pre jej výrobu uvedené vstupy nepotrebné, sú ekologické a umožňujú získať dostatočný vodný výškový rozdiel pre pohon turbíny. A taká veľmi výhodná lokalita, známa už v minulosti, sa využila v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy bolo započaté

s rozsiahlou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne PVE - Dobšiná, postavenej v blízkosti tohto mesta vo Vlčej doline.
Myšlienka vybudovať takúto elektráreň, ako prvej na Slovensku, vznikla už začiatkom 19. storočia, hlavne pre mimoriadne priaznivé podmienky spočívajúce vo využití 269 m (udáva sa i 277 m) výškového rozdielu medzi Hnileckou a Dobšinskou dolinou. Významný podiel na jej výstavbu má i Prof. P. Daniševič. 

V roku 1948, na podklade návrhu švajčiarskej firmy Motor-Columbus a projektu firmy Hydroprojekt Bratislava, sa započalo s jej výstavbou. Zo strany Dobšinského kopca (viď mapku) bolo započaté s razením 1,6 km dlhej štôlne, a to v nadmorskej výške zodpovedajúcej počve priehradného múru na rieke Hnilec, do ktorej bolo uložené oceľové tlakové potrubie. Súčasťou štôlne je i tlaková vyrovnávacia komora. Od jej vyústenia až po vlastnú hydroelektráreň vo Vlčej doline bolo potom do vykopanej ryhy uložené veľkoprofilové oceľové potrubie, ktorým tečie voda priamo na pohon dvoch turbín. Do skúšobnej prevádzky bola prvá turbína spustená 17.4.1953.
V údolí rieky Hnilec bolo nutné akumulovať vodu a vybudovať k tomu priehradnú nádrž Palcmanská Maša (s objemom 11 mil. m3 vody). Pred jej napustením bolo nutné likvidovať tu existujúce osady a tiež preložiť železničnú trať v dĺžke 5 km.
Dnes táto priehrada, nachádzajúca sa na okraji Národného parku Slovenský raj je, okrem potrieb elektrárne, ideálnym miestom pre vodné športy a rybolov (používanie člnov na benzínový pohon je zakázané) a v okolí i pre lyžiarske športy (zjazdovky a trate na bežky).
Prevádzka elektrárne je vybudovaná tak, že môže prečerpávať vodu z nádrže pri elektrárni vo Vlčej doline späť do priehrady Palcmanská Maša.
Následne bola vybudovaná v miestnej časti mesta Dobšiná - Tri ruže ďalšia elektráreň MVE II (uvedená do prevádzky v roku 1994), do ktorej je voda privádzaná cez podzemné banské dielo v dĺžke 1,35 km s uloženým potrubím.
Pod mestom Dobšiná sa vybudovala v rokoch 1957 - 1960 ďalšia vodná nádrž, ktorá akumuláciou vody reguluje odtok vody cez Dobšinský potok do rieky Slaná.
Súčasne je už celý systém prevádzky elektrárne riadený centrálnym dispečingom Slovenských elektrární priamo z Trenčína.

dobsinska hydrocentrala2dobsinska hydrocentrala3dobsinska hydrocentrala4dobsinska hydrocentrala5dobsinska hydrocentrála1dobsina-3

Spracoval:
RNDr. Ondrej Rozložník 12/2013

Poznámka:
Pri príležitosti 60. výročia prevádzky prečerpávacej elektrárne (PVE) Dobšiná a 100. výročia malej vodnej elektrárne (MVE) Rakovec predstavili novú MVE Dobšiná III.
Tretia vodná elektráreň s inštalovaným výkonom 0,315 megawattov (MW), ktorá doplnila vodnú stavbu Dobšiná, po spustení do prevádzky vyrobí ročne 1485 MWh elektrickej energie. Projektom výstavby MVE Dobšiná III rozšírili Slovenské elektrárne svoje výrobné portfóliá o obnoviteľný zdroj, ktorým ďalej zvýšia súčasný 89-% podiel elektriny vyrobenej bez produkcie škodlivých emisií.
Nová MVE Dobšiná III má navrhovaný spád 9,80 m a navrhovaný prietok 3,20 metra kubického za sekundu (m3/s). Na výrobu elektrickej energie sa použije jedna horizontálna Kaplanova turbína s priemerom obežného kolesa 0,75 m a s asynchrónnym generátorom. MVE je plne automatická, jej riadiaci a informačný systém umožňuje riadiť prevádzku priamo z hydroenergetického dispečingu v Trenčíne, v prípade potreby z PVE Dobšiná alebo ručne priamo na MVE. (Zdroj: teraz.sk)

 

Čítať 29722 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:46

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!