streda, 21 apríl 2021 14:58

Ako zmenu dopravného poriadku vybubnovávali v obciach vieme z archívu Doporučený

Napísal(a) Ing. Eva Jergová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
koláž - mg koláž - mg

Áno. Presne tak znel predmet fonogramu, ktorý zaslal Štefan Sabo, okresný náčelník v Dobšinej, všetkým obecným a obvodným notárom 17. marca 1939.
„Nech je vo všetkých obciach ihneď uverejnená jak vyvesením, tak aj obvyklým (vybubnovať) spôsobom nasledujúca vyhláška,“ uviedol.
Ministerstvom vnútra Bratislava na základe nariadenia vlády Slovenského štátu s oprávnením Stáleho výboru národného zhromaždenia bývalej Československej republiky malo byť na území zavedené jazdenie po pravej strane od 1. mája 1939. Zmenené pomery si vyžiadali urýchlenie zavedenie dopravného poriadku. Ministerstvo vnútra v Bratislave nariadilo preto vykonanie opatrenia stáleho výboru týkajúceho sa jazdy vpravo dňom 18. marca 1939.
Premiestnenie dopravných značiek na pravú stranu bolo povinnosťou okresov.
Najdôležitejšie zmeny týkajúce sa cestovania boli:

  1. poloma zmena v doprave 1Pri doprave na verejných hradských (cestách) používať pravú stranu cesty v smere jazdy.
  2. Predchádzať povoz sa mohlo len vľavo.
  3. Vstupy do vozidiel pre verejnú dopravu sa museli upraviť tak, aby umožňovali nástup a výstup z pravej strany v smere cestovania.
  4. Nebolo prípustné, aby pohonič (kočiš) viedol voz pešo na ľavej strane povozu, alebo záprahu.
  5. Vodci, ktorí toto nariadenie neuposlúchnu, budú dopravnou strážou pokutovaní.“

Vyhláškou boli všetci zainteresovaní upozornení, že priestupky nariadenia sa budú trestať štátnymi policajnými úradmi pokutou do 5.000 korún, alebo väznením do 14 dní. V prípade nevymožiteľnosti uloženej pokuty sa mal uložiť náhradný trest na slobode, podľa miery zavinenia v rozmedzí sadzby trestu na slobode.

V záujme bezpečnosti jazdy na verejných cestách boli koncom marca Okresným úradom v Dobšinej všetci notári a četnícke/žandárske stanice v okrese vyzvané, aby systematicky preskúmali vo svojich obvodoch, či boli odstránené dopravné značky a iné znamenia a nápisy upozorňujúce na predpis jazdy vľavo. Ak by sa také značky nachádzali na ľavej strane, mali byť hneď premiestnené na pravú stranu. Obce a mestá boli tiež upozornené, aby na menej prehľadných zákrutách, na nebezpečných križovatkách a podľa potreby aj v ďalšom priebehu cesty silnými bielymi čiarami – vápnom provizórne vyznačili strednú čiaru. Bezpečnostné orgány boli vyzvané, aby v prvých týždňoch zosilnili bezpečnostnú službu na verejných hradských cestách, obzvlášť na križovatkách.

archiv roznava 6aUvedená vyhláška mala byť po dobu desiatich dní denne vybubnovaná a hlavne povozníci upozorňovaní (aby si aj dobytok zvykal) na jazdu vpravo.

Prednášky o jazde vpravo na školách mali zabezpečiť starostovia jednotlivých obcí prostredníctvom správy školy.

Zdroj: MV SR Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava. Knižničný fond: Slovenský zákonník 1939, Sbírka zákonů a nařízení 1938, archívny fond: Obvodný notársky úrad vo Veľkej Polome

 

Ing. Eva Jergová

 

Čítať 1046 krát Naposledy zmenené štvrtok, 22 apríl 2021 11:33

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!