Rožňavské Bystré

Rožňavské Bystré (151)

Blahoželáme tete Terézii Jančošekovej z Rožňavského Bystrého, ktorá sa dožila storočného životného jubilea

Terézia Jončošeková z Rožňavského Bystrého sa dožila sto rokov. Foto: M. LajčákováTeta Terézia Jančošeková z Rožňavského Bystrého sa 13.10.2012 dožila storočného životného jubilea. Je tak prvou občiankou v histórii tejto obce, ktorá dosiahla takého vysokého veku. Pozdraviť a zablahoželať jej k požehnaným a vzácnym narodeninám  prišli aj členovia miestneho Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. s pánom farárom Jánom Gallom. Teta Jančošeková návštevu  privítala usmiata a veľmi sa z nej tešila. Človek vo svojej starobe je „všakovaký“. Pamäť

Strana 11 z 11