sobota, 28 november 2015 12:11

Za Jankom Bendom, majstrom spevu a hudby

Napísal(a)
Za Jankom Bendom, majstrom spevu a hudby

jan bendo 1aaKultúrnu obec okresného mesta Revúca i celého Gemera v sobotu 21. novembra 2015 vo veku 69 rokov opustil PhDr. Ján Bendo.

Ťažko hľadať slová útechy, ktoré by vedeli utíšiť žiaľ jeho najbližších, keď bolestná smrť urobila koniec všetkému práve v dobe prichádzajúceho adventu.
Ján Bendo sa narodil 29. augusta 1946 v Mokrej Lúke. Navštevoval gymnázium a hudobný odbor v ľudovej škole umenia. Ako člen spevohry bol prijatý do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Po absolvovaní filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v odbore pre vzdelanie a výchovu dospelých so špecializáciou Teórie a sociológie kultúry, vykonal štátnu rigoróznu skúšku a bol promovaný na doktora filozofie.

nedeľa, 22 november 2015 21:29

Vo veku 69 rokov zomrel PhDr. Ján Bendo

Napísal(a)
PhDr. Ján Bendo

smutocna kytica 1aKultúrnu obec okresného mesta Revúca i celého Gemera zastihla smutná správa. Dňa 21. novembra 2015 vo veku 69 rokov zomrel PhDr. Ján Bendo, ktorý až do odchodu do dôchodku pracoval ako riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Jeho vzťah ku kultúre a zvlášť k ľudovej sa prejavil už od mladých rokov, keď aktívne pôsobil ako člen folklórneho súboru Lykovec a v neskorších rokoch aj ako člen dychového súboru Gemerčanka. Patril k prvým členom kapely Rytmus 60. V spomínaných telesách sa vyprofiloval ako hudobník i spevák - sólista. Okrem svojich pracovných povinností nevynechal i ďalších svojich koníčkov, najmä fotografovanie a vo voľnom čase aktívne prispieval aj na stránku Maj Gemer.

sobota, 14 november 2015 16:53

Deň filmu a divadla v Klenovci

Napísal(a)
Deň filmu a divadla v Klenovci

Deň filmu a divadla 1aJe potešiteľné, že k nám denno-denne prichádzajú informácie najmä z oblasti kultúry o podujatiach, ktoré sa pripravili, alebo pripravujú pre návštevníkov v našom regióne. Teraz prišla elektornickou poštou pozvánka Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, ktoré v spolupráci s Obcou Klenovec, o.z. RODON Klenovec a MO MS pripravili podujatie Deň filmu a divadla v Klenovci. Podujatie bude 21. novembra 2015 t. j. v sobotu od 17:30 hod. v tamojšom Kultúrnom domeV rámci programu uvedú krátkometrážne animované filmy z tvorivých dielní v rámci projektu Tak to vidím ja... Priemiéru bude mať krátkometrážny filmpod názvom Od ovečky po gubu - Ján Fotta, spracovateľ a ovčej vlny z Klenovca, ktorý vznikol v rámci projektu Po stopách nositeľov tradícií. 

Spomienka na Troch sokolov - Jána Francisciho, Štefana Marka Daxnera a Michala Bakulínyho v Plešivci

traja sokoli PL 01 aZačiatok novembra už tradične patrí spomienke na Troch sokolov. Obec Plešivec, SZPB Rožňava, Miestny odbor Matice slovenskej Plešivec, Dom Matice slovenskej Rožňava, SZPB Plešivec, za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci, tohto roku aj ZŠ akad. Jura Hronca z Rožňavy, ako aj miestnych obyvateľov zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti odsúdenia náhlym súdom v stoličnom dome v Plešivci na smrť troch sokolov Štefana Daxnera, Jána Francisciho a Michala Bakulínyho v roku 1848. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave p. Zlatica Halková sa ujala sprievodných slov a privítala všetkých prítomných. Úvodom zarecitoval Radomír Znak zo ZŠ akad. Jura Hronca z Rožňavy práve báseň od Francisciho Hoj traja sokoli a následne v pútavom príhovore podpredseda ústrednej rady a predseda Oblastného výboru SZPB v Rožňave p. Norbert Lacko

V Čiernom Potoku si pripomenuli 71. výročie od zavlečena svojich spoluobčanov do koncentráku

cp IMG 6085 1aZO SZPB a Obecný úrad v Čiernom Potoku dňa 6.11.2015 spoločne zorganizoval verejnú členskú schôdzu ZO SZPB a pietne zhromaždenie občan pri 71. výročí tragickej udalosti v obci, kedy nyllassiovskí fašisti odviekli z obce a okolitých osád 14 mužov, z ktorých útrapy koncentračného tábora neprežili 12-ti. Jeden z navrátilcov po slobodení však po dvoch týždňoch po návrate zomrel na následky pobytu v koncentračnom tábore.
Predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku v úvode privítal vzácnych hostí. V prvom rade to boli ešte žijúci účastníci spomínaných udalostí p. Štefan Kapec z Kalinova, ktorému fašisti odvliekli otecka, Štefan Mikuš, ktorému odvliekli starého otca a strýkov, ďalej prislušník 2. Ukrajinského frontu, účastník oslobodzovacích bojov miest Szolnok, Godollo, Budapešť, Nové Zámlky plk v.v. Ladislav Sládek s manželkou.

Prechádzka po starom dobovom popise 300. výročia augsburského vierovyznania

rat pr 1aNevnímajme dnes v predvečer pre ECAV významného sviatku Pamiatky reformácie prechádzku po starom dobovom popise sviatočnej udalosti v anachronizme uplynulého, skoro dvestoročného intervalu, ale vcíťme sa do priam emocionálneho prežívania slávnosti so všetkými atribútmi prejavu

Deviaty ročník Dňa Mikroregiónu Muránska planina zorganizovali v Muránskej Hute

mhuta erbZ poverenia vedenia Mikroregiónu obec Muránska Huta dňa 10. 10. 2015 zorganizovala „9. ročník Dňa Mikroregiónu Muránska planina“. Na úvod tohto podujatia privítali, predsedkyňa Mikroregiónu Ing. Terézia Tisovčíková a starosta obce Muránska Huta Ing. Robert Ševčík všetkých prítomných a popriali im pekný kultúrny zážitok. Združené obce

Strana 9 z 100
Description of image1
Description of image2